Vakblad Euclides

Jaargang 58 (1982-1983)

Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 1

Bij het begin van deze jaargang 1-2
Oproep [hoofdredacteur] 2
Verslag werkgroep LBO/MAVO-examen
3-16
Een bekend probleem opgelost door een onbekend wiskundige
17-28
De tiende wiskunde olympiade in de Verenigde Staten
29
Uit de tijdschriften
30-31
Recreatie 32-33
Cursus PASCAL
34-37
Cursus eenvoudig PASCAL
34-37
Géometrie algébrique, Algebraic geometry
34-37
Excursies in de Wiskunde I
34-37
Atlas van de Wiskunde, deel 1 en 2
34-37
Wiskunde voor hei economisch onderwijs
34-37
Struktuur
34-37
Mededelingen: Studiedag/Jaarvergadering; Eindexamen anders?; Verzoek om medewerking; Werkgroepen van de Didactiekcommissie; Werkgroep Wiskunde in 3-HAVO van de Didactiekcommissie 37-40
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 2

O. Bottema: Goethe en de wiskunde 41-42
Repeterende decimale breuken
43-52
Differentiëren zonder de Middelwaardestelling
53-58
Een oude leservaring met differentialen
59-61
Een vergelijking van de vierde graad
62-64
Inderdaad een oud probleem
65-68
Korrel: Oud probleem II
69
Pythagoras ... de grote teleurstelling na 21 jaar
70-72
Recreatie 73-75
Wiskunde en samenleving in historisch perspectief
76
Studielessen en leerlingenbegeleiding voor de tweede brugklas
76
Mededelingen: Studiedag/Jaarvergadering; Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1981-31juli 1982; Oriënterend colloquium voor leraren; Wintersymposium; Vrouwen en wiskunde; VVWL-studiedag Gent, 23 oktober 1982; Symposium 'Computers in het onderwijs'; Informatie over de werkgroep HAALO 77-78
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 3

Setvorming, wat valt er aan te doen?
81-90
Met wiskunde meer vrouw(?)
91-100
Een didactische moeilijkheid
101-103
Korrel: Leerdoelgerichte toetsen van het CITO
104
Naschrift, Reactie op de 'korrel' van De Moor
105-106
Zijn er tendensen in het wiskunde-onderwijs in Vlaanderen? En in Nederland?
107-108
Korrel: Nogmaals: een omstreden eindexamenopgave
109-111
O. Bottema: Rationale hoeken met een rationale cosinus 112
Korrel
113
Recreatie 113-114
Leerdoelgerichte toetsen Wiskunde, Docentenmap
115-117
Dialogische Logik
115-117
Lineare Algebra
115-117
Einführung in die reelle Analysis, deel I en II
115-117
Mededelingen: VVWL-studiedag Wilrijk, 11 december 1982; Tijdschriften voor Mozambique; De leesportefeuille; Achtste gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; Wiskunde & Onderwijs 118-120
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 4

Examen nummer; nummer jaargang op omslag is per abuis 57

Inleiding 121
Uitleg over de verstrekte cijfers 122
De meerkeuzetoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 123 MAVO-4 124-129
MAVO-3/LTO-C 130-135
LBO-C (LEAO, LHNO, LLO, LMO) 136-139
De openvragentoetsen MAVO-4 140-142
bijlage na pag. 140: Aandachtspunten. De a priori analyse van leerteksten voor wiskunde bij het v.o. door J. van Dormolen met bestelkaart
MAVO-3/LTO-C 142-144
LBO-C (LEAO, LHNO, LLO, LMO) 145
HAVO 146-149
VWO wiskunde I 150-153
VWO wiskunde II 154-156
Kort verslag van de normenvergadering 156
Uittreksel uit de resultaten van de enquête gehouden door het CITO 156-158
Recreatie 159
Mededeling: Gevonden 160
Oproep 160
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 5

Grafieken op het eindexamen, of: Grafieken in het onderwijs
161-177
Het Mavo Projekt en wiskunde didactiek
178-179
Huiswerk voor wiskunde (1)
180-184
BOVO
185-186
Fibonacci met brugklassers? ... Waarom eigenlijk niet?
187-190
Gedachtenspinsel van een brugklasleerling
191-192
Recreatie 192-194
Pregeordende verzamelingen en het wiskundig denken
195-199
Testing the Constancy of Regression Models over Time
195-199
Einfuhrung in die kombinatorische Topologie
195-199
Writing Interactive Compilers and Interpreters
195-199
Vorlesungen über Riemannsche Flächen
195-199
A relational data base management system
195-199
Galoisfelder, Kreisteilungskörper und Schieberegisterfolgen
195-199
Circulant Matrices
195-199
Einführung in die Mathematik für Ingenieure
195-199
Mededelingen: Examen Wiskunde L.O. 1983; Mededeling van de groep Vrouwen & Wiskunde; Rectificatie 200
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 6

Leve de hoofdredacteur
201
Processen uit het dagelijks leven
202-218
Huiswerk voor wiskunde (2)
219-225
[Mededeling] Avond-kolleges sterrekunde voor gevorderden 225
De computer in het wiskunde-onderwijs: een verkenning naar niet-CAI/CMI toepassingen
226-230
Korrel (bij het article van Bakx)
230
Naschrift
231
Korrel
231
Rekenen/wiskunde in de opleiding leraren basisonderwijs
232-233
Proficiat! [Joop van Dormolen - Aandachtspunten] 234
Recreatie 235-237
Studies in probability theory
237-238
Elements of Soliton Theory
237-238
Mededelingen: De achtste gemeenschappelijke studiedag van NVvW en VVWL; Aanmelding examens Wiskunde m.o. 1983 afgenomen door de algemene commissie; Nederlandse Wiskunde Olympiade 1983; Mededeling van het bestuur 239-240
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 7

Zes kennisnivo's in het wiskundeonderwijs
241-247
Het Leerplan voor de Middenschool
248-259
De XXIIIe Internationale Wiskunde Olympiade
260-263
Korrel: Opgave 4e wiskunde 11982 eerste periode
263
Verwondering als noodzakelijke voorwaarde voor leren?
264-268
Jaarrede 1982
268-271
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 30 oktober 1982 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 271-273
Mededeling 273
Recreatie 274-275
Mathematical Theory of Wave Motion
276-279
The geometry of random fields
276-279
A History of Mathematics
276-279
Smooth Dynamical Systems
276-279
Numerical quadrature and cubature
276-279
Lehrbuch der Analysis, deel I
276-279
Handbook of applicable mathematics. vol. I Algebra en vol II Probability
276-279
Mededelingen: Werkgroep wiskunde in 3 HAVO van de Didaktiekcommissie; Ter overname aangeboden; Symposium wiskunde, computers en onderwijs 280
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 8

Tendensen in het wiskundeonderwijs (Rijksonderwijs)
281-289
Verhoudingen en evenredigheden
290-295
Meisjes en Wiskunde
296-301
Ontvangen 301
Het uitwendig produkt
302-314
Recreatie 314-316
Mededeling: Vierde landelijke dag van de groep 'Vrouwen & Wiskunde' 316
Lehrbuch der Algebra, deel I
317-320
Rekursive Verfahren
317-320
Graphentheorie I
317-320
Einführung in die Kontrolltheorie
317-320
Nonlinear oscillations
317-320
Generalised Functions
317-320
Geometry and convexity. A study in mathematical methods
317-320
Mededeling [contributie] 320
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 9

Het wiskundeonderwijs in evolutie
321-329
Spectral theory of ordinary differential operators
329
Cito-jammer
330-338
Naschrift
339-341
Oneindig min oneindig en nul maal oneindig
342-344
Problemgeschichte der Mathematik II
344
De Tweede Ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade
345-347
Wiskunde in economie
348-351
Recreatie 351-354
Studies in algebraic geometry
329-356
Ramsey Theory
329-356
Lehrbuch der Analysis, deel 2
329-356
Mededelingen: Examenbesprekingen wiskunde LBO, MAVO, HAVO, VWO 1983; Nascholing; Mededeling voor deelnemers aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade 357-360
Cover {"id":58,"volume":58,"year_start":1982,"year_end":1983,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 58 (1982-1983), nummer 10

Het aanpassen van examennormen
361-364
De Adviescommissie Leerplanontwikkeling Wiskunde en het leerplan voor de middenschool
365-369
Mededeling van het bestuur 369
Regelmatige veelhoeken met rationale hoekpunten. Rationale hoeken met een rationale cosinus
370-373
Een merkwaardige kromme in een fietssleutel
374-378
Verlevendiging van de schoolwiskunde, een nascholingscursus
379-385
Mededelingen: Jaardag van de sectie Educatie van het N.G.I.; Rectificatie 385
Waarom wiskunde in het secundair onderwijs
386-390
Meisjes en Computers
391-395
Recreatie 395-398
Statistiek voor de sociale wetenschappen
398-400
Werken met cijfers
398-400
Mededelingen: Nascholingscursussen voor leraren 400