Vakblad Euclides

Jaargang 70 (1994-1995)

Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 1

Bij het begin van de 70e jaargang 2
Rationale punten op de eenheidscirkel
3-4
Kunnen we door vragen leren? I
5-6
Korrel: Wiskunde, een hoofdvak
6
De afgeleide van \( x \rightarrow 1/x \) meetkundig afgeleid
7-10
De gecijferde mens
10
Interview. 'Exact begaafde leerlingen moeten niet ondersneeuwen'
11
Werkbladen 12-13
Bewijs zonder woorden (1)
14
Jaarvergadering / Studiedag 1994 15-16
Bestuurskandidaat Wim Kuipers 16
Mededeling: Panama najaarsconferentie 1994 16
Studiedag: Van exploreren naar bewijzen 17-20
Van de penningmeester 17
Mededeling: I&I-conferentie 18
Mededeling: CWI in bedrijf 19
Verschenen 20
Aankondiging: Nascholingscursussen van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum 21-22
Soaps of calculators?
23-25
GeomeTrucs
25-26
Een verrassende uitslag
27-28
Verslag van de studiedag van Vrouwen en Exacte Vakken
29-31
40 jaar geleden: Uit de praktijk 31
Discovering Calculus with Mathematic
32-33
Discovering Calculus with Graphing Calculators
32-33
Mathematical Modeling in the Life Sciences
32-33
Zahlentheorie
32-33
Recreatie 34-35
Kalender 36
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 2

Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1994
38-44
Korrel: De universiteiten
42
Over gemiddeldes
45
De scholenprijs 1994
46-48
In memoriam Dr. Theodorus Jacobus Korthagen 17 juli 1926-16 juli 1994
48-49
Interview. 'Als je ze maar die houding hebt geleerd'
50
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1993-31 juli 1994 51-53
Mededelingen: Zaterdag 12 november 1994; Jaarvergadering / Studiedag; afscheidsreceptie drs. J.W. Maassen; Symposium 'Vrouwen kozen exact!' 52-53
Hoofdstukken uit de Combinatoriek
54
Verschenen 54
Drie keer Epsilon [Boekbesprekingen]
55-57
Verschenen 56
Mededeling: Lezingenserie 57
Adressen van auteurs 58
Kalender 58
Software ruimtemeetkunde
59-61
Werkbladen 62-63
Werk en wiskunde [Boekbeschouwing]
64-65
Kunnen we door vragen leren? II
66-67
40 jaar geleden: Vraagstukken 67
Rekenkundige rijen met dezelfde som
68-69
Nieuwe secretaris NVvW 69
Recreatie 70-71
Bewijs zonder woorden (2)
72
Richtlijnen voor auteurs - [na pag. 72]
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 3

Interview. 'Je moet ermee bezig blijven'
74
De wiskunde-examens vbo/mavo van 1994, eerste tijdvak
75-80
Korrel: Vierkant
78
Wiskunde A-lympiade
81-84
VIERKANT zomerkamp 1994
85-86
Van de bestuurstafel
87
Wiskundeonderwijs in de basisvorming
88-91
Rectificatie 88
Mededelingen: Wintersymposium; Wijziging van de Regeling examenprogramma wiskunde A vwo (Staatsexamen); Voorbeeldexamens wiskunde mavo en vbo (C- en D-niveau); Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten; CIEAEM 47 89-92
Oproep: Bureausecretaris Euclides 93
Richtlijnen voor auteurs 94
Adressen van auteurs 94
Kalender 94
Kunnen we door vragen leren? III
95-96
Een Schot in de roos - verslag van een studiereis
97-103
40 jaar geleden: De betekenis van het vraagstuk voor onderwijs en eindexamen 103
Werkbladen 104-105
Recreatie 106-107
Modulo-rekenen
108
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 4

Huygens' Isochrone Slinger
110-117
Korrel: Wierook
114
Werkbladen 118-119
Over gemiddelden (2)
120
Over gemiddelden (3)
121-122
Nawoord. Over gemiddelden (4)
122
Van de bestuurstafel
123
De NVvW komt naar u toe 124-125
Felicitatie [Jan Maassen] 125
Mededeling: 31ste Nederlands Mathematisch Congres 1995 126
Graphentheorie I en II
127-129
Geschichte der Algebra
127-129
Differential Equations Laboratory Workbook
127-129
Verschenen 129
Richtlijnen voor auteurs 130
Adressen van auteurs 130
Kalender 130
Nomogrammen voor vierkantsvergelijkingen
131-134
Bewijs zonder woorden (3) 134
Ook stoeien met formules heeft mooie kanten
135-136
Opdrachten, verkapte opdrachten en echte vragen
137-139
40 jaar geleden: Vraagstukken 139
De graphing calculator
140-141
Recreatie 142-143
Interview. 'Ik wil de leerlingen zelf laten denken'
144
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 5

Dirk Struik 100
146-147
Experimenteel examen vbo/mavo 1994
148-152
Korrel: Hoe had u dat gedacht?
160
Over de experimentele D-examens 1994
153-154
Antwoord aan de hoofdredacteur. Reactie
154-155
Antwoord op een antwoord
155
Interview met mevrouw Nel Ginjaar-Maas. De bovenbouw gaat veranderen! Over profielen en het studiehuis
156-158
Van de bestuurstafel
159-160
Mededelingen: Vaststelling examenprogramma algemene eindexamenvakken vbo-D, vbo-C, mavo-D en mavo-C; Methodekeuze VAVO-Wiskunde 160-161
Teaching of Mathematical Modelling and Applications
162
Mededeling: Tentoonstelling School & Computer '95 163
Verschenen 163
Naar de Europese Kangoeroewedstrijd 1995. Een reisverslag
164-165
VIERKANT-programma's 1995 voor kinderen tussen 12 en 16 jaar
165
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 166
Stimulerende en andere vragen
167-169
Werkbladen 170-171
De 33e Nederlandse Wiskunde Olympiade
172-175
40 jaar geleden [P.M. van Hiele] 175
Interview. 'Je ontkomt er niet aan dat het wiskundiger wordt'
176-177
Recreatie 178-179
Bewijs zonder woorden (4)
180
NVvW. In het jaar 2000 bestaat onze association 75 jaar. We willen dit grootscheeps vieren. - [na pag. 180]
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 6

Aankondiging: Special over Wiskunde B voor het vwo 182
Jaarvergadering en studiedag 1994
182-187
Korrel: Status
186
Jan Maassen, een interview
187-190
Het Nederlands als ideale taal in de wetenschap. Nederlandstalige wiskundige terminologie van duizendpoot Simon Stevin
191-194
Middenpagina's met o.a. associationsnieuws
Wijzigingen in de samenstelling van de redactie 195
Symposium Wiskunde in de Tweede Fase tijdens het 31ste Nederlands Mathematisch Congres 196-197
Nieuws uit de Vakontwikkelgroep Wiskunde
197
Aankondiging Studiedag VeEX 198
Jaarrede 1994
198-199
Verschenen 199
Impressies vanuit een vakontwikkelgroep
200
Mededeling Themadag Universiteit Utrecht 201
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 202
RHS, daar teken ik voor
203-205
Bewijs zonder woorden (5)
205
Interview. 'Ik ben altijd voor verandering'
206
Boek en Repetitie. Dezelfde vragen?
206-211
40 jaar geleden: Prof. dr. Fred. Schuh 1875-1955 211
Werkbladen 212-213
Recreatie 214-215
Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olympiade 1994
216
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 7

Van de driehoek van Pascal naar de zeef van Sierpinski
218-224
Korrel: Mariëlle
222
De eerste Nationale Wiskunde Dagen: een succes
225-226
De XXXVe Internationale Wiskunde Olympiade 1994
227-230
Van de bestuurstafel: Derde-wereldfonds
231
Afsluitingstoetsen Bavo 232
Mededeling ICME-8 in Sevilla 232
Examenbesprekingen wiskunde mei 1995 233-235
Afscheid van George
235
Kansen, wat heb je eraan? Verslag Wintersymposium
236
Mededeling: CSIPWIC, Postuniversitaire Wetenschappelijke Internationale Colloquia 236
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 238
Interview. 'Realistische wiskunde is motiverender'
239
Werkbladen 240-241
Vbo zoekt erkenning
242-247
40 jaar geleden: Moeten wij ons verzetten tegen een didactiek, die op de lagere middelmaat ingesteld is? 247
Eindexamen
248-249
Recreatie 250-251
Ik heb ze maar allebei goedgerekend
252
Cover {"id":70,"volume":70,"year_start":1994,"year_end":1995,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 70 (1994-1995), nummer 8

Themanummer Wiskunde B VWO

Voorwoord 254
Het advies van de Studiecommissie Wiskunde B vwo
254-258
Korrel: De uitvinding van het wiel
258
Wiskunde B en de samenleving
259
Van algebra naar analyse
260-262
Wiskunde in een boorput
264-266
Informatietechnologie in het nieuwe wiskunde B-programma
267-270
Waarom wiskunde? Ik studeer toch scheikunde!
270-272
Integreren, of niet
273-274
Van de bestuurstafel 275-276
Jaarvergadering/studiedag 1995, eerste uitnodiging 276
Notulen jaarvergadering 1994 277-279
Impressie studiedag VeEX
279
I&I-conferentie 1995: IT aan de lijn 280
Mededeling: CWI vakantiecursus 1995 280
Leren oplossen van wiskundige problemen in het voortgezet onderwijs
281
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 282
Oproep Derde-Wereldfonds 283
Openheid-beslotenheid
284
Brief aan de Staatssecretaris 285
Beveiliging tegen kopiëren vanuit de wiskunde. Screen Angle Modulation (SAM) en Sample-Band Image Coding (SABIC)
286-290
Getallen: eigenschappen, rijen en bewijzen
291-293
Kostenverdeelproblemen
294-296
Interview. 'Wiskunde B: voor het beste wat de wiskunde te bieden heeft'
296-297
Wiskunde B
298-299304
40 jaar geleden: Algebra 299
Werkbladen 300-301
Recreatie 302-304