Vakblad Euclides

Jaargang 88 (2012-2013)

Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 1

Kort vooraf
1
Examens wiskunde 2012, 1e tijdvak
2-21
Te veel nullen, te veel ‘Leg uit’, te veel wild, te veel ...
22-29
Redeneren in en rond het eindexamen vwo A/C
30-32
Aankondiging || Conferentie Rekenbewust Vakonderwijs 32
VWO – wiskunde A pilot
33-35
VWO – wiskunde B
36-39
VWO B – eerste tijdvak - eenzijdige meetkunde
41-42
Persbericht || Dubbel goud! 42
VWO – wiskunde B pilot
43-46
HAVO – wiskunde B
47-48
VMBO (Digi-)talige examens
49-51
Persbericht / Voorlopig geen digitale eindexamens meer 52
Getuigen
53-54
Wiskunde digitaal - Motion Math Zoom 2.2
55
ICT in de wiskundeles - Google SketchUp, deel 2
56-58
In memoriam Rudolf Troelstra
59-60
Vanuit de oude doos
61
Jaarvergadering/Studiedag 2012
62-65
Van de bestuurstafel
65
Proniks delen // Puzzel 88-1
66
De reacties op Doordenkers 87-6 en 87-7
67
Servicepagina / kalender 68
Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 2

Kort vooraf
69
Klein vakdidactisch onderzoek Algebra, deel 1
70-72
ICT in de wiskundeles (Google Maps, deel 1)
73-75
Wiskunde en autisme, deel 1 - verwoordingsproblemen
76-77
Een kleine didactiek
78-79
Getuigen
80-81
Een goed begin is...
82
Errata Euclides 88(1) 82
Pas je uitleg aan / interview met Yvonne Killian
83-84
Uitdagende problemen
85-86
Vanuit de oude doos
87
De 'torentjes'-voorrang verklaard
88
Pythagoras - Getallen en/of plaatjes?
89-91
De Riemann-hypothese
92-95
De Pythagoras Profetie
93-94
Wiskunde in Werking van A naar B
95-95
Inhoud van de 87e jaargang 96-97
Jaarverslag Euclides, jaargang 87
99-100
Notulen van de jaarvergadering op 5 november 2011
101
Verslag van het associationsjaar 2011-2012
102-105
Rectificatie van het persbericht op pagina 52 in euclides 88(1) 106
Kruisjes zetten en stroken kleuren // Puzzel 88-2
107
Servicepagina / kalender 108
Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 3

Kort vooraf
109
Klein vakdidactisch onderzoek Algebra, deel 2
110-112
Open lesmateriaal
113-114
Getuigen
115-116
Uitdagende problemen
117-119
Wiskunde en autisme, deel 2 - hoofd- en bijzaken
120-122
Verschenen / Zekerheden in waarnemingen 121
ICT in de wiskundeles (Google maps - deel 2)
123-124
Een jaar W4Kangoeroe, deel 3 locale keuzes
125-126
Waar zie je het groeital?
127-128
Van Kring naar Werkgroep
129-130
Didactiek? Laat mij maar gewoon lesgeven! Deel 1
131-132
Another proof of 'De Opgave 2011' - an application of a Van Aubel generalization
133
Een goed begin is...
134
Kruisgetalpuzzel 134
Wiskunde digitaal - Lobster Diver
135
De tussendoelen havo/vwo-3
136-138
Reken- en wiskundevaardigheden voor beginnend ondernemers in Kenia
139-140
Aankondiging / Onderbouw Wiskunde Dag 140
Vanuit de oude doos
141-142
Verschenen / De zeven grootste raadsels van de wiskunde 142
Verschenen / Wetenschappen in beeld 142
Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 2012 143
De Ster van de dag gaat op en onder (Zebra 34)
144-145
Aankondiging / KWG Wintersymposium 2013 147
Jaarrede 2012
148-151
Wat willen we met wiskunde op het hbo?
151-153
Simpele sommen // Puzzel 88-3
154
Proniks delen // oplossing puzzel 88-1
155
Servicepagina / kalender 156
Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 4

Kort vooraf
157
Klein vakdidactisch onderzoek Algebra, deel 3
158-161
IMU-Net: Internationale lancering van Mathematics of Planet Earth 2013 161
(Werk)woorden in de centrale examens
162-164
Een toelichting is vereist
165-166
Didactiek? Laat mij maar gewoon lesgeven! Deel 2
167-168
Tussendoelen havo/vwo-3, voorbeeldopgaven
169-172
Lesson study, deel 3
173-176
Wiskunde en autisme, deel 3 - leggen van verbanden
177-178
Getuigen
179-180
Aankondiging / WiskundeDialoog 2013 - Nijmegen 180
Uit de Zebrareeks, deel 3 Geschiedenis van de niet-Euclidische Meetkunde (Zebra 21)
181-183
Verschenen / Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO 184
Verschenen / Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO 184
Slordige definities
185-186
Na IMO2011: IMO2012 opgave 6
187-189
Finale Bartjens Rekendictee 2012
190
Opgaven Bartjens Rekendictee 2012 191
Vanuit de oude doos
193-194
Verschenen / Wiskunde, dat kun je begrijpen! 194
Uitdagende problemen
195-197
Kansrekening - een introductie
198-199
Een goed begin is...
200
Wiskunde digitaal - Factor Samurai
201
Impressie van de NVvW-dag 2012
202-205
Overburen // Puzzel 88-4
207
Kruisjes zetten en stroken kleuren // oplossing puzzel 88-2
208-209
Waaraan doen we als NVvW mee? 210-211
Hoe kijk je een examen na?
211
Servicepagina / kalender 212
Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 5

Kort vooraf
213
Klein vakdidactisch onderzoek Algebra, deel 4
214-217
\(1^3 + 5^3 + 3^3 = 153\)
218-219
Oproep / Veldraadpleging syllabi nieuwe wiskunde B (havo/vwo) 219
Oproep / Pythagoras-prijsvraag 2012-2013 219
Vragen bij de centrale examens wiskunde vmbo
220-223
Opkomst en ondergang van de rekentoets
224-225
Wiskunde en autisme, deel 4 - doorlopende leerlijnen
227-229
Rekenen in het vmbo
230-231
Statistiek als Episch Avontuur
232-233
De eerste ronde van NWO 2013
234-235
Contexten als basis voor wiskundig redeneren
236-237
Legoman
238-239
WisBase.nl - Toetsen en Lesmateriaal
240-241
Negatieve getallen
242-243
Getuigen
244-246
Uitdagende problemen
247-249
De stelling van Pythagoras voor de brugklas en groep 8, deel 2
250-251
Vanuit de oude doos
252-253
VMBO (digi)talige examens / aanvulling
253
Het Labyrint van Occam
254-255
Wiskunde digitaal - iMathematics versie 3.14
256-257
Aankondiging / Symposium WGRWO
257
Een goed begin is...
258
Nummers in New York
259
Registerleraar.nl – het vervolg
260-270
Van de bestuurstafel / Euclides en de website
262-263
Het scheve topje van een kegel // Puzzel 88-5
264-265
Simpele sommen // oplossing puzzel 88-3
266-267
Servicepagina / kalender 268
Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 6

Kort vooraf
269
Klein vakdidactisch onderzoek Algebra, deel 5
270-273
Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de bètavakken en economie
274-278
Erratum 88-5 278
Op de website 278
Denken & doen
279-281
Vormgeven van rekenen in het vo
283-286
De betekenis van het 'Protocol ERWD VO'
287-288
WwF-financiering van een project in Kenia
289
Een goed begin
290
Getuigen
291-292
Wiskunde digitaal - Motion Math HD
293
Uit de 'oude' doos (opgave 2012)
294-297
Het steunpunt wiskunde bij u in de buurt
298-299
De rekentoets van diverse kanten bekeken
300-302
Uitdagende problemen
303-305
Formules voor de exacte waarden van \(cos(k\pi/17)\)
306-307
Tweede ronde Wiskunde Olympiade
308-309
WwF Meiveiling 309
Uit de Zebrareeks... Deel 4 : Meester Ludolphs Koordenvierhoek (Zebra 31)
310-312
Afleiding abc-formule zonder kwadraatafsplitsing
312
Opbrengstgericht werken in de onderbouw
313-315
Vastgeroest
316
Jaarvergadering/Studiedag 2013
317
Kennisbasis en kennistoetsen voor tweedegraads lerarenopleidingen
318
Verslag raadpleging rapport cTWO
319-320
Constructie van en uit de oude doos // Puzzel 88-6
321
Overburen // oplossing puzzel 88-4
322-323
Servicepagina / kalender 324
Rekenbeleid op school
Cover {"id":88,"volume":88,"year_start":2012,"year_end":2013,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 88 (2012-2013), nummer 7

Kort vooraf
325
Klein vakdidactisch onderzoek Algebra, Deel 6
326-329
Wie wat bewaart, heeft wat
330-332
Was vroeger de toekomst beter?
333
ICT in de wiskundeles
335-337
Naast Euclides een abonnement op het NAW?
339-340
Uitdagende problemen
341-343
Succesvol meedoen aan de Wiskunde Olympiade
344-345
Rekenen met variabelen
346-347
Getuigen
348-349
Vanuit de oude doos
350-351
Wiskunde digitaal : Meteor Math
352
Een goed begin...
353
Wiskunde en autisme, deel 5 - Initiëren
354-355
De zeven grootste raadsels van de wiskunde
356-357
Van de bestuurstafel
358-359
Vastgeroest
360
Seinen met waterstralen // Puzzel 88-7
361
Het scheve topje van een kegel // oplossing puzzel 88-5
362-363
Servicepagina / kalender 364