Vakblad Euclides

Jaargang 85 (2009-2010)

Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 1

Kort vooraf
1
Wiskunde-examens 2009, 1e tijdvak
2-17
Een weddenschap, oud en nieuw, scheepsrecht
18-23
Het Examenforum 2009
24-26
Examens havo A, nieuwe stijl
27-29
CSE VWO A12 – 2001 t/m 2009
30-33
Het einde van een tijdperk
34-36
Pythagoras wordt vijftig!
37-38
Vanuit de oude doos
39-40
Aankondiging / E-klas training wiskunde D 41
Hulp bij rekenvaardigheid (Algecadabra) 41
Verschenen / Getallenbrouwerij (Zebra 29) 41
Verschenen / Passen en Meten met Cirkels (Zebra 30) 41
Verschenen / Het Bisemisspel 42
Verschenen / De Indische klerk 42
Verschenen / Elegance with Substance 42
Politiek van de wiskunde
43
Jaarvergadering/Studiedag 2009
44-49
Zeldzame permutaties // Puzzel 85-1
50
Faculteiten! // oplossing puzzel 84-7 51
Servicepagina / kalender 52
Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 2

Kort vooraf
53
Examen vmbo-BB 2009, 1e tijdvak
54-57
Digitale eindexamens wiskunde: een uitkomst of een ramp?
58-59
Verschenen / Logicomix 59
Normen en waarden
60
Felix Gaillard, 16 augustus 1929–20 augustus 2009
61
Werken met meervoudige intelligenties
62-65
Exittoets algebraïsche vaardigheden bij vwo A
66-68
Een rij van cosinussen
69-70
Vanuit de oude doos
71-72
Nog twee naschriften bij een 'Oude doos'
73
Toelatingsexamens tot de universiteiten
74
In reactie op Hessel Pot - Is een breuk hetzelfde als een verhouding?
76-77
Verschenen / Meetkunde (van) René Descartes 77
Reacties op 'De staartdeling is nooit weg geweest' van Lonneke Boels (84-7)
78-79
Verschenen / Wiskunde voor de sectoren 79
Het Geheugen
80-82
Een ander vierhoekenschema
83
Jaarverslag Euclides, jaargang 84
84-85
Verschenen / Teaching and Learning Mathematics 85
Inhoud van de 84e jaargang 86-87
Van de bestuurstafel
88-89
Notulen van de jaarvergadering op 8-11-2008
90
Erratum Euclides 85-1, pag. 48 90
Verslag van het associationsjaar 2008-2009
91-93
De Gelukkige Rekenklas
93
Doorsneden // Puzzel 85-2
94
Aan u de keus! // oplossing puzzel 84-8 95
Servicepagina / kalender 96
Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 3

Kort vooraf
97
Ludolph van Ceulen (1540–1610) - In de ban van de cirkel
98-100
Kritische denkkracht ontwikkelen bij ‘Vorm en ruimte’
101-104
MP3-speler: mooie kapstok voor veel, leuke wiskunde
105-106
Persbericht van het landelijk ontwikkelpunt NLT
107
Nieuw: de halve finale van de Wiskunde Olympiade - deel 1 van een tweeluik
108
Even W.O.K.-en voor het beste resultaat
109-110
Uitreiking van de Scholenprijs van de Nederlandse Wiskunde Olympiade
110-111
Voortgang van het project Reken VOort
112-113
Differentialen en Diepvriespizza’s
115
Onderwijsprijs voor wiskundedocent - interview met Ary Greevenbosch
116-117
Wereldwiskunde Fonds ondersteunt project in Nicaragua
118-119
Vanuit de oude doos
120-121
Verhouding en Breuk - reacties na een oproep
122-123
Wiskundig actief
124-125
Vakantiecursus 2009
126-127
Verschenen / Elementaire getaltheorie en asymetrische cryptografie 129
Aankondiging / Wintersymposium KWG 2010 129
Wiskunde als modern vakgebied in de bovenbouw
131
What’s in a name?
132-133
Cursus door zes eeuwen wiskunde
133
Kikkersprongen // Puzzel 85-03
134
Zeldzame permutaties // oplossing puzzel 85-1 135
Servicepagina / kalender 136
Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 4

Kort vooraf
137
Ruzie met Van Ceulen
138-140
'Thank you for the interesting lesson'
141-143
50 inzichten wiskunde
144
De UvA webklas wiskunde - Google's pagerank voor dummies
145-148
WisBase
149-152
Dynamische meetkunde
153-155
Verschenen / Rekenen is leuker dan/als je denkt 155
Lesgeven op een Europese school
157-158
Rekenkampioen van Nederland 2009
159-160
Opgaven Rekendictee 2009 161
Het Geheugen
162-164
Vanuit de oude doos
165-166
Ekâdhikena Pûrveòa
167
Oppervlakteformules
168
Wiskunde Scholen Prijs 2010 168
Verhouding staat tot Breuk is als 4 staat tot 1
169-170
Een rij van cosinussen - twee reacties
171
Verschenen / Goochelen met getallen 172
Verschenen / Essaybundel van Kennisnet 172
Verschenen / De man die kon rekenen 173
Jaarrede 2009
174-176
Van de bestuurstafel
177
Het beroepsregister
178-179
Persbericht / Jonge technische werknemers voor de klas 179
Jaarvergadering/studiedag 2009
180-181
Getallen // Puzzel 85-4
182
Doorsneden // oplossing puzzel 85-2 183
Servicepagina / kalender 184
Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 5

Kort vooraf
185
Wiskunde op stand
186-188
TIMSS 2008 Advanced
189-193
Viervlakken tussen Kunst en Wiskunde
194-198
Decanteerproblemen in een Heraclesweek
199-202
Honderd jaar Van Hiele
203-206
Centrale Examens 2010, 1e tijdvak 206
Website en Forum
207-208
Aankondiging / HKRWO-symposium XVI 208
Van Bijsterveldt lanceert IMO2011... ... en Euclides lanceert IMO-rubriek
209
Op weg naar IMO2011 - IMO2002 opgave 1
210-211
Nieuwe NLT-module gecertificeerd
211
Differentialen en Diepvriespizza's
213
Wiskunde Scholen Prijs: voor iedereen!
214-215
Moet dat zo? Kan het echt niet anders?
216
Vanuit de oude doos
217
Nieuwe examens vmbo-basis
219-220
Verschenen / Rekenen in het voortgezet onderwijs 221
Verschenen / The calculus of friendship 221
Van de bestuurstafel
222-223
Logicomix
223
Examenbesprekingen 2010
224-225
Nieuws van de Werkgroep-HBO
225
Deelrijen // Puzzel 85-5
226
Kikkersprongen // oplossing puzzel 85-3 227
Servicepagina / kalender 228
Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 6

Kort vooraf
229
Duytsche Mathematicque
230-233
Op weg naar IMO2011
234-235
Decanteren en ggd
236-238
Rectificatie euclides 85-5 238
Complexe getallen voor Wiskunde D en NLT
239-241
De 8e Wiskundeconferentie
242-243
Verschenen / Billies Puzzels 243
Ludolph van Ceulen in de klas
244-247
Moet dat zo? Kan het niet anders? - deel 2
248
Vanuit de oude doos
249-252
De normaaldriehoek
251
Het Geheugen
252-253
Minor rekenen-wiskunde 10-14
254-256
Dat was vet juf!
257-258
Math4All 258
Het WwF helpt een school in Bolivia
259-261
Persbericht / Scholenprijs NWO 261
Verschenen / Wiskunde tussen Renaissance en Barok 262
Rekenen is leuker dan als je denkt
262
Onderhoud van eigen bekwaamheden door scholing
263-264
Nieuws uit de Werkgroep-VMBO
265
Een familie symmetrische grafen // Puzzel 85-6
266
Getallen // oplossing puzzel 85-4 267
Servicepagina / kalender 268
Cover {"id":85,"volume":85,"year_start":2009,"year_end":2010,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 85 (2009-2010), nummer 7

Kort vooraf
269
Vijfendertig decimalen
270-272
Op weg naar IMO2011
273-275
Wiskundeonderwijs in de dagelijkse praktijk
276-278
Persbericht / Onderzoek Kennisnet naar bestrijden van rekendeficënties op vmbo
278
Henk Hietbrink
279-282
Persbericht / Rekenbeter.nl 282
Het Geheugen
283-285
Doedelen
286-289
Gauß en de Grootste Gemene Deler
289-292
Differentialen en Diepvriespizza's
292
Community of Learners
293-294
Vanuit de oude doos
295-296
\(2^n\) en \(e^t\) - algebraïsche vaardigheden, een reactie
297
MBO'er moet op het HBO kunnen blijven rekenen
298-301
Afscheid Pieter van der Zwaart als leerplanontwikkelaar
302
Jaarvergadering/Studiedag 2010
303
Platform Wiskunde Nederland
304-305
Ziggurats en variaties // Puzzel 85-7
306
Deelrijen // oplossing puzzel 85-5 307
Servicepagina / kalender 308