Vakblad Euclides

Jaargang 64 (1988-1989)

Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 1

Overzicht Inhoud 1
Denkopgaven 1
Bij het begin van de 64e jaargang 2-3
Hoe gaat het nu met de Hawex?
4-8
Kolom W12-16
9
Programmeren en probleemoplossen
10-13
Sport en wiskunde 4
14-18
Werkbladen 16-17
Serie 'Auteurs in beeld', Maatwerk 19-26
Shortliner: De stelling van Buffon 27
Verenigingsnieuws 28-29
Mededeling: Presentaties S. Garfunkel (VS); Oproep aan lbo-leraren 30
Recreatie 30-32
Kalender 32
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 2

Inhoud 33
Over COW en W12-16
34-36
Uit de COW
36-37
Kolom W12-16
37
Prof. dr. F. van der Blij
38
Reken- en Wiskundeonderwijs in het IBO
39-47
Mededeling: Cursussen wiskundeleraren 47
Werkbladen 48-49
Milan Kundera en de Werkgroep Zestien Min-Zestien Plus
50-56
Berekeningen aan een afgeknotte kegel
57-58
Shortliner: De Monte Carlo-methode 59
Denkopgaven 60
Recreatie 60-61
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1987-31juli 1988 62-63
Van de Bestuurstafel...
63-64
Mededeling: Studiedag VVWL zaterdag 22 oktober 1988; Betaling Contributie 64
Kalender 64
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 3

Eindexamens VWO en havo, eerste tijdvak 1988
66-72
Kolom 4 W12-16
73
Welke schaduwbeelden?
74-77
Het bedrijfsleven als alternatief
78-83
Werkbladen 80-81
Proceedings First International Conference on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 87), Contributions of the Netherlands
83
Shortliner: Een regelmatige veelhoek 84
Serie 'Auteurs in beeld', Moderne Wiskunde 85-93
Recreatie 94-95
Denkopgaven 96
Mededelingen: Wintersymposium; Van de redactie [Rob Bosch] 96
Kalender 96
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 4

Inhoud 97
Kolom 5 W12-16
98
Korrel
99
Denkopgaven 99
Een standbeeld voor Leibniz. Een pleidooi voor het gebruik van differentialen
100-108
Shortliner: Lissajous-figuren 109
Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen [Boekbespreking]
110-111
Verschenen 111
Werkbladen 112-113
Serie 'Auteurs in beeld', De Wageningse Methode
114-120
Over de rol van korte programma's in het voortgezet onderwijs
121-125
Recreatie 126-127
Mededeling: Wiskunde en onderwijs 127
Verenigingsnieuws 127-128
Kalender 128
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 5

Inhoud 129
Piet!
130-131
Denkopgaven 131
Een leraar in Boedapest
132-135
Kolom 6 W12-16
136
Oplossingen XXVIIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1987
137-139
Mededeling: Aanvulling op mijn article 'Reken- en wiskunde- onderwijs in het LBO' 139
Wilander-Leconte en mijn familie
140-141
Mededelingen: Conferenties Wiskunde-didactiek; VELON-congres 1989 141
Werkbladen 142-143
Shortliner: Het kleinste gemene veelvoud 144
Serie 'Auteurs in beeld', Schrijven aan WISKUNDE LIJN
145-152
Van het Bestuur, HAWEX-bijeenkomsten 152
Landelijke dag van de Werkgroep Vrouwen en Wiskunde
153-154
Vademecum 154-155
Recreatie 155-156
Kalender 156
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 6

Inhoud 157
Inhaalprogramma natuurkunde voor meisjes
158
Kolom 7 W12-16
159
De schriftelijke eindexamens wiskunde lbo/mavo, eerste tijdvak 1988
160-163
Mededeling: Leesportefeuille 163
Examenbesprekingen wiskunde C- en D-programma voor lbo en mavo 164-166
Denkopgaven 166
Over de mavo/lbo-examens van 1988
167-176
Werkbladen 172-173
Shortliner: Hoe vaak? 177
Serie 'Auteurs in beeld', Sigma 178-185
Van de bestuurstafel
186
Recreatie 187
Mededelingen: Studiedag voor wiskundedocenten van ISK's; Veertiende landelijke dag van de Werkgroep Vrouwen en Wiskunde; Aangeboden 188
Geschiedenis van Kansrekening en Statistiek
188
Kalender 188
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 7

Inhoud 189
Kolom 8 W12-16
190
Huiswerk voor de C.O.W.
191
Denkopgaven 191
ICME-6, Ethnomathematics
192-193
Overgangsmatrices 1
194-199
The politics of mathematics education [Boekbeschouwing]
199-202
Shortliner: Pythagorische drietallen 203
Werkbladen 204-205
Serie 'Auteurs in beeld', Wiskunde voor het middelbaar beroepsonderwijs
206-209
Mededeling 209
Wiskundeonderwijs nu [Boekbeschouwing]
210-215
Recreatie 215-216
Eindtermen Basisvorming Wiskunde 217
Examenbesprekingen georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 218-220
Mededeling: Anne van Streun 220
Kalender 220
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 8

Inhoud 221
Kolom 9 W12-16
222
De krommen van Rijkswaterstaat
223-229
Inzicht in de betekenis van wiskunde A
230-234
Shortliner: Voorjaar 235
Werkbladen 236-237
Serie 'Auteurs in beeld', Pluspunt
238-243
Van de bestuurstafel
244-245
Jaarrede [1988]
245-247
Notulen 247-249
Denkopgaven 249
Recreatie 250-251
Wiskunde-olympiaden
251
Mededelingen: Zesde tweejaarlijks Congres van de VVWL; Zomercursus 'Constructieve Methoden in de Fractale Meetkunde' 252
Kalender 252
Cover {"id":64,"volume":64,"year_start":1988,"year_end":1989,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 64 (1988-1989), nummer 9

Eerbetoon aan Joop van Dormolen
249-250
Sonnet: Joop! is binnen
251
Leren van en leren met Joop van Dormolen
252-265
Mededelingen: Nascholingscursussen wiskunde Zwolle; Van het Ministerie van O en W 265
De computer in het wiskunde-onderwijs (2)
266-271
Commandeur Van der Blij 265
Van de bestuurstafel...
272-273
Brief aan de Staatssecretaris
274
Vakwerk wiskunde, een bespreking
275
Kolom W12-16
276-277
Mededelingen: Jaarvergadering/studiedag 1988 277-278
3e Vlaamse Wiskunde Olympiade 278
Recreatie 279-280
Kalender 280