Vakblad Euclides

Jaargang 59 (1983-1984)

Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 1

Bij het begin van de 59e jaargang
1-2
Aandachtspunten
3-12
'Voor wiskunde moet je bij je vader wezen'
13-16
Het vlammend zwaard van de ACLO W
17-21
Grafieken gebruiken!
22-28
Mededeling [groep 'Vrouwen en Wiskunde'] 28
Differentiaalvergelijkingen in het VWO
29-30
Recreatie 31-32
Practical Methods of Optimization, Vol. I. Unconstrained Optimization
33-34
Was ist und was soli die mathernatische Biologie?
33-34
Dynamics of Feedback Systems
33-34
Mededelingen: Jaarvergadering/studiedag 1983, 'Vak-beweging'; NVORWO; Oriënterend Colloquium voor leraren; PAO leraren cursus Algoritmiek; Aan alle Elan0 gebruikers 35-40
Kalender 40
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 2

'Vrij worstelen' met de Informatica
81-86
Computers in het onderwijs
87-91
Ober, 16 pils of hoe kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben
92-95
Informatica in de bovenbouw van het vo
96-100
Mindstorms
101-103
De invloed van bergen op de kwaliteit van onderwijs-software
104-109
Computers op een MTS
110-116
Mededeling: Leergang computerkunde 116
Burger-informatica op het Dukenburg College
117-120
Burgerinformatica in de eerste fase van het voortgezet onderwijs
121-126
Programmeren, een MODE-verschijnsel?
127-131
Mededeling: Studiedag/jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 131
Kalender 131
Computerkunde op de Wenckebach MTS te Beverwijk
132-138
Een ideeënboek voor tachtig uur burgerinformatica
139-144
Onderwijs en Informatie-technologie
145-149
Recreatie 149-151
Introduction to control theory including optimal control
151-152
Handbook of applicable mathematics III
151-152
Einführung in die Modelltheorie und ihre Anwendungen
151-152
Lehrbuch der Algebra, Teil 3
151-152
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 3

De Wiskunde, eens Pelgrims Reize naar de Waarheid?
153-164
Mathematical Methods in Social Science
164
Grafieken en funktievoorschriften
165-170
Mededelingen: Kinderopvang tijdens de jaarvergadering; Vrije markt op de jaarvergadering; Centrum voor Wiskunde en Informatica 170
Zeepcirkels-rekenen, tekenen, meten
171-176
Uitleg: een uitnodiging tot meedenken
177-179
Mededeling: Oproep 179
VWO-Eindexamen Wiskunde A 180-194
Wiskunde A examen voor vwo
185-187
Recreatie 187-189
Archimedes
190-191
Mathematik Heute, Grundkurs Analysis 1, Grundkurs Analysis 2, Einführung in die Analysis 1
190-191
Mededelingen: Studiedag/Jaarvergadering; Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1982-31juli 1983; VVWL-studiedag Antwerpen, 19 november 1983; Symposium 'Computer in de klas' 192-194
Kalender 194
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 4

Inleiding 195
Uitleg over de verstrekte cijfers 195
De meerkeuzetoetsen voor LBO-C, MAVO-C en MAVO-D 196
LBO-C en MAVO-C 197-202
Alleen LEAO-C, LHNO-C, LLO-C, LMO-C 202-203
Alleen LTO-C, MAVO-C 203-204
MAVO-D 205-211
De openvragentoetsen LBO-C en MAVO-C 212-215
MAVO-D 216-218
HAVO 218-222
VWO Wiskunde I 222-225
VWO Wiskunde II 226-228
Kort verslag van de normenvergadering 228
Uittreksel uit de resultaten van de enquête gehouden door het CITO 228-231
Uit de buitenlandse tijdschriften 232
Mededelingen: Wiskunde A; 18. Bundestagung für Didaktik der Mathematik in Oldenburg; Wiskunde & Onderwijs; Negende gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; VULON-congres 1984; Wintersymposium Wiskundig Genootschap 233-234
Kalender 234
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 5

Over het onderzoeken van functies
235-240
Ontvangen 240
Kanttekeningen bij het examen Wiskunde II, 1983-I
241-244
Lineaire Algebra I
244
Problemen oplossen in de brugklas
245-251
Rekenen met oneindig?
252-253
Naschrift
254
HEWET experiment aan het Heymans-college te Groningen
255-259
VWO-Eindexamen Wiskunde A tweede tijdvak 260-265
Jaarrede 1983
265-269
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 12 november 1983 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 269-270
Recreatie 271-273
Korrel: Vrouwen en Wiskunde
273
Modern Algebra
274-276
Isovector methods for equations of balance
274-276
Practical Methods of Optimization, Vol. 2, Constrained Optimization
274-276
Praktische Mathematik II
274-276
Mededelingen: Uitbreiding redactie; Examen wiskunde l.o.; De negende gemeenschappelijke studiedag van NVvW en VVWL; Jaarvergadering van de VVWL 277-278
Kalender 278
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 6

Visualiseren helpt!
279-289
\( a \sin\left(bx + c\right) + d \) en \( a \cos\left(bx + c\right) + d\)
290-291
Effektieve onderwijspraktijken
292-297
Doorbraak in de getallentheorie
298-301
Jahrbuch überblicke Mathematik 1981
301
Jahrbuch überblicke Mathematik 1982
301
Aan de deelnemers van de nascholingscursus HEWET 302-304
Reactie van het bestuur 304-307
Vademecum voor de Wiskundeleraar 307-310
Recreatie 311-314
Computer Werk
314-316
Angewandte abstrakte Algebra 1
314-316
Algebra, vol. 1
314-316
Probleme der geometrischen Analysis
314-316
Mededelingen: De negende gemeenschappelijke studiedag van NVvW en VVWL; Examenbesprekingen 1984; Foutieve vermelding rekeningnummer Examen wiskunde L.O.; Examen wiskunde m.o.A. en m.o.B; COI-activiteiten; CWI-vakantiecursus 316-318
Kalender 318
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 7

Gelukwensen aan Joh. H. Wansink, erelid van de N.V.W.L. [in de inhoud staat ... van de NVvW]
319
Uitleggen en begrijpen
320-324
Leren wat bewijzen is
325-334
Inkonsekwente normeringen
335-338
Nogmaals: Oneindig min oneindig en nul maal oneindig
339-340
De XXIVe Internationale Wiskunde Olympiade
341-343
'Leren reflecteren als basis van de lerarenopleiding'
344-347
Recreatie 348-351
Introduction to real analysis
351-354
Boolesche Algebra
351-354
Handbook of applicable mathematics, vol. IV, Analysis
351-354
Vorlesungen über Analysis
351-354
De Informatiemaatschappij
351-354
Bedrijfs(kundige) informatica opleiding
351-354
Programmeeropgaven 1
351-354
Mededelingen: Wiskundig Genootschap, Twintigste Nederlands mathematisch kongres; Oproep t.b.v. schoolbibliotheek; De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen Besluit 354-356
Kalender 356
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 8

Ten geleide 357
leraar wiskunde te Bussum, Schoonhoven, Zwolle, Arnhem en elders
358-384
Recreatie 385-387
Humor in der Mathematik
388-391
Inleiding computersystemen
388-391
Measure Theory and Integration
388-391
Riemannian Geometry
388-391
Studies in functional analysis
388-391
Raamwerk burgerinformatica 1983
388-391
Mededelingen: Examenbesprekingen wiskunde LBO, MAVO, HAVO, VWO 1984; Tijdschrift voor de didactiek van de b[beta]-wetenschappen; Informatiemarkt Onderwijsdocumentatie; Onderwijs in druk 392-396
Kalender 396
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 9

Programmeren in de bovenbouw van het VO
397-410
Rekenoperaties in de brugklas
411-420
Wat bepaalt ons handelen?
421-427
Schijn bedriegt!
428-429
Een reactie [wiskunde A examen 1983]
430-431
Naschrift
431
Naschrift redactie
431
Recreatie 432-434
Het Groot Pascal Spreuken Boek
435
Prior Information in Linear Models
435
Einführung in die Ordnungstheorie
435
Mededelingen: De heksen zijn terug!; Nationaal COO-congres 19 mei 1984 436
Kalender 436
Cover {"id":59,"volume":59,"year_start":1983,"year_end":1984,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 59 (1983-1984), nummer 10

Leerstijlaspecten; veld(on)afhankelijkheid I
437-443
De 22ste Nederlandse Wiskunde Olympiade 1983
444-448
Mededeling: Nederlandse Wiskunde Olympiade 1984 448
ATM, girls and maths
449-450
Variabelen en formules in de brugklas; generaliseren
451-458
De Wageningse Methode
459-469
Naschrift schrijvers 469-470
Recreatie 471-473
Analysis für ökonomen
474-476
Surface topology
474-476
Mededelingen: Te koop aangeboden; Jaarvergadering/studiedag 1984 476
Kalender 476