Vakblad Euclides

Jaargang 11 (1934-1935)

Cover {"id":11,"volume":11,"year_start":1934,"year_end":1935,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 11 (1934-1935), nummer 1

Verslag van het tweede Nederlandsch congres van leeraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen; tweede gedeelte 1-46
Kort verslag van de rede van prof. ir. F. Zernike over de natuurkundige en de wiskundige beschouwingswijze 1
Neutronen, positronen en kernstructuur
2-15
Vitaminen B2 en C
16-17
De sociale beteekenis der biologie
18-29
De ideëele beteekenis van het onderwijs in de exacte vakken
30-36
Colloidchemie op het gymnasium en op H.B.S.
37-46
Historische revue
47-48
Cover {"id":11,"volume":11,"year_start":1934,"year_end":1935,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 11 (1934-1935), nummer 2

[Historische revue (vervolg)]
49-54
Antwoord aan E.W. Beth
55-56
Didaktiek of exaktheid
57-80
Problemen der invariantentheorie
81-86
Psychologisch-Didactische Problemen bij het onderwijs in de Wiskunde aan de Middelbare School
87-93
Leerboek der Natuurkunde voor de kweekscholen
87-93
Leerboek der Natuurkunde, bestemd voor het middelbaar, voorbereidend hooger en propaedeutisch onderwijs
87-93
Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung
87-93
Die zu einem regelmässigen Sechs-, Acht-, Zwölf- und Zwanzigflach ein- und umbeschriebenen reziproken regulären Polyeder
94-96
Cover {"id":11,"volume":11,"year_start":1934,"year_end":1935,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 11 (1934-1935), nummer 3

Die zu einem regelmässigen Sechs-, Acht-, Zwölf- und Zwanzigflach ein- und umbeschriebenen reziproken regulären Polyeder (vervolg)
97-104
De eerste kennismaking met de logarithmen
105-117
Resultaten bij het onderwijs in de wiskunde
118-123
Meetkundige vraagstukken I en II
124-129
Inleiding tot de Differentiaal- en Integraalrekening met toepassing op verschillende gebieden
124-129
De Psychologie der Middelbare schoolklasse
124-129
Ingekomen Boeken 129
Vragen van het mondeling Staatsexamen
130-144
Cover {"id":11,"volume":11,"year_start":1934,"year_end":1935,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 11 (1934-1935), nummer 4

[Vragen van het mondeling Staatsexamen (vervolg)]
145-151
Eine elementare analytische Herleitung sämtlicher dem Würfel einbeschriebenen regelmässigen Oktaeder
152-156
Uit het Verslag der Staatsexamen-commissie 1934 157-158
Historische Studiën, II
159-160
Natuurkunde en Natuurkundigen
159-160
Ingekomen Boeken 160
Erratum 160
Het leven van Archimedes
161-192
Cover {"id":11,"volume":11,"year_start":1934,"year_end":1935,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 11 (1934-1935), nummer 5

[Het leven van Archimedes (vervolg)]
193-210
De logische grondslagen der Euklidische meetkunde
211-215
Antwoord aan de heer Dijksterhuis
216-219
Naschrift bij het antwoord van prof Van der Waerden
220-222
Een meetkundige afleiding voor het minimum van deviatie
223-225
Delen door nul
226-238
Meetkunde van de Ruimte
239-240
Over niet tot het einde, en daardoor foutief, opgeloste mechanica-vraagstukken [eindexamen 1934]
240
Cover {"id":11,"volume":11,"year_start":1934,"year_end":1935,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 11 (1934-1935), nummer 6

Gebroken rationale vergelijkingen
241-246
Het eerste vraagstuk over driehoeksmeting van het eindexamen H.B.S. met vijfjarige cursus in 1935
247-255
Een en ander over de definities
256-273
Gezichtsbedrog
274
Rekenkunde voor de lagere klassen van het middelbaar onderwijs. Namen: Wesmael-Charlier, 1933-1934
275-276
Leerboek der Algebra voor middelbaar en normaalonderwijs. Namen: Wesmael-Charlier
275-276
Ingekomen boeken 276
Historische revue
277-284