Vakblad Euclides

Jaargang 50 (1974-1975)

Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 1

Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs (1) [in de inhoud staat: ... aanvankelijke...]
1-10
Over de afstanden van punten tot delen van rechte lijnen
11-15
Aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
15
Experimenten met projektonderwijs
16-23
Verscheidenheden XCII: Drie op een rij
24-28
Verslag proefconferentie wis- en natuurkunde
29-33
Kryptogram 34-36
Contributie 36
Matema-Körperspiel mit Begleitschrift
37-38
Analysis V
37-38
Recreatie 39-40
Genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen 40
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 2

Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs (2)
41-60
Ere wie ere toekomt!
61-65
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 65
Inhoud van vaten en vazen
66-70
Stichting Mathematisch Centrum 70
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 71-73
Eindexamen - tweede tijdvak - 1974 74-77
Mathematics in Secundary Schools, A Teaching Approach
78
100 neue Aufgaben
78
Recreatie 79-90
Oplossing kryptogram uit het vorige nummer 80
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 3

Het aanvankelijk meetkunde-onderwijs (3)
81-99
Redactieverslag - Jaargang 49 - 1973/1974
99
Machientjes
100-105
Wintersymposium Wiskundig Genootschap 105
De deellijnen van de hoeken van twee lijnen
106-108
... 'Het is toch logisch!' ...
109
Commentaar op het article ... 'het is toch logisch!' ...
110-112
Wortels trekken?
113-114
Herexamen wiskunde II
115-116
Rectificatie 116
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 117-118
Meetkunde 111, Wiskunde De Rij 54
119-121
Functional analysis in historical perspective
119-121
Unternehmensforschung
119-121
Wiskunde De Rij, Schooltafels
119-121
Schaltwerk- und Automatentheorie II
119-121
Recreatie 122-123
Mathematica & Paedagogia 123
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4/5

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 4/5

Geachte lezer 126
Meetkunde-nummer
128
Inleiding en leeswijzer
129-141
Euclides in de twintiger jaren
142-148
Over meetkunde 149-150
Wat is meetkunde?
151-160
De stereometrie is dood. Leve de meetkunde van de ruimte
161-166
On the teaching of geometry. A potpouri
167-176
De intuïtieve grondslagen van de wiskunde
177-190
Meetkunde voor het onderwijs 191-192
De meetkunde om ons heen
193-197
Kijk eens naar de zon
198-211
Nog zonder kop of staart
212-218
De kubus in de brugklas
219-225
Een paar meetkundelessen
226-236
Over meetkundeonderwijs anno 1974 237-238
De betekenis van de meetkunde bij het VWO voor verder studeren
239-241
Is het deductieve element in het meetkundeonderwijs bij het VWO verdwenen?
242-246
Over het leren begrijpen wat een bewijs is
247-253
Meetkunde en meetkundeonderwijs bij het MAVO
254-257
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6/7

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 6/7

Verzamelingenleer, moderne wiskunde en modern wiskundeonderwijs
259-275
De kennismaking met vektoren in de onderbouw
276-281
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 281
Enkele kritische opmerkingen bij de normen voor de beoordeling van het schriftelijk werk wiskunde van het HAVO-examen 282-283
Korrel: Wiskunde voor ouders 285
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 286-287
Tafels Wiskunde en Statistiek
288-291
Werkboek rekenliniaal (met antwoorden en toetsboekjes)
288-291
Getal en ruimte, deel 5/6 V2, Analyse en statistiek
288-291
Beiträge zum Mathematikunterricht 1972
288-291
Wiskunde voor het tto, Algebra 2 (met rekenen)
288-291
Geometric Inequalities
288-291
Recreatie 292-294
Ontvangen boeken 294
Berichten 295-297
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 8

Openingsrede door de voorzitter voor de jaarvergadering op zaterdag 2 november 1974 te Utrecht
299-302
S.M.P. Book 1-5
303-320
The Association of Teachers of Mathematics (A.T.M.)
321-322
De pedagogische en didaktische voorbereiding behorend bij het Staatsexamen Wiskunde m.o.-A en m.o.-B 323-330
Vlakke analytische meetkunde, Wiskunde De Rij 62
331-333
Data processing
331-333
Einführung in die Potentialtheorie
331-333
Algebra, Vol. 1
331-333
Handboek voor de communicatie in de wiskunde
331-333
(1) Waar wiskunde begint; (2) Webben weven
331-333
Recreatie 334-335
Bladvulling 335-336
Bronvermelding 336
Mededelingen 336-338
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 9

Monotonie, continuïteit en primitiveerbaarheid i.v.m. integreerbaarheid
339-355
Statistische dag 1975 355
Beschrijvende statistiek voor mavo
356-359
Wacht Mijnheer van Dalen nog steeds op antwoord?
359-360
Bijeenkomsten 360
Over het aantal afbeeldingen van V op W, II
361-362
Verscheidenheden XCIII: Ingeschreven driehoeken
363-367
Mogelijkheden voor vaksecties
368-370
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 371-373
Mathematica en Paedagogia 1974/62
374
Overzicht van de wiskunde voor Havo (Getal en Ruimte)
375-378
Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Masstheorie
375-378
Mathematik für Physiker, deel 1, 2 en 3
375-378
Hamiltons Entdeckung der Quaternionen
375-378
(1) Analyse één, afgeleide en primitieve; (2) Analyse twee, differentiaal en integraal
375-378
Vorlesung über Variationsrechnung
375-378
Handleiding voor statistische toetsen
375-378
Internationale post-universitaire cursussen 378
Recreatie 379-380
Cover {"id":50,"volume":50,"year_start":1974,"year_end":1975,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 50 (1974-1975), nummer 10

Het wiskunde-onderwijs op het hellende vlak
381-384
Mededeling ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof.dr. Hans Freudenthal 384
Rapportage vanuit de subcommissie bovenbouw van de C.M.L.W.
385-387
Toch maar \( y'' \)?
388-389
Korrel: De of een vergelijking van een vlak 390-392
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 392
Euler - Möbius
393-402
Op weg naar een didaktiek van de wiskunde
403-411
Een controverse 412
Derde internationaal congres over het wiskunde-onderwijs 412
Rechnerkunde; 4. Paderborner Werkstattgespräch
413-416
Mathematische Statistiek 1 voor het vwo
413-416
Mathematische Statistiek 2 voor het vwo.
413-416
Opbouw 6a, Wiskunde voor het secundair onderwijs
413-416
Recreatie 417-418
Internationale post-universitaire cursussen Universiteit van Luik
418-420