Vakblad Euclides

Jaargang 75 (1999-2000)

Cover 75 1

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 1

Van de redactietafel
2
Wiskunde-examens 1999 vbo/mavo-C/D, eerste tijdvak
3-8
Quod erat demonstrandum: Volledige Inductie
6
Honderd jaar wiskundeonderwijs (1)
9
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1999
10-18
Comeniusmarkt over internationalisering18
Van de bestuurstafel
19
Alweer een ZEBRA geboren!!!!20
Jaarvergadering/Studiedag 1999 Tweede uitnodiging21
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1998-31 juli 1999
22-23
Internationale Wiskunde Olympiade XL; Voorronde Wiskunde Olympiade; Kangoeroe24
Verschenen24
Verslag examenbespreking
25-27
Verlichting vwo wiskunde A1 en A12
28-31
40 jaar geleden [H.G. Brinkman]31
Werkbladen32-33
Recreatie34-35
Kalender36
Cover 75 2

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 2

Van de redactietafel
37
P.J. Baudet (1777-1858) en de didactiek van de wiskunde
38-45
Quod erat demonstrandum: Bewijs uit het ongerijmde
42
Hoe overleef ik mijn eerste praktische opdracht?
46-51
TwinSite-200051
Honderd jaar wiskundeonderwijs (2)
52
Inhoud van de 74e jaargang 1998/199953-54
Van de bestuurstafel
55
Jaarvergadering/studiedag 1999, derde uitnodiging56-58
GWA in het (i)vbo
59-62
Praktische opdrachten en de geschiedenis van de wiskunde
63-67
40 jaar geleden: Vraagstukken67
Wiskundecursus voor ouders
68-71
Kalender72
Cover 75 3

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 3

Van de redactietafel
74
Wiskunde in de basisvorming. Evaluatie van de eerste vijf jaar
75-80
Quod erat demonstrandum: Het laatjesprincipe
78
VMBO in aantocht. Stand van zaken
81-82
Onderzoekend wiskunde leren
83-89
Honderd jaar wiskundeonderwijs (3)
90
Van de bestuurstafel
91
SofMat 98
92-95
Een nacht vol opwinding
96
5de Mathematische Modelleercompetitie Maastricht 1999
97-100
Schoolboeken en studieresultaten
101-103
40 jaar geleden103
Oplossingen van de puzzels in het programmaboekje van 13-11-'99104-105
Recreatie106-107
Kalender108
Wintersymposium Wiskundig Genootschap 2000 - [na pag. 108]
Cover 75 4

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 4

Van de redactietafel
110
De geboorte van een tijdschrift
111-116
Quod erat demonstrandum: Het Principe van Inclusie en Exclusie
114
Wat wilde Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa?
117-123
De werkgroep HBO van de NVvW124-125
Nomenclatuur en Grafische Rekenmachine
126
Van de bestuurstafel
127
NVvW Jaarrede 1999
128-130
Mathematics in Berlin
130
Honderd jaar wiskundeonderwijs (4)
131
Euclides is terug. Van exploreren naar bewijzen in 5 en 6 vwo. Wat is de transfer?
132-137
Evariste Galois 1811-832
138
40 jaar geleden: Naschrift van G.R. Veldkamp139
Gemiddelden
140-141
Recreatie142-143
Kalender144
Figuren bij Recreatie144
Cover 75 5

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 5

Van de redactietafel
146
Studiedag 1999 'Praktische wiskunde'
147-149
Quod erat demonstrandum: Combinatorische bewijzen
150
Interview. Case georiënteerd onderwijs aan de Hogeschool Drenthe
151-155
GWA in 1 ivbo
156-160
HKRWO-symposium 2000161
Honderd jaar wiskundeonderwijs (5)
162
Regionale NVvW-studiebijeenkomsten163-165
Zebra nummer 3 is uit166
Wereld Wiskunde Jaar 2000166
Werkbladen: Kalender 2000
167-168
Tekstverwerken en wiskunde
170-172
Bhutan en het Wereldwiskunde Fonds
173-177
40 jaar geleden: De onderwijsbevoegdheid van officieren175
Recreatie178-179
Kalender180
Gezocht eindredacteur - [na pag. 180]
Cover 75 6

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 6

Van de redactietafel
182
Wisconstighe Vermaecklyckheden III Recreatieve wiskunde in de 18de eeuw: A.F. Marci de boekhouder
183-189
Quod erat demonstrandum: Fermat's descente infinie
186
Een oud probleem
190-195
Evariste Galois 1811-1832
196
De Nationale Doorsnee197
Honderd jaar wiskundeonderwijs (6)
198
Jaarvergadering-Lustrumcongres 2000, Eerste aankondiging199
Examenbesprekingen in mei 2000200-201
In memoriam Gerrit van den Heuvel
202
Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de vakles202
Heeft u zebra 3 al in huis?
203
Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten (GWA) in mavo-4
204-209
Rectificatie209
Praktische opdrachten met computergebruik op de SLO-site209
Interview. 'De omgang met leerlingen is het meest interessant'
210-213
40 jaar geleden: Vraagstukken211
Recreatie214-215
Kalender216
Cover 75 7

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 7

Van de redactietafel
218
Computer-begeleid zelfstandig werken
219-223
Korrel: Heb je niks vergeten?
222
Zoveel moois mag je de kinderen niet onthouden ...
224-229
Vakantiecursus 2000229
Honderd jaar wiskundeonderwijs (7)
230
Interview. Op zoek naar 'echte' toepassingen van de wiskunde
231-234
Van de bestuurstafel
235
Jaarvergadering-Lustrumcongres 2000, Tweede aankondiging236
Bijeenkomst werkgroep HBO237
Zou het Vermoeden van Goldbach ook bewezen zijn? [Boekbespreking]
238-242
Logica, grondbeginselen en toepassingen
243
Zomerkampen Vierkant244
Nieuw NWO-Onderzoeksprogramma voor Wiskundedocenten: 'Leraar in Onderzoek'
245-247
40 jaar geleden: Boekbespreking247
Pi in de Pieterskerk248-249
Recreatie250-251
Kalender252
Cover 75 8

Euclides, jaargang 75 (1999-2000), nummer 8

Van de redactietafel
254
Ladderproblemen en gehele getallen
255-259
Korrel: Tellen ...258
Nascholingscursussen259
Wiskunde op het MTO in beweging
260-263
Interview. Gezien de verschillen
264-266
Wiskunde Olympiade 1999 en 2000267-270
Lustrumcongres/Jaarvergadering271
Zebraboekjes272
Het feest der herkenning en Bottema's 'Hoofdstukken' [Boekbespreking]
273-276
Wisconstighe Vermaecklyckheden IV Recreatieve wiskunde in Nederland in de 19de eeuw: het googchelaarshandboek
277-281
Nationale Wiskunde Dagen 2001281
Honderd jaar wiskundeonderwijs (8)
282-283
40 jaar geleden: Vraagstukken283
Symposium: David van Dantzigs honderdste geboortedag op 23 september 2000284
De Nationale Doorsnee (DND)285
Recreatie286-287
Kalender288