Vakblad Euclides

Jaargang 65 (1989-1990)

Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 1

Inhoud 1
Bij het begin van de 65e jaargang 2-3
Kolom 10 W12-16
3
Examen havo 1989 Wiskunde A 4-7
Examen havo 1989 Wiskunde B 8-10
Gedachten bij een grafschrift
11-13
Zakrekenmachine: didactisch hulpmiddel?
13-15
Werkbladen 16-17
Wiskunde op de Vrije School
18-22
Postzegels 22
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1988-31 juli 1989 23-24
Van de bestuurstafel
24-25
Modelling with Projectfiles
25
Jaarvergadering/Studiedag 1989 25-26
Studiedag 28 oktober 1989
26-28
Prijsvraag 'Anders dan anders'
29-30
Recreatie 31
Beslissingstabellen
32
Verschenen 32
Kalender 32
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 2

Inhoud 33
Rapport in Uitleg, uitleg in rapport
34
Rapport van de Werkgroep Differentiaalvergelijkingen 35-39
Kolom 11 W12-16
39
De XXIXe Internationale Wiskunde Olympiade 1988
40-42
Differential Equations: An Introduction with Applications
42
Mediageniek wiskundeonderwijs
43-54
Werkbladen 48-49
Verschenen 54
Ideaal
55-59
Mededeling: VALO-conferentie 59
Zakrekenmachine: wiskunde anders?
60-61
Recreatie 62
Postzegels 63
Voorlichtingsbijeenkomsten Hawex voor wiskunde-leraren lbo/mavo 63-64
Jaarvergadering/Studiedag 1989 64
Kalender 64
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 3

Inhoud 65
Kolom 12 [W12-16]
66
Postzegels 66
Tweehonderd jaar geleden
67-70
Fair toetsen volgens het Cito
71-76
Wiskunde A doelgericht getoetst? [Boekbeschouwing]
77-79
Verschenen 79
Werkbladen 80-81
Vlakke meetkunde
82-86
Wiskunde in het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (Appingedam)
87-89
Mededeling Dr. A. Treffers bijzonder hoogleraar 89
Rekenhulp of rekentuig?
90-92
Mededeling: Wintersymposium 92
Recreatie 93
Grepen uit de Geschiedenis van de Wiskunde
94
Science and Technology, in Chinese Civilization
94
Voorlichtingsbijeenkomsten Hawex voor wiskundeleraren lbo/mavo 95
Gaspard Bosteels 80 jaar!
95
Van de bestuurstafel
96
Kalender 96
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 4

Inhoud 97
Kolom 13 W12-16
98
Postzegels 98
Actualiteit 99
In memoriam Prof. Dr. G. R. Veldkamp
99
De wiskundeakten
100-107
En de boer, hij ploegde voort
108-111
Analyse met de Microcomputer, Meetkunde met de microcomputer
111
Werkbladen 112-113
Eindexamens vwo en havo eerste tijdvak 1989
114-118
Regionale besprekingen wiskunde vwo en havo 1989 118-119
Rijen en reeksen in hei zesde jaar
120-124
Testing Statistical Hypothesis (2nd edition)
124
Mededeling 124
Recreatie 125
Verenigingsnieuws: Jaarrede 1989 126-127
Kalender 128
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 5

Inhoud 129
Studiedag NVvW
130-131
Kolom 14 W12-16
132
Advies urenverdeling wiskunde A en B havo
132
Hawex, nader bekeken
133-137
Postzegels 138
Heureka
138
Pakket Wiskunde-I
138
Het ABBA-spel
139-143
Werkbladen 144-145
Wiskunde ≈ Taal
146-149
Mededeling: Derde VALO W/I-conferentie 149
Onderzoekend bezig zijn met de Z.R.M.
150-152
Fouriertheorie, van reeks tot integraal
152
Grasduinen in het leerprogramma wiskunde
153-156
Recreatie 157
Oproep VALO-vertegenwoordiger 158
Notulen jaarvergadering 1989 158-160
Mededeling: CIEAEM-conferentie 160
Verschenen 160
Kalender 160
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 6

Inhoud 161
Kolom 15 W12-16
162
Postzegels 162 162
De wiskunde-examens lbo/mavo in 1990
163
De 28e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1989
164-167
Schaken voor computers
167
Klok
168-169
Zakrekenmachine: wiskunde anders? (2)
170-171
Werkbladen 172-174
Transfertest afgerond
174-180
Verschenen 180
Nanda, lerares wiskunde [Boekbespreking]
180-181
Recreatie 182
Wiskunde A (vwo) 183
Prijsvraag 183
Hawexbijeenkomsten 183
Mededelingen: Studiedag VALO W/I; Landelijke dag Vrouwen en Wiskunde; Conferenties LPC-project Vakwerk Wiskunde; Rectificatie 184
Kalender 184
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 7

Inhoud 185
Wishful thinking en nieuwe leerplannen
186-189
Verschenen 189
Kolom 16 W12-16
189
De wiskunde-examens lbo/mavo van 1989 I
191-195
Der goldene Schnitt
195
De stelling van Moessner
196-199
Werkbladen 200-201
Bierviltjes als cirkels
202-203
Lineair programmeren met de computer
204-209
Computers and Mathematics, the use of computers in undergraduate instruction
209
Exact
210-211
Recreatie 212
Havo-examenprogramma's
213-214
Examenbesprekingen 214-216
Mededeling: Rectificatie 216
Kalender 216
Postzegels 216
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 8

Inhoud 217
Kolom 17 W12-16
218
Discussie
218
Overgangsmatrices 2
219-224
Eenvoudige meetkunde
225-227
Stenen tellen
227
Een wereld van wereldjes [Boekbeschouwing]
228-231
Oplossing 231
Werkbladen 232-233
De XXXe Internationale Wiskunde Olympiade 1989
234-236
Geometrie in der Sekundarstufe
236
Postzegels 236
Wie rekent? De leerling of de ZRM?
237-238
Op weg naar vernieuwd wiskundeonderwijs
239-246
Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskunde-onderwijs op de basisschool, Deel 1: Overzicht Einddoelen
246
Aangeboden 246
Recreatie 247
Inleiding tot de Discrete Wiskunde, het Kansrekenen en de Statistiek
248
Kalender 248
Cover {"id":65,"volume":65,"year_start":1989,"year_end":1990,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 65 (1989-1990), nummer 9

Inhoud 249
Kolom 18 W12-16
250
Postzegels 250
Wiskunde is spannend en nuttig
251-254
Verschenen 254
Wiskunde en maatschappij. Een discussie in de leraarskamer, met historische episodes
255-267
Werkbladen 268-269
De stelling van Zun Shan
270-273
Didaktik der Arithmetik
273
Het tijddal, integreren met zand
274-277
Op het grensvlak van basisschool en brugklas
278-282
Wiskundeonderwijs in Indonesië
282-285
Mededeling: Vakantiecursus 1990 285
Recreatie 286
Jaarvergadering / Studiedag 1990 287
Oproep aan docenten wiskunde A vwo 288
Kalender 288