Vakblad Euclides

Jaargang 81 (2005-2006)

Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 1

Van de redactietafel
1
Wiskunde-examens 2005, 1e tijdvak
2-17
Verschenen 16
Over algebra en modelleren in de havo-B-examens
18-21
Ervaringen met een examenklas vbmo-GL/TL 2005
22-24
40 jaar geleden: Opgaven
25
Verslag NVvW-examenbesprekingen 2005
26-31
Een digitaal wiskunde-examen in het vmbo
32-33
Aankondiging: Dag van de Leraar 2005 33
Wiskunde Scholen Prijzen 2005
34-35
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 5
36-37
Profielwerkstuk of praktische opdracht in Arthesis
37-38
(Wis)kundig kiezen - Referendum-paradox
38-39
Aankondiging: BWI-middag 2005, vrijdag 7 oktober 40
Jaarvergadering/studiedag 2005, tweede aankondiging
41-45
Recreatie
46-47
Servicepagina 48
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 2

Van de redactietafel
49
Breuken, wat zijn dat eigenlijk voor dingen?
50-55
Aankondiging: Wiskunde Scholen Prijs 2006 55
40 jaar geleden: Artikel ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van prof. H. Freudenthal, uit Euclides 41 (1965-1966)
56-57
Teaching by exception 3
58-62
Kunnen (wij op) onze kinderen rekenen?
63-65
Algebra en applets, leren en onderwijzen
66-69
Intelligente feedback bij digitale toetsen en oefeningen
70-74
(Wis)kundig kiezen / De diskwalificatie paradox
74-75
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 6
76-77
Levende tijdlijn van 5000 jaar wiskunde
78-79
Jaarverslag Euclides, jaargang 80
80-81
Inhoud van de 80e jaargang (2004/2005) 82-84
Jaarvergadering / 5 november 2005 86
Verslag van het associationsjaar 2004-2005
86-88
Meedoen met project samenhangend leren? 88
Notulen van de jaarvergadering en studiedag 2004
89
Recreatie
90-91
Servicepagina 92
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 3

Van de redactietafel
93
Van 'terloopse rekenlessen' tot dagtaak
94-98
In memoriam Albert Koldijk
99
Verschenen 99
Internetmethode Ratio
100-103
Een puzzel
104-106
40 jaar geleden: Aankondiging najaarsconferentie van de Wiskunde Werkgroep van de WVO
107
Draadloos netwerk in de klas
108-112
De wiskundedocent als goochelaar
113
HBO-wiskunde in bedrijf
114-116
P.J. Palmer: de goeroe van het nieuwe leren? / Boekbespreking
117-119
Rechtlijnige krommen
120-125
Boeken voor Ethiopië
126-129
Engelstalig wiskundeonderwijs
130-133
Digitale toetsen voor de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde
134-137
Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij
138-141
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 7
142-143
Verschenen 143
Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds (WwF)
144
Mededeling, Aankondiging: Grote Griepmeting weer van start; Wiskunde Scholen Prijs 2006 145
Recreatie
146-147
Servicepagina 148
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 4

Themanummer Redeneren en bewijzen

Voorwoord bij deze special
149
Bewijzen: voor alle zekerheid!
151-154
Denkmethoden en werkschema's in het vmbo
155-158
Bewijzen in de leerplannen van de 20e eeuw
159-164
Eindig, oneindig, meer dan oneindig [Boekbespreking]
165-168
Inzien en bewijzen [Boekbespreking]
168-170
Lees Euclides!
171-173
Verschenen 173
Bewijzen: romantisch of cool?
174-179
Min maal min is plus
180-183
Rol en functie van het bewijs in de dynamische meetkunde
184-188
Redeneren met de regel van Bayes
189-192
Laat zien dat ...
193-195
Enkele mooie bewijzen in de meetkunde
196-200
Euclides terug in de meetkundeles
201-205
Wiskunde, logica, bewijzen en argumenteren
206-209
40 jaar geleden: Gedeelten van een article van G. Krooshof, zijnde de neerslag van een door hem gehouden voordracht voor de Wiskunde Werkgroep van de WVO op 27 maart 1965
210-211
Bewijzen met coördinaten
212-216
Aankondiging: 42e Nederlands Mathematisch Congres 216
Q.E.D.
217-218
Begrijpen, redeneren, bewijzen
219-225
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 8
226-227
Mededeling: Het nieuwe geïntegreerde bètavak in havo en vwo 227
Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olympiade 2005
228-230
140 jaar geleden: Uit S.F. Lacroix, Beginselen der Meetkunde
231
De tweede fase van 2007-2010, een tussenstand
232-233
Jaarrede 2005
233-235
Ja, ik doe mee!
235
Fotoverslag studiedag/jaarvergadering 2005
236-237
Recreatie
238-239
Servicepagina 240
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 5

Van de redactietafel
241
Aansluiting vwo en technische universiteiten
242-247
Formules onthouden voor cirkel en bol
247
De achterblijvende belangstelling voor exacte vakken in havo en vwo
248-250
40 jaar geleden: Twee Wimecos-prijsvragen
251
Feitenvel Zambia VI
252
De 300e verjaardag van pi
253
Proefwerk nabespreken
254-255
Onderzoek naar een eigenschap van twee natuurlijke getallen
256-259
Een zoektocht in meetkundeland
260-262
'Vertalen' in de wiskundeles
263-265
De meetkunde van de meetkundige reeks
266-267
De wiskundedocent als goochelaar
268-269
Meetkunde opnieuw uitgevonden [Boekbespreking]
270-272
De natuurwetten, iconen van onze kennis [Boekbespreking]
272-273
De wiskundige kat, de biologische muis en de jacht op inzicht [Boekbespreking]
274-275
Nullen en enen [Boekbespreking]
276-277
Recreatie
278-279
Servicepagina 280
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 6

Van de redactietafel
281
Wiskunde als kritische succesfactor?
282-285
Digitaal toetsen met Maple T.A.
286-290
Veertig jaar geleden: Gedeelte uit het naschrift door de redactie van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde op een article van de heer B.J. Westerhof, over het nieuwe programma wiskunde l.o.
291
De (verborgen) wiskundeproblematiek van taalzwakke leerlingen
292-296
Bèta-projectweek op het Calandlyceum
298-300
De wet van Benford
301-303
Digitale wiskunde oefenomgeving
304-307
Over getallen, rekenen en structuren
308-311
Boekbespreking / Basisboek wiskunde
312
Boekbespreking / Babylonische Wiskunde (Zebra 20)
313-315
Examenbesprekingen
316-317
Van de bestuurstafel
317
Recreatie
318-319
Servicepagina 320
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 7

Van de redactietafel
321
De wiskunde-examenprogramma's havo en vwo vanaf 2007
322-326
Wiskunde D, uitdagend en relevant
327-330
NLT ook in úw school?
331-333
Let's play darts
334-337
De stelling van Pythagoras voor de brugklas of groep 8
338
40 jaar geleden: Vraagstukken
339
Scholenprijs Nederlandse Wiskunde Olympiade
340-341
De integraal, dat is de oppervlakte toch?
342-345
Samenhang: waar te beginnen?
346-349
Draaistrekking en negenpuntscirkel
350-353
Wiskunde als levend vak fascineert leerlingen
354-357
Eenvoud bij tekenen en rekenen
358-362
Krampachtigheid bij tekenen en rekenen
363
De wiskundedocent als goochelaar
364
Recreatie
366-367
Servicepagina 368
Cover {"id":81,"volume":81,"year_start":2005,"year_end":2006,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 81 (2005-2006), nummer 8

Van de redactietafel
369
Reken mee met ABC
370-372
40 jaar geleden: Gedeelten uit een article van H. Freudenthal uit Euclides 41 (1965-1966)
373
Een wiskunde-oefenomgeving in de eigen ELO
374-377
Samenwerkend leren in het wiskundeonderwijs
378-382
Wiskunde in de theaterklas
383-385
Vakantiecursus 2005: De schijf van vijf
386-387
Per, schakel voor een nieuwe algebra
388-391
Van boldriehoeken naar het platte vlak
392-396
Muurtje bouwen, kansvariabele transformeren
397
Financiële wiskunde
398-402
Is het gemiddelde wel zo harmonisch?
403-405
Schoolexamens 2007: Leve de vrijheid!?
406-407
Hoe bekwaam bent u als leraar?
408-410
Een bijzonder geval
410
Jaarvergadering/Studiedag 2006
412
Van de bestuurstafel
413
Recreatie
141-415
Servicepagina 416