Vakblad Euclides

Jaargang 91 (2015-2016)

Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 1

Kort vooraf
3
Examens wiskunde 2015
4-23
Wis en waarachtig 25
Het Fizier gericht op... open problemen
26-27
Pilotexamen wiskunde A
28-30
De wortel uit een geheel getal is een breuk...
31
Kleintje Didactiek : Telproblemen
31
Getuigen
32-33
Vwo B-pilot
34-38
Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 38
Gecijferdheid
39
Stokjesdriehoek
40
Havo B-examen
41-43
Vanuit de oude doos
44-45
Tegenvoeter
47
Vastgeroest
48
Wiskunde digitaal : Proximity
49-50
Jaarvergadering/Studiedag 2015
51-53
Wiskunde wandeling in Grand Hotel Gooiland
53-54
Graden en knopen van een graaf // Puzzel 91-1
55
Bijzondere ISO-afstandslijnen // oplossing puzzel 90-6
56-57
Colofon / kalender 58
Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 2

Kort vooraf
3
Onderwijs voor de toekomst
4-6
Wis en waarachtig 7
Getuigen
8-9
Op hoekenjacht in het Verre Oosten
10-12
De Mathekalender
13-14
Verschenen / Wanneer is Cheryl jarig? 14
Gecijferdheid
15
Rectificatie Euclides 91-1 16
Verslag van het associationsjaar van de NVvW - 1 augustus 2014 - 31 juli 2015
Jaarverslag Euclides - jaargang 90 (2014-2015)
Met dank aan het Wereldwiskundefonds
17
Verschenen / Het wiskundehondje 18
Verschenen / Labyrinthen en doolhoven (Zebra 44) 18
Een uitdaging
19
Uitdagende problemen
21-23
Kleintje Didactiek : contextopgaven - schrapmethode
22
Tegenvoeter
24
Vissen en Erwten
25-27
Verschenen / Inversie (Zebra 45) 27
Vanuit de oude doos
28-29
Vastgeroest
31
Oproep / Eindredacteur van Euclides 33
Verschenen / Basiskennis en basisvaardigheden 33
Wiskunde digitaal : Quasimate!
34
Uitgerekend?
35-36
Notulen van de NVvW-Jaarvergadering zaterdag 8 november 2014
36-37
Spelen met helen // Puzzel 91-2
38-39
Bijna bij de konijnen af // oplossing puzzel 90-7
41-42
Colofon / kalender 43
Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 3

Kort vooraf
3
Logaritme
4-6
Verschenen / Uitgerekend 5
Wis en waarachtig 7
Aankondiging / Wintersymposium KWG 2016 Analytische meetkunde 8
Vanuit de oude doos
9-10
Aankondiging / Wiskundeconferentie VMBO en HAVO/VWO onderbouw 10
Het FIzier gericht op... anti-didactische inversie
11-12
Vastgeroest
13
Gecijferdheid
15
1001 redenen waarom \(2^0 = 1\)
16-19
Rijen haken // Puzzel 91-3
20
Graden en knopen van een graaf // oplossing puzzel 91-1
21-22
Verschenen / Wiskunde in je vingers 22
Wanneer is Cheryl jarig?
23-24
Een passie voor symmetrie
25-27
Verschenen / Denken wiskundigen wel zo exact? 27
Getuigen
29-30
Wiskundig denken : a way of life
30-32
NWO prijsuitreiking en inschrijving eerste ronde 33
Kleintje Didactiek : contextopgaven - deel 2
33
Uitdagende problemen
35-37
Tegenvoeter
38
Wiskunde digitaal : steen - papier - schaar
39
Jaarrede 2015
40-41
Colofon / kalender 42
Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 4

Kort vooraf
3
Wiskunde op het werk
4-6
Verschenen / Knopen in de wiskunde (Zebra 46) 6
Wis en waarachtig 7
Een deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde 9
Een deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde (in Nieuw Archief voor Wiskunde)
Getuigen
10-11
Geschiedenis in de wiskundeles
12-14
Het FIzier gericht op... beroepsgerichte wiskundedidactiek
14-15
Hoe oneigenlijk is 'oneigenlijk'?
16-19
Verschenen / Wiskundigen mogen niet huilen 20
Gecijferdheid
21
Uitdagende problemen
22-25
Kleintje Didactiek : contextopgaven - deel 3
25
Stokjesdriehoek had aandacht van Lewis Caroll
27-28
De kortste weg van A naar B // Puzzel 91-4
29-30
Spelen met helen // oplossing puzzel 91-2
31-32
Tegenvoeter
33
Vanuit de oude doos
34-35
Uitreiking scriptieprijs
36-37
Nederlandse Wiskunde Olympiade 37
Perspectief tekenen in de tekenles
38-40
Aankondiging / 'Learn to use!' ? 40
Vastgeroest
41
Wiskunde digitaal : Euclidea
43
Digitale examens wiskunde
44
Even voorstellen: nieuwe bestuursleden 45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 5

Kort vooraf
3
Verschillen tussen rekentoets en CE wiskunde
4-7
Nederlandse Wiskunde Olympiade 7
Wis en waarachtig 8
Wiskunde digitaal : Microsoft Math
9-10
Het FIzier gericht op... wiskunde in het technisch HBO
11-12
Digitaal examen basisberoepsgericht
Wiskunde D in de verdrukking?
17-18
Gecijferdheid
19
Met passer, liniaal en neusislat (Zebra 41)
20-21
Getuigen
22-23
Erdös-Gyárfás vermoeden // Puzzel 91-5
24-25
Kleintje didactiek : analytische meetkunde
25
Gehakte Rijen // oplossing puzzel 91-3
26-27
Moiré-kunst met niveaulijnen (Zebra 37)
29-30
Uitdagende problemen
31-33
Vanuit de oude doos
35-36
Tegenvoeter
37
Vakantiecursus 2015
39-40
Vastgeroest
41
Colofon / kalender 42
Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 6

Kort vooraf
3
Hoe nu verder met rekenen in het mbo?
4-5
Wis en waarachtig 6
Hoe Wallis aan zijn product kwam
7-11
Kleintje didactiek
12
Diagnostische toetsen: hoe werkt de DTT wiskunde?
13-15
Onderwijs meets Onderzoek 17
Pythagoras met cosinussen
18-19
Getuigen
20-21
Het FIzier gericht op... hoezo formatief toetsen?
22-23
Denken wiskundigen wel zo exact?
24-25
Examenbesprekingen 2016 25
Gecijferdheid
27-28
1000!
28-29
De parabool in het Mathematicum
30-31
Het vullen van vierkanten of kubussen met rechthoeken of balken // Puzzel 91-6
32
Kortste weg van A naar B // oplossing puzzel 91-4
33-34
Tegenvoeter
35
Wiskundigen mogen niet huilen
36-37
Uitdagende problemen
38-40
Brugklassers ontdekken Pythagoras
40-41
Vanuit de oude doos
42-43
Wiskunde Digitaal : Blokify
44
Vastgeroest
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":91,"volume":91,"year_start":2015,"year_end":2016,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 91 (2015-2016), nummer 7

Kort vooraf
3
WDA ook mogelijk voor het vmbo?
4-5
Wiskunde voor morgen 5
Wis en waarachtig 6-7
Wiskunde C in het nieuwe programma
8-10
Kleintje didactiek : statistiek met grote datasets
11
Zwembad en chinese cake
12-15
Getuigen
16-18
Wiskundeonderwijs voor de toekomst
18-22
Het FIzier gericht op... wiskundige expressies voor braille-afhankelijke leerlingen
22-23
Logaritmen schatten via herhaald delen
25
Kaarten Schudden // Puzzel 91-7
26-27
Erdös-Gyárfás vermoeden // oplossing puzzel 91-5
28-29
Gecijferdheid
30
Zambiaanse cirkels
31-32
Jaarvergadering/studiedag 2016 32-33
Uitdagende problemen
34-37
Verschenen / Liefde & wiskunde 37
Welk percentage driehoeken is nu eigenlijk scherphoekig?
38-39
Vanuit de oude doos
40-41
Werkgroep vmbo
42
Tegenvoeter
43
Wiskunde Digitaal : plofsommen met negatieve getallen
44
Vastgeroest
45
Colofon / kalender 46