Vakblad Euclides

Jaargang 73 (1997-1998)

Cover 73 1

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 1

Van de redactietafel
2
Wiskunde-examens 1997 vbo/mavo-C/D, eerste tijdvak
3-12
π: Is π wel normaal? 6
Wiskunde-examens 1997 havo en vwo, eerste tijdvak
13-18
Jaarvergadering/studiedag 1997; Tweede uitnodiging 19-20
Studiedag 1997. Veranderingen: b(l)oeiend?! 20-23
De Raad der Wijzen
24-26
WiskundE-brief 27
Interview. 'In de loop der jaren heb ik een kleine duizend leerlingen afgeleverd aan de MTS.'
28-29
Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren
30-31
40 jaar geleden: De instructie aan de Technische Hogeschool te Delft door Dr. W.K. Baart 31
Werkbladen 32-33
Recreatie 34-35
Kalender 36
Cover 73 2

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 2

Van de redactietafel
38
Stand van zaken Tweede Fase
39-43
π en de naald van Buffon 42
Oproep: Wiskundesecties gezocht die in 1998 met de Tweede Fase starten 43
Concept Wiskundeprogramma's vwo N&G en N&T september 1997 44-48
Analyse zonder afgeleide
49-52
Inhoud van de 72e jaargang 1996/1997 53-54
Van de bestuurstafel
55
De Raad der Wijzen
56-58
Notulen jaarvergadering 1996
59
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1996-31 juli 1997
60-61
Interview. 'Probeer je onzekerheid met collega's te delen, je leert er veel van'
62-63
De relativiteitstheorie in Nederland, breekijzer voor democratisering in het interbellum
65-66
Bovenbouwproject Prima Donna 66
Wiskunde-A-lympiade 67
Verschenen 67
40 jaar geleden: Opgaven 67
Werkbladen 68-69
Recreatie 70-71
Kalender 72
Cover 73 3

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 3

Van de redactietafel
74
GPS en het wiskundeonderwijs
75-81
Priemgetallen en π
78
Laatste nieuws Tweede Fase
82
Het TIMSS-onderzoek
83-87
Gewogen stemreglementen
88-90
Van de bestuurstafel
91
Puzzeloplossingen
92
Wintersymposium 1998 93
Interview. 'Wiskundeonderwijs zonder bewijzen is geen wiskundeonderwijs!'
94-95
Meisjes gezocht 96
Uit: Uitleg van 17 september 1997: Examens mavo en vbo 96
Dijksterhuis, een biografie
97-99
3e Mathematische Modelleercompetitie Maastricht 1997
100-103
40 jaar geleden: Een fenomenologische inleiding tot de meetkunde door Dr. P.M. van Hiele en Dr. D. Van Hiele-Geldof 103
Werkbladen 104-105
Recreatie 106-107
Kalender 108
Cover 73 4

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 4

Van de redactietafel
110
A.C. Clairaut (1713-1765) en de geschiedenis van de wiskunde
111-116
π, het product van Wallis
114
Statistiek met de grafische rekenmachine
117-121
Verschenen, Aanbevolen 120
Interview. 'Ze kunnen meer dan je denkt'
122-123
Erin gevlogen
124-126
School & Computer 1998 126
Van de bestuurstafel
127-128
Regionale NVvW-studiebijeenkomsten
128-129
Nieuwe TV-serie voor wiskunde 130-131
Boeken naar Mpongwe
132-135
Inleiding Matrixrekening en Lineaire Optimalisering
135
ILS in het MTO
136-139
40 jaar geleden: Opgaven 139
Werkbladen 140-141
Recreatie 142-143
Kalender 144
Cover 73 5

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 5

Van de redactietafel
146
Functieonderzoek met de grafische rekenmachine (1)
147-149
π en de Fibonaccigetallen
150
Verschenen 150
Jaarvergadering en studiedag 1997
151-155
Worteltrekken in (Indo-)Arabische cijfers
156-159
Lectures in the history of mathematics
160-161
HKRWO symposium 1998 161
Jan Breeman Reeks 162
Van de bestuurstafel
163
Jaarrede 1997
164-167
Interview. 'Onze studenten kiezen enthousiast voor het leraarschap'
168-169
Over de Tweede Fase
170
Wisconstighe Vermaecklyckheden
171-175
40 jaar geleden: In memoriam J.H. Schogt 175
Werkbladen 176-177
Mathematics of the 19th century, Geometry, Analytic Function Theory
178-179
Creatieve wiskunde in Centraal Europa [studiereis] 179
Kalender 180
Cover 73 6

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 6

Van de redactietafel
182
Verdwijnende bollen
183-188
π als kettingbreuk
186
Examens in de Tweede Fase
189-190
Extra ledenvergadering NVvW 190
Bewijs-opgaven in 4 vwo
191
Werkbladen 192-193
De computer in de wiskundeles
194-198
40 jaargeleden: In memoriam J.H. Schogt 196
Van de bestuurstafel
199
Met Vierkant plezier beleven aan wiskunde
200-201
Interview. 'De docent mechanica verwacht wel dat ze het kunnen'
202-206
33e Nederlands Mathematisch Congres 205
De 36e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1997
206-208
Bijzondere prestaties Wiskunde Olympiade
210-211
40 jaar geleden: Opgaven 211
Aankondiging Escherwedstrijd 213
Verschenen 213
Recreatie 214-215
Kalender 216
Cover 73 7

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 7

Van de redactietafel
218
Een Fibonacci-identiteit
219-223
π en e
222
Eerlijk vals spelen
224-226
Leren redeneren
227-229
Studielast en lesuren in de Tweede Fase
230-233
Een oud probleem
234
Van de bestuurstafel
235
Examenbesprekingen in mei 1998 236-237
Wiskunde voor iedereen
238
Bert Zwaneveld neemt afscheid
239
De telduivel. Een hoofdkussenboek voor iedereen die bang voor wiskunde is
241-244
Escherprijsvraag 1998 245-246
40 jaar geleden: Enkele opmerkingen over didactiek door Prof. Dr. E.W. Beth 247
Werkbladen 248-249
Recreatie 250-251
Kalender 252
Cover 73 8

Euclides, jaargang 73 (1997-1998), nummer 8

Van de redactietafel
254
Astronomische onderzoeksopdrachten
255-260
π en het getal 2
258
Vakantiecursus 1998 262
Foucault en de bolmeetkunde (1) De Slinger en de Parallelverschuiving
263-267
Ervaringen met de Tweede Fase
268-270
Van de bestuurstafel
271
Notulen jaarvergadering 1997
272
Eerste uitnodiging Jaarvergadering/Studiedag 1998 273
Thema studiedag: Op zoek naar wiskunde
273
De draaiende rechthoek en een beetje lui zijn
274-275
De XXXVIIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1997
276-278
Nationale Wiskunde Dagen 1999; Cursussen TU Delft 279
Studiedag Techniek in het huishouden VeEX; Oproep 280
Lessen in Projectieve Meetkunde
282-283
40 jaar geleden: Opgaven 283
Werkbladen 284-285
Recreatie 286-287
Kalender 288