Vakblad Euclides

Jaargang 65 (1989-1990)

Cover 65 1

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 1

Inhoud1
Bij het begin van de 65e jaargang2-3
Kolom 10 W12-16
3
Examen havo 1989 Wiskunde A4-7
Examen havo 1989 Wiskunde B8-10
Gedachten bij een grafschrift
11-13
Zakrekenmachine: didactisch hulpmiddel?
13-15
Werkbladen16-17
Wiskunde op de Vrije School
18-22
Postzegels22
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1988-31 juli 198923-24
Van de bestuurstafel
24-25
Modelling with Projectfiles
25
Jaarvergadering/Studiedag 198925-26
Studiedag 28 oktober 1989
26-28
Prijsvraag 'Anders dan anders'
29-30
Recreatie31
Beslissingstabellen
32
Verschenen32
Kalender32
Cover 65 2

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 2

Inhoud33
Rapport in Uitleg, uitleg in rapport
34
Rapport van de Werkgroep Differentiaalvergelijkingen35-39
Kolom 11 W12-16
39
De XXIXe Internationale Wiskunde Olympiade 1988
40-42
Differential Equations: An Introduction with Applications
42
Mediageniek wiskundeonderwijs
43-54
Werkbladen48-49
Verschenen54
Ideaal
55-59
Mededeling: VALO-conferentie59
Zakrekenmachine: wiskunde anders?
60-61
Recreatie62
Postzegels63
Voorlichtingsbijeenkomsten Hawex voor wiskunde-leraren lbo/mavo63-64
Jaarvergadering/Studiedag 198964
Kalender64
Cover 65 3

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 3

Inhoud65
Kolom 12 [W12-16]
66
Postzegels66
Tweehonderd jaar geleden
67-70
Fair toetsen volgens het Cito
71-76
Wiskunde A doelgericht getoetst? [Boekbeschouwing]
77-79
Verschenen79
Werkbladen80-81
Vlakke meetkunde
82-86
Wiskunde in het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (Appingedam)
87-89
Mededeling Dr. A. Treffers bijzonder hoogleraar89
Rekenhulp of rekentuig?
90-92
Mededeling: Wintersymposium92
Recreatie93
Grepen uit de Geschiedenis van de Wiskunde
94
Science and Technology, in Chinese Civilization
94
Voorlichtingsbijeenkomsten Hawex voor wiskundeleraren lbo/mavo95
Gaspard Bosteels 80 jaar!
95
Van de bestuurstafel
96
Kalender96
Cover 65 4

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 4

Inhoud97
Kolom 13 W12-16
98
Postzegels98
Actualiteit99
In memoriam Prof. Dr. G. R. Veldkamp
99
De wiskundeakten
100-107
En de boer, hij ploegde voort
108-111
Analyse met de Microcomputer, Meetkunde met de microcomputer
111
Werkbladen112-113
Eindexamens vwo en havo eerste tijdvak 1989
114-118
Regionale besprekingen wiskunde vwo en havo 1989118-119
Rijen en reeksen in hei zesde jaar
120-124
Testing Statistical Hypothesis (2nd edition)
124
Mededeling124
Recreatie125
Verenigingsnieuws: Jaarrede 1989126-127
Kalender128
Cover 65 5

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 5

Inhoud129
Studiedag NVvW
130-131
Kolom 14 W12-16
132
Advies urenverdeling wiskunde A en B havo
132
Hawex, nader bekeken
133-137
Postzegels138
Heureka
138
Pakket Wiskunde-I
138
Het ABBA-spel
139-143
Werkbladen144-145
Wiskunde ≈ Taal
146-149
Mededeling: Derde VALO W/I-conferentie149
Onderzoekend bezig zijn met de Z.R.M.
150-152
Fouriertheorie, van reeks tot integraal
152
Grasduinen in het leerprogramma wiskunde
153-156
Recreatie157
Oproep VALO-vertegenwoordiger158
Notulen jaarvergadering 1989158-160
Mededeling: CIEAEM-conferentie160
Verschenen160
Kalender160
Cover 65 6

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 6

Inhoud161
Kolom 15 W12-16
162
Postzegels 162162
De wiskunde-examens lbo/mavo in 1990
163
De 28e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1989
164-167
Schaken voor computers
167
Klok
168-169
Zakrekenmachine: wiskunde anders? (2)
170-171
Werkbladen172-174
Transfertest afgerond
174-180
Verschenen180
Nanda, lerares wiskunde [Boekbespreking]
180-181
Recreatie182
Wiskunde A (vwo)183
Prijsvraag183
Hawexbijeenkomsten183
Mededelingen: Studiedag VALO W/I; Landelijke dag Vrouwen en Wiskunde; Conferenties LPC-project Vakwerk Wiskunde; Rectificatie184
Kalender184
Cover 65 7

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 7

Inhoud185
Wishful thinking en nieuwe leerplannen
186-189
Verschenen189
Kolom 16 W12-16
189
De wiskunde-examens lbo/mavo van 1989 I
191-195
Der goldene Schnitt
195
De stelling van Moessner
196-199
Werkbladen200-201
Bierviltjes als cirkels
202-203
Lineair programmeren met de computer
204-209
Computers and Mathematics, the use of computers in undergraduate instruction
209
Exact
210-211
Recreatie212
Havo-examenprogramma's
213-214
Examenbesprekingen214-216
Mededeling: Rectificatie216
Kalender216
Postzegels216
Cover 65 8

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 8

Inhoud217
Kolom 17 W12-16
218
Discussie
218
Overgangsmatrices 2
219-224
Eenvoudige meetkunde
225-227
Stenen tellen
227
Een wereld van wereldjes [Boekbeschouwing]
228-231
Oplossing231
Werkbladen232-233
De XXXe Internationale Wiskunde Olympiade 1989
234-236
Geometrie in der Sekundarstufe
236
Postzegels236
Wie rekent? De leerling of de ZRM?
237-238
Op weg naar vernieuwd wiskundeonderwijs
239-246
Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskunde-onderwijs op de basisschool, Deel 1: Overzicht Einddoelen
246
Aangeboden246
Recreatie247
Inleiding tot de Discrete Wiskunde, het Kansrekenen en de Statistiek
248
Kalender248
Cover 65 9

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 9

Inhoud249
Kolom 18 W12-16
250
Postzegels250
Wiskunde is spannend en nuttig
251-254
Verschenen254
Wiskunde en maatschappij. Een discussie in de leraarskamer, met historische episodes
255-267
Werkbladen268-269
De stelling van Zun Shan
270-273
Didaktik der Arithmetik
273
Het tijddal, integreren met zand
274-277
Op het grensvlak van basisschool en brugklas
278-282
Wiskundeonderwijs in Indonesië
282-285
Mededeling: Vakantiecursus 1990285
Recreatie286
Jaarvergadering / Studiedag 1990287
Oproep aan docenten wiskunde A vwo288
Kalender288