Vakblad Euclides

Jaargang 37 (1961-1962)

Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 1

Welke ontwikkelingsmomenten zijn er in het werk van de Wiskunde Werkgroep van de afgelopen 25 jaar op te merken?
1-10
De oplossing van het uitwendig ballistische hoofdprobleem I
11-22
Ontvangen boeken 22
Het rekenkundig alfabet
23-27
Précis de physique théorique moderne (Tome premier, volumes I et II)
27-30
Introduction à la logique
27-30
Wiskundeonderwijs op de middelbare school, enige opmerkingen en wensen
27-30
De Wimecos-leesportefeuille 30-31
Recreatie 32
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 2

In memoriam Dr. P. Doornenbal 1899-1961
33-34
Kalender: Vijftiende Amsterdamse universiteitsdag op zaterdag 21 oktober 1961 34
Vernieuwing van het wiskunde-onderwijs in de Verenigde Staten
35-53
Verscheidenheden XLIX: De som der afstanden van een punt tot de hoekpunten van een driehoek
54-57
Recreatie 58-59
Bij een "Verscheidenheid"
60-64
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
64
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 3

Functies en relaties
65-79
De oplossing van het uitwendig ballistische hoofdprobleem II
80-91
De sterrenkunde geschrapt van het verplichte V.H.M.O. programma
92-94
Wimecos 94-96
Recreatie 96
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 4

Verzamelingen en relaties
97-118
Wiskundig Genootschap 118
Pythagorese driehoeken
119-122
Fysica voor de kweekscholen. Deel 1
122-125
Werkschrift Geometrische Optica
122-125
Metafysica en fysica bij Descartes
122-125
Opbouw en Uitbouw Natuurkunde, Werkboek III
122-125
Ontvangen boeken 125-126
Wimecos 126-127
Kalender: Wimecos 127
Recreatie 128
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 5

Prof. Dr. O. Bottema erelid van WIMECOS 129-130
Verscheidenheden L: Feestnummer
131-135
Een Amerikaanse test
136-142
Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde 144-151
Wiskunde-Olympiade-1962 152-154
Aus meinen Lebenserinnerungen. Herausgegeben von Kuno Fladt
155-158
Nieuwe mechanica-opgaven
158-159
Recreatie 159-160
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 6

Gauss en zijn omgeving
161-183
Over logische en verzamelingstheoretische symbolen
183-188
Het vak rekenen op de kweekschool. Een oriëntatie
187-198
Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen gymnasium A en B in 1960 198-199
Uit het verslag van de commissie voor de staatsexamens h.b.s. A en B in 1980 199-201
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 201
Over documentatie van leermiddelen (modellen enz.) bij het wiskunde-onderwijs
202-204
Topologie I, Allgemeine Topologie
204-207
Algebra. Deel 1 voor de 5e en 4e klassen
204-207
Irrationalzahlen
204-207
Differential- und Integralrechnung I
204-207
Initiation à la théorie des ensembles
204-207
Recreatie 207-208
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 7

De kwantitatief-economische studierichting te Rotterdam
209-225
Natuurwetenschappen op de Gymnasiale A-afdelingen
226-234
Leerboek der goniometrie met vectoren
234-235
Coördinatenleer voor het hoger technisch onderwijs en voor zelfstudie
234-235
Planimetrie, Gonio- en trigonometrie voor de kweekschool
234-235
Ontvangen boeken 235-236
Liwenagel
236-237
Recreatie 237-239
Examencommissie Wiskunde M.O. 239
Kalender: Mathematisch Centrum; 14e Congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen 240
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 8

Tweede vervolmakingscursus voor doctors en licentiaten in de wiskunde te Brussel
241-251
Als het maar wat kronkelt
252-260
De exponentiële functie bij het natuurkunde-onderwijs
261-263
Uit de openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos tot de algemene vergadering van 28 december 1961 264-267
Nederlandse Onderwijsresearch voor wiskunde
268-270
Examencommissie Wiskunde M.O. 270-271
Recreatie 271-272
Kalender: Mathematisch Centrum 272
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 9

De stelling van Pompeïu
273-285
Nogmaals een Amerikaanse test
286-287
De mechanica in het leerplan van de H.B.S 1863-1962
288-297
De Econometrische studierichting te Amsterdam 297-299
Physique atomique et connaissance humaine (traduit par Edmond Bauer et Roland Omnes)
299-303
Introduction to Matrix Analysis
299-303
Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein, 1836-1961
299-303
Goniometrie voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs; A onderbouw
299-303
Differentialgleichungen für Ingenieure
299-303
De microgolftechniek in de Sterrenkunde
299-303
Recreatie 303-304
Cover {"id":37,"volume":37,"year_start":1961,"year_end":1962,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 37 (1961-1962), nummer 10

In memoriam Dr. D.J.E. Schrek
305
Het wiskundeonderwijs in het v.h.m.o. van morgen. Welke verwachtingen en desiderata zijn praktisch voor verwezenlijking vatbaar?
306-324
Verscheidenheden LI: Over het zijbalkon en over Regiomontanus
325-328
Uniforme Symbolen 329-333
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
333
La mécanique élémentaire
334
Hoe getallen geschreven werden 1, kleurenfilmstrook S 19 van de Stichting Technisch Filmcentrum te 's-Gravenhage
334
Recreatie 334-336
Kalender: Vakantiecursus 1962 336