Vakblad Euclides

Jaargang 19 (1942-1943)

Cover {"id":19,"volume":19,"year_start":1942,"year_end":1943,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1/2

Euclides, jaargang 19 (1942-1943), nummer 1/2

Tweede vacantiecursus wiskunde aan de Rijks-Universiteit te Groningen
1
Over meetkundige plaatsen in de analytische meetkunde
2-13
Niet-Archimedische meetkunde
14-26
Over de stelling van Pappus
27-39
Machines als hulpmiddelen in de wiskunde
40-57
Moderne Vlakke Meetkunde
58-60
Ingekomen boeken 60
Ontwerp Normaalblad voor de Beschrijvende Meetkunde 61-62
Hoofdstukken uit de moderne formele logica (vervolg van aflevering 4, jaargang 18)
63-64
Cover {"id":19,"volume":19,"year_start":1942,"year_end":1943,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3/4

Euclides, jaargang 19 (1942-1943), nummer 3/4

[Hoofdstukken uit de moderne formele logica (vervolg)]
65-86
Ingekomen boeken 86
Officieele mededeelingen Wimecos. Contributiebetaling
87
Inlichtingen op vragen betreffende het eindexamenprogramma voor wiskunde voor 1943 87-88
Over het verband tussen mathematische en muzikale begaafdheid
89-120
Vreemde woorden in de sterrenkunde
121
Leerboek der Differentiaal- en Integraallrekening. H. Differentiaalrekening
121
Mondelinge Staatsexamen A 1942
122-128
Cover {"id":19,"volume":19,"year_start":1942,"year_end":1943,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5/6

Euclides, jaargang 19 (1942-1943), nummer 5/6

[Mondelinge Staatsexamen A 1942] Vervolg en slot
129-146
[Hoofdstukken uit de moderne formele logica (slot; vervolg van blz. 86)]
147-160
Euclidische kaarten van niet-Euclidische oppervlakken
161-170
Het onderwijs in de beginselen der vlakke meetkunde
171-180
Uit het verslag van de Staatscommissie 1942 181-184
Antieke en Moderne Kosmologie
185-191
Lagere Algebra I - Algebraische grootheden en hun bewerkingen & P. Wijdenes: Lagere Algebra II - Vergelijkingen, Functies, Grafieken
185-191
Sur des ensembles parfaits & Sophie Piccard: Sur les ensembles de sommes
185-191
Ingekomen boeken 191-192