Vakblad Euclides

Jaargang 49 (1973-1974)

Cover 49 1

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 1

Wat is een verhouding?
1-8
Hoe vertel ik het mijn leerlingen?
9-13
I.O.W.O. 13
Strategieën nader bekeken
14-18
Oriënterend Colloquium voor Leraren [in de tekst staat: ... Colloquim...]
18
Dubbele produkten insplitsen
19-22
Eindexamens - 1973 22-25
Vragen en reacties van lezers 25-26
Sluitingen
27-33
Didaktik der Mathematik II, Sekundarstufe I
34-37
Programmierter Mathematikunterricht
34-37
Variational Analysis
34-37
Elements of Statistics
34-37
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor de derde klas havo-vwo
34-37
Sets and integration, An outline of the development
34-37
Legpuzzel
37
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 38
Recreatie 39-40
Genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen en techniek 40
Cover 49 2

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 2

Redactiewisseling
41
Het programma wiskunde mavo-4 en de voortzetting ervan op mts/hts
42-52
Nomenclatuur en geen einde
53-58
Leraarsopleiding
59-60
De opwindfunctie
61-63
Verscheidenheden LXXXVIII: Russell vertaald
64-66
Toelichting op het examenprogramma voor de akte wiskunde L.O. 66-71
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (jaarvergadering, verslagen, contributie) 72-75
Mathematics as an Educational Task
76-78
Computational methods in ordinary dfferential equations
76-78
Finite mathematics with applications for business and social sciences
76-78
Elemente der numerischen Analysis
76-78
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 79
Recreatie 79-80
Cover 49 3

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 3

Teaching by Exception
81-90
Differentiaalvergelijkingen of differentiaalachtige vergelijkingen
91-94
Mededeling van de redactie 94
Het deelbaarheidskenmerk van Pascal
95-100
XIVde Internationale Wiskunde Olymplade, Torun, juli 1972 101-109
Staatsexamens 1972 110-113
I.O.W.O.
114
Simple Groups of Lie Type
115-117
Eine Einführung in die Algebra
115-117
Programmierung von Datenverarbeitungsanlagen
115-117
Van A tot Z, deel V5a en deel V5b voor de vijfde klas V.W.O.
115-117
Practical Programming
115-117
Statistiek, te pas en te onpas
115-117
Recreatie 118-119
Mededeling uit Belgie 119
Bericht van de C.M.L.N. / C.M.L.W. 120
Cover 49 4

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 4

Een fundamentele stelling van de Analyse
121-130
I.O.W.O.
130
Teaching by exception 2
131-136
Eindexamens 1973 - II 137-149
Wiskundig Genootschap 149
Verscheidenheden LXXXIX: Beweging langs een lemniscaat
150-154
Vragen en reacties van lezers 155-156
Revised Advanced Mathematics, Book 1
157-158
Opbouw 5a
157-158
Opbouw 5b
157-158
Recreatie 159-160
Cover 49 5

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 5

Grootheden
161-170
De Nederlandse Wiskunde Olympiaden, een enquête 171-184
Zo doe ik het
185-186
Genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen 186
Knokke 1973
187-191
Korrel: De transformatieformules bij een rotatie 192
Isotrope coördinaten II
193-195
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 195
Heuristic Principles and Logical Calculi
196-198
Lineare Geometrie
196-198
Nonparametric Methods in Multivariate Analysis
196-198
Mededeling: Nederland-Amerika Instituut 198
Recreatie 199-200
Cover 49 6

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 6

Redactieverslag Euclides, jaargang 48, 1972/1973
201
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 202-206
Spaces, functions, polygons, and Pascal's triangle
207-213
Over het aantal afbeeldingen van V op W
214-220
Inspectie Voortgezet Onderwijs (v.w.o.-h.a.v.o.) 221-223
Verslag van de besprekingen over het vak wiskunde bij het H.A.V.O. en het V.W.O. 224-227
Mededeling 227
Verscheidenheden XC: Vergissen is menselijk
228-229
Wiskunde Olympiade [Second U.S.A. mathematical olympiad May 1, 1973] 230
Vragen en reacties van lezers 231-232
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren - Aan de commissie vaststelling opgaven
232
Einführung in die Geometrie
233-235
Meetkunde gewoon en anders
233-235
Suggesties voor verlevendiging van het wiskunde-onderwijs op de basisschool door leden van de Engelse Association of Teachers of Mathematics
233-235
Recreatie 236-237
Mededelingen 237-240
Cover 49 7/8

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 7/8

Dr. J. H. Wansink - 80 jaar
241-242
W & S nummer 243-244
Waarschijnlijkheid en statistiek op school
245-246
Het ontwerpen van een vertikale leerstofplanning voor de statistiek
247-251
Waarom statistiek in het mavo?
252-254
Experimenten ter voorbereiding van de introductie van de statistiek in de bovenbouw van het v.w.o. en het oranje boek
255-263
Dr. Joh. Wansink beantwoordt vragen van leraren (26 februari 1955) 264
Experimenten en materiaal bij het onderwijs in de waarschijnlijkheidsrekening. Enige ervaringen in de klas
265-268
Een practicum
269-277
Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek in het basisonderwijs
278-293
Statistiek in een industrieel concern
294-305
Het gebruik van statistiek in het levensverzekeringsbedrijf
306-310
Wat is en doet de Vereniging Voor Statistiek (VVS)? 311-313
Literatuur 314-315
Recreatie 316
Mededelingen 317-319
Cover 49 9

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 9

Leraar wiskunde en didaktiek aan een Pedagogische Akademie
321-325
Examens Statistisch Assistent en Analist-VVS 1974 325
Het examen in methodiek en didaktiek voor de akte wiskunde l.o. 326-330
Rectificatie 330
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 330
Verslag besprekingen examens wiskunde mavo 1973
331-336
Verscheidenheden XCI: Evenwicht door beweging
337-340
Mededeling aan de abonnees op Mathematica & Paedagogia 340
Korrel: Het metrieke stelsel in Engeland 341
Verslag van de 15de Internationale Wiskunde Olympiade Moskou, 4 tot 17 juli 1973
342-348
Regionale werkgroepen didactiek van de wiskunde 348
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 349-351
Begrip en Inzicht. Werkboek van de wiskundedidaktiek
352-356
Topologie
352-356
Opbouw 5e
352-356
Mathematik als Grundlage
352-356
Recreatie 357-358
Statistische Dag 1974 358
Bericht: Deutsche Vereinigung für mathematische Logik und Grundlagenforschung der exakten Wissenschaften (DVMLG) 359-360
Cover 49 10

Euclides, jaargang 49 (1973-1974), nummer 10

In memoriam dr. J.K. van der Briel [bijlage voor pag. 361]
De zogenaamde 'nieuwere meetkunde' in de wiskundeprogramma's van de hbs. Een terugblik
361-373
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 373
Oefening baart kunst
374-381
Glaxo Wetenschapsprijzen voor Nederland 1974 382
Iets over het gebruik van de logaritmen-tafel
383-385
Over 'grootheden'
386-388
Het Nomenclatuurrapport en de m.a.v.o.-examens 389-392
Verslag van de commissie in 1973 belast met het afnemen van het examen bedoeld in article 12 der hoger-onderwijswet: Staatsexamen Gymnasium A en B 393
Verslag van de commissie in 1973 belast met het afnemen van de Staatsexamens H.A.V.O., bedoeld in article 60, eerste lid van de Wet op het Voortgezet onderwijs 394
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1973 395
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 396-397
Uit de NIAM-aanbieding software april 1974 397
Companion to concrete mathematics: mathematical techniques and various applications
398-399
Analyse 2, Wiskunde De Rij 61
398-399
Annals of systems research (volume 2, 1972)
398-399
Inleiding tot de systeemleer
398-399
Recreatie 400-401