Vakblad Euclides

Jaargang 2 (1925-1926)

Cover 2 1

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 2 (1925-1926), nummer 1

De beteekenis van het onderwijs in de wiskunde voor de B-leerlingen van het Gymnasium
1-32
Naschrift
32-35
Beknopte Stereometrie
36-48
Moderne Integraalrekening
36-48
De vierde dimensie
36-48
Leerboek der Beschrijvende Meetkunde. Deel II
36-48
Verhoudingen en Evenredigheden in de "Arithmetica" van Van der Schuere
48
Cover 2 2

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 2 (1925-1926), nummer 2

[vervolg uit nummer 1: Verhoudingen en Evenredigheden in de "Arithmetica" van Van der Schuere]
49-53
Eenige opmerkingen over het onderwijs in de Mechanica
54-75
Cours de mathématiques générales à l'usage des étudiants en sciences naturelles
76-77
Lagere Algebra. Deel I
76-77
De loodrechte stand van lijn en vlak
78-80
Cover 2 3

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 2 (1925-1926), nummer 3

Beschouwingen over de universitaire opleiding tot leeraar in wis- en natuurkunde
81-95
Nog eenige opmerkingen over het onderwijs in de Mechanica
96-98
Het onderwijs in wiskunde aan de kweek- en normaalscholen
99-104
Over een vraagstuk uit de samengestelde interestrekening
105-110
Vraagstukken over theorethische mechanica
111-112
Cover 2 4

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 2 (1925-1926), nummer 4

Ontwerp van een leerplan voor het onderwijs in Wiskunde, Mechanica en Kosmographie op de H.B. Scholen met vijfjarigen cursus
113-139
Vierdecimale tafels
140-144
Cover 2 5/6

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 2 (1925-1926), nummer 5/6

Nadere beschouwingen over de opleiding tot leeraar in de wis- en natuurkundige vakken
146-157
Het redelijk denken bij ons wiskunde-onderwijs
158-166
De loodrechte stand van lijn en vlak [verbetering; zie nummer 2]
167
Leerboek der Beschrijvende Meetkunde, Deel 1. Projectiemethoden. Aanhangsel (Kegelsneden)
168-179
Historische Studiën 1
168-179
Nicolaas Struyck met bibliografie zijner actuarieele, geografische, statistische, astronomische, wiskundige en boekhoudkundige geschriften
168-179
Theorie der Rekenkunde
168-179
Beginselen der Nomographie
168-179
Beknopte Analytische Meetkunde
168-179
Vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening, en over analytische en beschrijvende meetkunde
168-179
Beginselen der Theoretische Mechanica, I
168-179