Vakblad Euclides

Jaargang 96 (2020-2021)

Cover 96 1

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 1

Kort vooraf
3
Onderzoek naar wiksunde-onderwijs op afstand
4-6
'En toen moest ik ineens afstandsonderwijs gaan geven'
7-10
Interactieve lessen op afstand
11-13
EGMO 2020: niet fysiek, wel uniek
14-17
'Flipping the classroom' op het vmbo
18-21
Van klaslokaal naar kantoorbaan aan huis
22-23
Wat leert deze tijd ons over formatief handelen?
24-26
De coronakronieken
27-29
Perspectief
29
'Een veelzeggende naam'
30
Lesgeven in coronatijd
31-33
Multatuli en wiskunde
33
Les krijgen in coronatijd
34-36
Wis en Waarachtig 37
Vastgeroest - Coronatijden
38-39
WiTje: Eerlijke competitie 39
NVvW in coronatijd
40-41
Verschenen // Waarom Alan Turing een held is 41
NVvW-meetups
42
Anderhalvemeterlezing // Olympiadepuzzel 96-1
43
Jaarvergadering/studiedag 2020 44-45
Klimaatverandering in de wiskundeles
45
Colofon / kalender 46
Cover 96 2

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 2

Kort vooraf
3
Vastgelopen? Je kunt de boom in!
4-7
Een werkmiddag over het K-means-algoritme - Computationeel denken bij vwo wiskunde A
8-11
Wortels van de wiskunde - 17: Lockdown wiskunde
12-15
Going LOCO
16-17
Dualiteit in meetkunde
18-22
Klassieke vraag
22
Meetkunde in vwo 6
23-26
Kansrekening in Werking - een moderne aanpak (Zebra 52)
26-27
'De vloek van Kennis'
28-29
Uitdagende problemen - Worstelen met een integraal
30-32
Hoe dik mogen staarten zijn?
33-35
Wereldwiskunde Fonds - Visualiseren van rekenen en wiskunde in Indonesië
36-37
Vastgeroest - Een zomer in Nederland
38-39
Wis en Waarachtig 40-41
WiTje: Hoe lang moet een veter zijn?
41
Notulen NVvW-jaarvergadering 2019 42-43
'A one minute square in 12 hours'
43
Twee verrassende stellingen // puzzel 96-2
44-45
Aankondiging // De Matheonkalender 2020 45
Colofon / kalender 46
Cover 96 3

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 3

Kort vooraf
3
Wortels van de wiskunde
3
Wat bedoelen ze toch met... statistical literacy?
4-7
Homo universalis
7
De echte eindstand
8-9
Vouwen - en beschouwen - in de wiskundeles
10-14
Uitdagende problemen - 'Wat heb je nu aan breuken'
15-17
Wis en Waarachtig 18-19
Het FIzier gericht op... Computationeel denken in de wiskundeles
20-21
Pythagorische rijtjes
22-25
Rijtjes met witte en zwarte (bingo)ballen V
27-29
Verschenen // Cryptografie, een doeboek vol codes en geheimtaal (Giraf 2) 29
Verschenen // Besmettelijke ziekten (Zebra 58) 29
Straf in statistiek
30-31
OnderbouwWiskundeDag 2020: Hitte in de stad
32-33
Over een eigenschap van een ellips
34-37
Waardevolle producten I
38-41
Verschenen // Reflection on the Netherlands Didactics of Mathematics 41
Math between US - So as not to outrun trust
42
Verschenen // Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs 43
Vastgeroest - De eerste les na de vakantie
44
Getallenrij // Olympiadepuzzel 96-3
45
Colofon / kalender 46
Cover 96 4

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 4

Kort vooraf
3
Waar is de wiskunde-didactiek in Volgens Barton?
4-7
Simon Stevin (1548 - 1620)
8-13
Andere tijden meetkunde
14-17
Bingo!
18-19
Wis en Waarachtig 20-21
WiTje: Lappendekens 21
Bergstations verbinden in Egmond aan Zee
22-25
Don't ditch Holditch!
26-28
Waardevolle producten II
29-32
Het paradijs
32
Global Math Project
33-34
Homogene functies, poollijn en poolverwantschap
35-37
Wereldwiskunde Fonds - Goede resultaten met Keybooks in Zuid-Afrika
38-39
Eerlijk delen van ronde versnaperingen // puzzel 96-4
40-41
Vastgeroest - Fouten maken
42
Wiskunde Olympiade 42
Jaarrede 2020
43-45
Nieuw bestuurslid NVvW
45
Colofon / kalender 46
Cover 96 5

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 5

Kort vooraf
3
Het beoordelen van examens vmbo wiskunde - 'Het is goed als het goed is en voldoende onderbouwd'
4-9
Hoe geef je les over...?
10-13
Vergelijkingen: herkenbaar met taal = cruciaal
14-16
Wis en Waarachtig 17
Een recursieve formule en konijnen met uitgestelde kinderwens
18-19
Wiskundige denkactiviteiten in de examens
20-23
Toetsen zonder toezicht
24-27
Verschenen // De dikke Pythagoras 27
'We dromen en doen ons best onze dromen te realiseren'
28-31
Het FIzier gericht op... - Reken-wiskundemethodes voor het basisonderwijs
32-33
Uitdagende problemen - Tangram en de cosinusregel
34-37
WiTje: Beslissen door stemmen
37
MR-veelhoeken
38-40
Raadsel met schilderij
41
Verslag van de Vakantiecursus 2020 - Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen
42-44
Ridders en Schurken // Olympiadepuzzel 96-5
45
Colofon / kalender 46
Cover 96 6

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 6

Kort vooraf
3
Een eerste les aan de brugklas - Kennismaken met wiskunde aan de hand van het pentagram
4-7
Verschenen // Grensverleggende getallen - over 0, 1, \( i \) en \( \inf \) en andere wiskundige grootheden, Yannick Fritschy 7
Vestingbouw als context voor sinus-, cosinus- en tangensregel
8-13
De gulden snede en een regelmatige vijfhoek
14-18
Uitdagende problemen - Om- en ingeschreven bollen
19-22
Meer of minder minnen
23-26
Verschenen // De Wiskundetrompet en andere verhalen over vormen en getallen - Margriet van der Heijden 26
Delen met helen
27-31
Zebra 58: Besmettelijke ziekten
32-33
Afronden: gewoon, intelligent en meer
33-34
Wis en Waarachtig 35
Het FIzier gericht op... Ruimtelijk inzicht met Virtual Reality in het bouwonderwijs
36-37
De logaritme, gesneden koek met het Logarit-mes
38-41
De Thiende
42
Wereldwiskunde Fonds - Coronacrisis in Kenia
43
Vastgeroest - 'Ik leer het nooit'!
44
Damstenen op een rijtje // puzzel 96-6
45
Colofon / kalender 46
Top 10 ladderstand t/m puzzel 96-2 46
Waardevolle producten III
Cover 96 7

Euclides, jaargang 96 (2020-2021), nummer 7

Kort vooraf
3
Een probleem verwOord - Olympische Ringen
Sankey-diagrammen in de wiskundeles
4-7
Oproep: auteurs Giraf-reeks
7
Kogels smelten bij vakdidactiek wiskunde
8-10
In memoriam Jan Maassen
11
Math between US - Math Zoom, Math Love
12-13
Diagnostische vragen in de wiskundeles
14-17
Interview met Marianne van Dijke - Hoe onderzoek en lespraktijk elkaar versterken
18-21
Interview met Jan Beuving - 'Blijf wiskunde geven, want het is de kortste weg naar perfectie'
22-24
Wis en Waarachtig 24-25
Het FIzier gericht op... Hypothesetoetsen met automatische feedback
26-27
Formules schetsen om symbol sense te bevorderen
28-32
Symposium 'Coryfeeën met ideeën' 32
Mathe-Magische Kunst 2021
33-35
Nul
35
Grensverleggende getallen
36-37
De bissectricestelling en wat er zo bij komt kijken
38-41
Friemelmolen - Het kwam allemaal door mijn vader...
42
Verenigingsnieuws - Jaarvergadering/studiedag 2021 43
Wereldwiskunde Fonds - Boeken voor Burkina Faso
44
Π
44
Kaartspel // Olympiadepuzzel 96-7
45
Colofon / kalender 46