Vakblad Euclides

Jaargang 16 (1939-1940)

Cover {"id":16,"volume":16,"year_start":1939,"year_end":1940,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 16 (1939-1940), nummer 1

De psychologische argumenten en richtlijnen voor de vernieuwing van het onderwijs in de wiskunde
1-23
Erratum 23
Over ingekleede vraagstukken en vergelijkingen
24-29
De functies \( y = \frac{ax^2 + bx + c}{px^2 + qx + r} \) en \( y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + r} \)
30-32
Iets uit de didactiek van de wiskunde
33-37
Vraagstukken - Vraagstuk II 38
Enquête over logarithmentatels
38
Ingekomen boeken 39
Philosophie der anorganische natuur
40-43
Geometrisieren im Bereiche wichtigster Kurvenformen
40-43
Leerboek der vlakke meetkunde.
40-43
Historische Studiën XXI
44-64
Cover {"id":16,"volume":16,"year_start":1939,"year_end":1940,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 16 (1939-1940), nummer 2

[Historische studiën XXI (vervolg)]
65-84
Outline of the history of mathematics
85-89
Over het magnetisme
85-89
Sur les égalités multigrades
85-89
Funfstellige Logarithmen- und Zahlentafeln
85-89
Een nieuwe uitgave van het periodiek systeem
85-89
Ingekomen boeken 89
Korrel XLII 90-91
De karakterisering van de goniometrische functies door middel van een functionaalbetrekking
92-99
De meetkundige vaktaal
100-103
Archimedes IX
104-112
Cover {"id":16,"volume":16,"year_start":1939,"year_end":1940,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 16 (1939-1940), nummer 3

[Archimedes IX (vervolg)]
113-132
De gegevens in de werkstukken van het eindexamen in de Beschrijvende Meetkunde
133-137
Begrijpen en Weten
138-139
Natuurkunde voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs
138-139
Vreemde woorden in de Wiskunde
138-139
Korrels XLIII en XLIV 140-144
Congruentieeigenschappen in de Stereometrie
145-160
Cover {"id":16,"volume":16,"year_start":1939,"year_end":1940,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 16 (1939-1940), nummer 4

[Congruentieeigenschappen in de Stereometrie (vervolg)]
161-165
Het getalbegrip in het nieuwe leerplan
166-196
De differentiaalrekening en het limietbegrip op de Middelbare school
197-218
De differentiaalrekening en het limietbegrip op de Middelbare school
218-219
Korrels XLV en XLVII 220-221
Der deutsche Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e. V. 1891-1938
221-223
Beginselen der Beschrijvende Meetkunde
221-223
Grondslagen der Boldriehoeksmeting
221-223
Aankondiging 223-224
Cover {"id":16,"volume":16,"year_start":1939,"year_end":1940,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 16 (1939-1940), nummer 5

De ontwikkeling van het getalbegrip
225-239
Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland 240-242
Uit het verslag van de Staatscommissie 1939 243-245
Korrels XLVII-LI 246-254
Ingekomen boeken 255-256
Cover {"id":16,"volume":16,"year_start":1939,"year_end":1940,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 16 (1939-1940), nummer 6

Het werkstuk van Malfatti
257-259
Enquête over Logarithmentafels
259
Enkele opmerkingen naar aanleiding van de voordracht van Dr. Gerretsen over de differentiaalrekening en het limietbegrip op de Middelbare school
260-263
J.C.H. Gerretsen, Antwoord 264-270
Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland 271-276
Schoolboeken 277-281
bijlage: tabel Aantal scholen en leerlingen bij het VHMO op 15 september 1939
Logarithmen-, rente- en discontotafels. Uitgave E van Noordhoff's Log.- en rentetafels
282
Ingekomen boeken 283