Vakblad Euclides

Jaargang 64 (1988-1989)

Cover 64 1

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 1

Overzicht Inhoud1
Denkopgaven1
Bij het begin van de 64e jaargang2-3
Hoe gaat het nu met de Hawex?
4-8
Kolom W12-16
9
Programmeren en probleemoplossen
10-13
Sport en wiskunde 4
14-18
Werkbladen16-17
Serie 'Auteurs in beeld', Maatwerk19-26
Shortliner: De stelling van Buffon27
Verenigingsnieuws28-29
Mededeling: Presentaties S. Garfunkel (VS); Oproep aan lbo-leraren30
Recreatie30-32
Kalender32
Cover 64 2

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 2

Inhoud33
Over COW en W12-16
34-36
Uit de COW
36-37
Kolom W12-16
37
Prof. dr. F. van der Blij
38
Reken- en Wiskundeonderwijs in het IBO
39-47
Mededeling: Cursussen wiskundeleraren47
Werkbladen48-49
Milan Kundera en de Werkgroep Zestien Min-Zestien Plus
50-56
Berekeningen aan een afgeknotte kegel
57-58
Shortliner: De Monte Carlo-methode59
Denkopgaven60
Recreatie60-61
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1987-31juli 198862-63
Van de Bestuurstafel...
63-64
Mededeling: Studiedag VVWL zaterdag 22 oktober 1988; Betaling Contributie64
Kalender64
Cover 64 3

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 3

Eindexamens VWO en havo, eerste tijdvak 1988
66-72
Kolom 4 W12-16
73
Welke schaduwbeelden?
74-77
Het bedrijfsleven als alternatief
78-83
Werkbladen80-81
Proceedings First International Conference on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 87), Contributions of the Netherlands
83
Shortliner: Een regelmatige veelhoek84
Serie 'Auteurs in beeld', Moderne Wiskunde85-93
Recreatie94-95
Denkopgaven96
Mededelingen: Wintersymposium; Van de redactie [Rob Bosch]96
Kalender96
Cover 64 4

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 4

Inhoud97
Kolom 5 W12-16
98
Korrel
99
Denkopgaven99
Een standbeeld voor Leibniz. Een pleidooi voor het gebruik van differentialen
100-108
Shortliner: Lissajous-figuren109
Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen [Boekbespreking]
110-111
Verschenen111
Werkbladen112-113
Serie 'Auteurs in beeld', De Wageningse Methode
114-120
Over de rol van korte programma's in het voortgezet onderwijs
121-125
Recreatie126-127
Mededeling: Wiskunde en onderwijs127
Verenigingsnieuws127-128
Kalender128
Cover 64 5

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 5

Inhoud129
Piet!
130-131
Denkopgaven131
Een leraar in Boedapest
132-135
Kolom 6 W12-16
136
Oplossingen XXVIIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1987
137-139
Mededeling: Aanvulling op mijn artikel 'Reken- en wiskunde- onderwijs in het LBO'139
Wilander-Leconte en mijn familie
140-141
Mededelingen: Conferenties Wiskunde-didactiek; VELON-congres 1989141
Werkbladen142-143
Shortliner: Het kleinste gemene veelvoud144
Serie 'Auteurs in beeld', Schrijven aan WISKUNDE LIJN
145-152
Van het Bestuur, HAWEX-bijeenkomsten152
Landelijke dag van de Werkgroep Vrouwen en Wiskunde
153-154
Vademecum154-155
Recreatie155-156
Kalender156
Cover 64 6

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 6

Inhoud157
Inhaalprogramma natuurkunde voor meisjes
158
Kolom 7 W12-16
159
De schriftelijke eindexamens wiskunde lbo/mavo, eerste tijdvak 1988
160-163
Mededeling: Leesportefeuille163
Examenbesprekingen wiskunde C- en D-programma voor lbo en mavo164-166
Denkopgaven166
Over de mavo/lbo-examens van 1988
167-176
Werkbladen172-173
Shortliner: Hoe vaak?177
Serie 'Auteurs in beeld', Sigma178-185
Van de bestuurstafel
186
Recreatie187
Mededelingen: Studiedag voor wiskundedocenten van ISK's; Veertiende landelijke dag van de Werkgroep Vrouwen en Wiskunde; Aangeboden188
Geschiedenis van Kansrekening en Statistiek
188
Kalender188
Cover 64 7

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 7

Inhoud189
Kolom 8 W12-16
190
Huiswerk voor de C.O.W.
191
Denkopgaven191
ICME-6, Ethnomathematics
192-193
Overgangsmatrices 1
194-199
The politics of mathematics education [Boekbeschouwing]
199-202
Shortliner: Pythagorische drietallen203
Werkbladen204-205
Serie 'Auteurs in beeld', Wiskunde voor het middelbaar beroepsonderwijs
206-209
Mededeling209
Wiskundeonderwijs nu [Boekbeschouwing]
210-215
Recreatie215-216
Eindtermen Basisvorming Wiskunde217
Examenbesprekingen georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren218-220
Mededeling: Anne van Streun220
Kalender220
Cover 64 8

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 8

Inhoud221
Kolom 9 W12-16
222
De krommen van Rijkswaterstaat
223-229
Inzicht in de betekenis van wiskunde A
230-234
Shortliner: Voorjaar235
Werkbladen236-237
Serie 'Auteurs in beeld', Pluspunt
238-243
Van de bestuurstafel
244-245
Jaarrede [1988]
245-247
Notulen247-249
Denkopgaven249
Recreatie250-251
Wiskunde-olympiaden
251
Mededelingen: Zesde tweejaarlijks Congres van de VVWL; Zomercursus 'Constructieve Methoden in de Fractale Meetkunde'252
Kalender252
Cover 64 9

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 9

Eerbetoon aan Joop van Dormolen
249-250
Sonnet: Joop! is binnen
251
Leren van en leren met Joop van Dormolen
252-265
Mededelingen: Nascholingscursussen wiskunde Zwolle; Van het Ministerie van O en W265
De computer in het wiskunde-onderwijs (2)
266-271
Commandeur Van der Blij265
Van de bestuurstafel...
272-273
Brief aan de Staatssecretaris
274
Vakwerk wiskunde, een bespreking
275
Kolom W12-16
276-277
Mededelingen: Jaarvergadering/studiedag 1988277-278
3e Vlaamse Wiskunde Olympiade278
Recreatie279-280
Kalender280