Vakblad Euclides

Jaargang 39 (1963-1964)

Cover 39 1

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 1

Niet-euclidische euclidische meetkunde
1-15
Adwaita's wiskundig sonnet
16-23
Over de uitbreiding van een verscheidenheid
24-25
Methodik des mathematischen Unterrichts, 3. Auflage, bearbeitet von Richard Stender
25-29
Didaktische Themen aus der neueren Mathematik
25-29
Advanced Calculus, An introduction to Analysis
25-29
Differentialgleichungen und Randwertprobleme. Lehrbuch für Naturwissenschaftler and Ingenieure
25-29
Kalender: Mathematisch Centrum; Vakantiecursus 1963 30
Recreatie 31-32
Cover 39 2

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 2

Lofzang op de meetkunde
33-47
Pool en poollijn
48-49
Een experiment
49-55
Transformatiemeetkunde I
56-62
A. Survey of numerical Analysis
56-62
Précis de mathématiques I
56-62
New Thinking in School Mathematics
56-62
Problemen uit de-wiskunde (Nederlandse bewerking door Bruno Ernst)
56-62
Frans van Schooten der Jüngere
56-62
Planimetrie voor V.H. en M.O. Deel II
56-62
Analytische meetkunde I
56-62
Unified algebra and trigonometry
56-62
Schooltafels: hogere cyclus
56-62
Driehoeksmeting, goniometrie, boldriehoeksmeting; hogere cyclus
56-62
De ontwikkeling van het wiskunde-experiment
56-62
Algebraische Kurven und Flächen II
56-62
W. Burgersprof.dr. O. PerronNichteuklidische Elemenargeometrie der Ebene
56-62
Recreatie 62-63
Wiskunde Werkgroep 64
Pythagoras gaat zijn 3e jaargang in 64
Cover 39 3

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 3

Verscheidenheden LIV: De beweging van een punt over het aardoppervlak
65-75
De studiedagen te Arlon
76-90
Wimecos
91-94
Lectures on tensor calculus and differential geometry
94-96
Over Techniek, Mechanica en Wiskunde [rede]
94-96
Fundamentals of arithmetic for teachers
94-96
Recreatie 96
Kalender: Mathematisch Centrum 96
Cover 39 4

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 4

Dr. H. A. Turkstra
97
Onderwijsvernieuwing in Amerika
98-105
Of
106-113
De invarianten W, D en H ener kegelsnede
114-118
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 118-121
A Programmed Introduction to Vectors
121
Over vierhoeken met aangeschreven vierkanten
122-125
Recreatie 125-126
Wimecos
126-127
Beknopte analytische meetkunde
127
Kalender: Wiskundig Genootschap; Mathematisch Centrum; Avondcolleges voor leraren 1963/64 128
Cover 39 5

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 5

Verscheidenheden LV: Zo maar wat in een driehoek
129-137
Transformatiemeetkunde in de lagere klassen van het V.H.M.O.
138-149
De Amerikaanse test
149
Theorie der graphen
150-155
Wiskunde voor de M.M.S. deel III
155-159
Algebra voor Gymnasium Va en VIa volgens programma 1958
155-159
Werkboek der Algebra I
155-159
Lineaire Algebra en Analytische Meetkunde. Eerste deel: Meetkunde behandeld met Lineaire Algebra
155-159
Beginning Algebra for College Students
155-159
Projective and Euclidean Geometry
155-159
Wimecos 159
Mathematisch Centrum 160
Recreatie 160
Cover 39 6

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 6

De tweede Nederlandse wiskunde olympiade (1963)
161-174
Contributie Wimecos 174
Als ... dan
175-181
Een stelling van Nesbitt
182-185
Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen gymnasium A en B in 1962 185-187
Wiskunde en eeuwige waarheden [openbare les]
187-190
Introduction to Mathematical Statistics
187-190
Handbuch der Schulmathematik, Band VI, Analysis
187-190
Benaderingen [openbare les]
187-190
Linear Algebra and Matrix theory
187-190
Drukken en binden [openbare les]
187-190
Ontvangen boeken 190-191
Wiskunde Werkgroep 191
Recreatie 191-192
Cover 39 7

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 7

Het vierkleurenprobleem
193-199
Is invoering van de rekenliniaal bij het VHMO gewenst?
200-207
De rekenliniaal op de middelbare school
207-209
Als A waar is dan is B waar
210-215
G. Krooshof, lid van de redactie
215
Verscheidenheden LVI: Euler, altijd weer Euler
216-218
Integral and Differential calculus
218-222
Vectors
218-222
Grundlagen der Geometrie
218-222
An introduction to Topology and Modern Analysis
218-222
Philosophy, An Introduction
218-222
Wiskunde vandaag
218-222
Verzameling van mechanicavraagstukken voor het v.h.m.o.
218-222
La géometrie analytique
218-222
Theory of Arithmetic
218-222
Fourier Series and boundary value problems
218-222
Recreatie 223-224
Kalender: Vijftiende congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen 224
Cover 39 8

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 8

In memoriam Prof. Dr. E. W. Beth
225
\( \sin \left(\alpha + \beta \right) \)
226-236
Een opzienbarend boek
237-247
Uit de verslagen van de commissies voor het staatsexamen h.b.s. 1962 en 1963 247-250
Rekenkunde, Algebra en Meetkunde III
250-258
Meetkunde der georiënteerde lijnstukken
250-258
Sets, Sequences and Mappings
250-258
übungsaufgaben zur höheren Mathematik dl. I
250-258
Inleiding tot de algebra
250-258
Agon examengidsen voor eindexaminandi gymnasium, h.b.s. en m.m.s.
250-258
Handboek der wiskunde
250-258
Cursussen moderne wiskunde voor leraren 253
Korrel CXX 254-255
Recreatie 256
Cover 39 9

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 9

T. Ehrenfest-Afanassjewa geb. 19 nov. 1876 - overl. 14 apr. 1964
257-259
Over documentatie van leermiddelen bij het wiskunde-onderwijs
260-271
Een merkwaardig punt
272-274
Korrel (functies) 275-276
Uit de openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos tot de algemene vergadering avn 27 december 1963 277-278
De (zogenaamde) stelling van Nesbitt
279-280
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschiften 280-283
Van figuren naar begrippen I, II
284-287
Moderne schooltafels
284-287
Beschrijvende meetkunde
284-287
Introductory College Mathematics
284-287
Elementaire Wiskunde voor Economische Wetenschappen, deel I
284-287
Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland 1913-1963
284-287
Recreatie 287-288
Cover 39 10

Euclides, jaargang 39 (1963-1964), nummer 10

Verslag van de "International working session on new methods in teaching of mathematics" van de O.E.S.O.
289-302
Programmeren
302-306
Verscheidenheden LVII: Wiskunde in de beeldspraak
307-309
Korrel CXXII (notatie afgeleide functie) 310-312
Fundamental Structures of Algebra
312-318
Matrix Vector Analysis
312-318
Introduction to Differentiable Manifolds
312-318
Geschichie der Mathemaltik I, "Von den Afhangen bis zum Auftreten von Fermat und Descartes"
312-318
Benedictus de Spinoza, Algebraic Calculation of the Rainbow
312-318
Lineare Algebra
312-318
Einführung in die mathernatische Logik
312-318
Wiskunde in de 20e eeuw, 2
312-318
Algebra II en Analyse GL
312-318
Analyse II, hogere cyclus
312-318
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
319-320
Recreatie 320