Vakblad Euclides

Jaargang 38 (1962-1963)

Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 1

Lijnenconstructies in en met behulp van een gegeven cirkel
1-8
Het tensorprodukt
9-19
De contrapositie en het bewijs uit het ongerijmde
20
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 23-24
De Amerikaanse test
25-26
Bureau voor Internationale Technische Hulp 26-27
Gids voor de algebra van de b-afdelingen van het V.H.M.O.
27-31
Wolters' Nieuwe Tafels van logaritmen en goniometrische functies
27-31
Wiskunde voor de M.M.S.
27-31
Werkboeh der algebra, deel 2
27-31
The concept and the role of the model in mathematical and natural and social sciences
27-31
Planimetrie voor V.H. en M.O. deel I
27-31
Introduction to Matrices and Vectors
27-31
Recreatie 31-32
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 2

Boole'se algebra's
33-49
Een instructie uit het jaar 1817
50-52
Krommen bij uitzet-ijzers
53-58
Ontvangen boeken 58
Linear Algebra and Group Theory
59-64
Inleiding in de Meetkunde I
59-64
Wandlungen des mathematischen Denkens
59-64
De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de lagere school in de 19e en het begin van de 20ste eeuw
59-64
[Stoicheia Mathematikoon] (Elementen der wiskunde)
59-64
Mécanique non linéaire
59-64
Introduction to partial ditferential equations
59-64
Aufgabensammlung zur höheren Algebra
59-64
Nieuw Leerboek der Algebra met Vraagstukken voor het V.H.M.O., delen I en II
59-64
Calcul Matriciel
59-64
Das Wesen der automatisierten elektronischen Datenverarbeitung und ihre Bedeutung für die Unternehmensleitung
59-64
Recreatie 64
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 3

Toepassingen van de algebra in de meetkunde
85-70
De rekenliniaal op de scholen voor V.H.M.O
71-74
Studiedagen te Arlon
75-79
Verscheidenheden LII: Een meetkundig vraagstuk van Multatuli
79-82
Didactische literatuur uit buitelandse tijdschriften
83-85
Uit het verslag van de commissie voor het Staatsexamen Gymnasium A en B in 1961 86-87
Uit het verslag van de commissie voor de Staatsexamens H.B.S. A en B in 1961 87-88
Wimecos 89-93
La libération de l'énergie nucléaire; dr. R. Devoret: Dangers des radiations atomiques; M. de Visser, Chr. Beckers: Les isotopes radioactifs en médecine
93
Didactische opstellen, Wiskunde
93
Ontvangen boeken 94
Recreatie 94-95
Kalender: Wiskunde Werkgroep van de W.V.O.; Velines natuurkunde-sectie 96
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 4

P. Wijdenes 90 jaar
97-99
Dr. P.M. van Hiele, lid van de redactie van Euclides
99
Internationaal Mathematisch Congres Stockholm, 15-22 augustus 1962
100-111
Verslag Internationaal Symposium UNESCO
112-119
Een uitbreiding van verscheidenheid XLIX
120-121
De hoek tussen een lijn en de X-as
122-123
Exacte logica
123-127
Leerboek der Analyse II
123-127
Einführung in die elementare Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
123-127
Introduction to linear Algebra and the theory of Matrices; 2e druk
123-127
Wiskunde in de 20e eeuw, I
123-127
Wimecos 127
Recreatie 128
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 5

Het railvraagstuk
129-134
Mogelijkheden voor de vernieuwing van het meetkunde-programma
135-140
Pool en poollijn
141-150
Ontvangen boeken 150
De Amerikaanse test
151
Inleiding tot de wiskundige statistiek, eerste deel
152-159
Formal Methods, An Introduction to Symbolic Logic and to the Study of Effective Operations in Arithmetic and Logic
152-159
Einführung in die numerische Mathematik
152-159
Algebra 1, Hogere cyclus
152-159
Rekenkunde, algebra, meetkunde II
152-159
Inleiding in de meetkunde 2
152-159
Algebraische Kurven und Flächen. Bd. 1. Algebraische Kurven der Ebene
152-159
Taschenbuch der Elementar-Mathematik, mit praktischen Anwendungen
152-159
Mengenlehre
152-159
Darstellende Geometrie II
152-159
Nonlinear Differential Equations
152-159
Fundamentals of Galois Theory
152-159
Kalender: Mathematisch Centrum; Wiskunde Werkgroep W.V.O. 159
Recreatie 160
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 6

De eerste Nederlandse Wiskunde-Olympiade (1962)
161-178
Logische en denkpsychologische aspecten van de vernieuwing van het wiskunde-onderwijs
179-187
Kombinatorik
188-189
Formale Logik
188-189
Wiskunde voor Economen
188-189
A second course in number theory
188-189
Variationsrechnung, I Das freie und gebundene Exterm einfacher Grundintegrale
188-189
Liwenagel
190
Kalender: Mathematisch Centrum; Wimecos 191
Mededeling van de redactie 191
Recreatie 191-192
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7/8

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 7/8

Which subjects in modern mathematics and which applications in modern mathematics can find a place in programs of secondary school instruction?
193-212
Connections between arithmetic and algebra in the mathematical instruction of children up to the age of 15
213-231
Education of the teachers for the various levels of mathematical instruction
232-241
Van de redactie 241
Cursussen moderne wiskunde voor leraren 242-243
Regelmatige zevenhoek en lemniscaat van Bernoulli
244-250
Uit de openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos tot de algemene vergadering van 28 december 1962 251-253
Recreatie 254-255
Synopses for modern secondary school mathematics
255-256
Hogere wiskunde voor de technicus
255-256
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 9

Het beroep van wiskundige
257-269
Derde internationale post-universitaire vervolmakingscursus voor doctors en licentiaten in de wiskunde in 1962 te Brussel
270-276
Pool en poollijn
277-278
Een bijzonder jubileum [P.A. Okken] 278
O'62-II-1
279-282
Handbuch der Schulmathematik, Band III, Geometrie der Unter- und Mittelstufe
282-286
Logic and Language, Studies Dedicated to Professor Rudolf Carnap on the Occasion of his Seventieth Birthday
282-286
Probability and Experimental Errors in Science
282-286
Partial Differential Equatons
282-286
Mathematical Discovery, volume 1
282-286
Recreatie 286-288
Wiskunde Werkgroep van de W.V.O. 288
Cover {"id":38,"volume":38,"year_start":1962,"year_end":1963,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 38 (1962-1963), nummer 10

Grafische of meetkundige voorstelling van een vergelijking?
289-291
Welke onderwerpen uit de sterrenkunde zijn voor het gymnasium van belang?
292-305
Verscheidenheden LIII: Karakteristieke eigenschap van een gelijkzijdige driehoek
305-308
Een welkome uitgave
309-310
De Amerikaanse test
311-312
Didactische literatuur
312-315
Promoties G.R. Veldkamp [en] D. van Dalen 315-316
Introduction to Elementary Functions by W.J. Combellack
316-317
Groep L.i.w.e.n.a.g.e.l.
317
Recreatie 318-320
Berichten 320