Vakblad Euclides

Jaargang 53 (1977-1978)

Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 1

De gebeurtenissen zijn immers onafhankelijk. Pas op met de redactie der vraagstukken IOWO. Een onjuist advies van Pascal aan Chevalier de Méré
1-7
Vakdidaktische Notities
8-12
Buigpunten? Ja!
13-16
Over het opzoeken in goniometrische tabellen op het V.W.O.
17-18
16de Internationale Wiskunde Olympiade 18
Ontbinden in factoren
19-27
Ontvangen boeken 27
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1977 28-29
Reactie op: 'Een maximum-probleem bij zien en fotograferen'
30-31
Een maximum-probleem
32-33
Staatsexamenverslag 1976, H.A.V.O. en V.W.O. 34-35
SMP Further Mathematics Series IV, Extensions of Calculus
36-37
An introduction to the theory of finite elements
36-37
Die numerische Lösung partieller Differentialgleichungen
36-37
Recreatie 38-40
Mededelingen 41-42
Jaarvergadering met thema: handelen om te begrijpen 42
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 2

Toetsing en evaluatie in het onderwijs
43-53
Uit de jaarrede 1976 van de voorzitter van de N.V.v.W. 53
Verslag van discussie op de jaarvergadering 1976
54-56
Vakdidaktische notities
57-61
Onderwijsvernieuwing wiskunde op de basisschool in België
62-69
Korrel: Min en mien
70-71
dr. J.T. Groenman: Over een Eend met goede remmen 72-74
Journal für die reine und angewandte Mathematik 74-75
Didactiek van de wiskunde
75-77
Recreatie 78-81
Ontvangen boeken 81
Mededelingen: WisbruG 200 82
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 3

Vakdidaktische notities
83-88
Het ruitentwaalfvlak, koningin der veelvlakken
89-97
Vectormeetkunde of meetkunde met vectoren
98-101
Waarom gemakkelijk als het ook moeizaam kan? Of waarom nu de regel van Simpson niet in M.O.?
102-107
Nederlandse wiskunde olympiade 1977 (tweede ronde) 108-110
Korrel: Een leerzaam leergesprek 111-112
Verslag van de redactie over het jaar 1976-1977
113
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1976-31 juli 1977 114-115
Ontvangen boeken 115
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik I
116-119
Beiträge zum Mathematikunterricht 1976
116-119
Die Reform der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen
116-119
Differentialgeometrie
116-119
Partielle Differentialgleichungen
116-119
Algemene topologie en inleiding tot de analyse
116-119
Numerische Mathematik und Rechentechnik
116-119
Projectonderwijs afleren en aanleren
116-119
Physikalische und Mathematische Grundlagen der Electrodynamik
116-119
Recreatie 120
Mededelingen: 200-jarig bestaan Wiskundig Genootschap; Lerarendag wiskunde op 6 januari 1978 121
Wiskunde en Onderwijs 122
Gezamenlijke studiedag van VVWL en NVvW [in de inhoud staat: ... van VWL...] 122
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 4

Tweedegraadsfunkties kinderspel
123-125
Projecties
126-128
Vakdidaktische notities
129-134
SMP 7-13
135-139
Het ruitentwaalfvlak, koningin der veelvlakken [vervolg]
140-145
Enquête wiskunde II 146-147
Korrel: Een mens is nooit te oud om te leren 148
Een probleem op het cirkelvormige biljart
149-154
SMP Supplementary Booklet One-Five
154-156
SMP Further Mathematics Series I, Linear Algebra and Geometry
154-156
SMP Further Mathematics Series II, Vectors and Mechanics
154-156
ahrbuch Uberblicke Mathematik 1977
154-156
Algebra für Naturwissenschaftler und Ingenieure
154-156
The Finite Element Method in Partial Differential Equations
154-156
Recreatie 157-158
Mededelingen: Jubileumcongres van het Wiskundig Genootschap; Wintersymposium Wiskundig Genootschap; VVWL-studiedag 28 januari 1978 Universitaire Instelling Antwerpen; Jaarvergadering van de VVWL, 25 februari 1978 159-162
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 5

Inleiding 163
Uitleg over de verstrekte cijfers 164
De meerkeuzetoets MAVO-4 en MAVO-3/LTO-C 165-179
De openvraagtoets MAVO-4 en MAVO-3 180-185
Analyse van de resultaten behaald door LTO-kandidaten op het examen open vragen LTO-C/MAVO-3 186-188
Samenvatting van de examenbesprekingen MAVO-4
189-191
Samenvatting van de examenbesprekingen LTO-C/MAVO-3
192-194
De examentoetsen voor het overige LBO-C 195-205
De examentoets HAVO 206-209
Samenvatting van de examenbespreking HAVO op zaterdag 3 september 1977 209
De examentoets wiskunde-I VWO 210-212
Samenvatting van de examenbespreking VWO wiskunde-I op zaterdag 3 september 1977 213
Cognitieve vaardigheden in het examen VWO-wiskunde t 1977; een factoranalyse
214-222
De examentoets wiskunde-II VWO 223-225
Samenvatting van de examenbespreking VWO wiskunde-II op zaterdag 3september 1977 226
De examenopgaven voor de tweede periode 227-252
Mededeling: Nederlandse Wiskunde Olympiade 1978 252
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 6

Anticiperen op de behandeling van x
253-261
Differentiaalvergelijkingen, maar geen differentialen
262-266
Vakdidaktische notities
267-272
Enkele opmerkingen bij het examen wiskunde II in 1977
273
Internationale Wiskunde Olympiade 1977 274
Korrel: Meneer, maar \( \sqrt{9} \) kan toch ook \( -3 \) zijn? 275-276
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 29 oktober 1977 in het gebouw van de SOL te Utrecht 276-278
Praktische Mathematik
279-281
Einführung in die Lineare Algebra
279-281
Zahlentheorie
279-281
Geometrie projektiver Räume
279-281
Die progressive Erziehungsbewegung
279-281
Lösungshilfen für Aufgaben zur Reellen Analysis einer Veränderlichen
279-281
Recreatie 282-285
Mededelingen: Jubileum Congres Wiskundig Genootschap, 29, 30 en 31 maart 1978; Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren; Gezamenlijke studiedag van VVWL en NVvW; Cursus 'Grondslagen van de Operationele Research'; De Minister van Onderwijs en Wetenschappen 286-292
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 7

Vakdidaktische notities
293-297
Relaties tussen computer en voortgezet onderwijs
297-317
Leerdoelgerichte toetsen wiskunde
318-324
Korrel: Grafieken op het eindexamen 325
Recreatie 326-329
Der Mentor im Schulpraktikum
329-331
Richtig oder falsch? Materialen für die Sekundarstufe
329-331
Geometrie für Lehrer und Studenten
329-331
Analysis I
329-331
Ordered Vector Spaces and Linear Operators
329-331
Mededelingen: Examenbesprekingen VWO, HAVO, MAVO en LBO; De Minister van Onderwijs en Wetenschappen; Grafentheorie als keuzeonderwerp bij wiskunde II 332
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 8

Examennummer Uitgebreide Boekbeschouwing

0 Inleiding
333-334
1 Inhoud
335-337
2 Wiskunde als aktiviteit van leraar en leerling
338-376
3 De visie van de auteurs
377-382
Literatuurverwijzingen
383-384
Het waarom van de regionale bijeenkomsten ter bespreking van de examens
385-386
Mededelingen: Examenbesprekingen VWO, HAVO, MAVO en LTO-C 1978; Verslaggeving eindexamens in open vraagvorm AVO/VWO 1978 387-391
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 9

Proficiat!
391-392
Uit de jaarrede van de voorzitter van de N.V.v.W. 392-393
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1978 394-396
Inzicht, planning en het bijbrengen van routine
397-408
Over een rotatie-vraagstuk
409-412
Ontvangen boeken 412
Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs
413-416
Examen 1978: wat nu weer? 417
Korrel
417-418
Recreatie 419-420
Analyse deel 2 en 3
420
Inleiding lot de symbolische logica
420
Mededelingen: Examenbespreking VWO wiskunde II; De Vakantiecursus; De didactiekcommissie van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 421
Cover {"id":53,"volume":53,"year_start":1977,"year_end":1978,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 53 (1977-1978), nummer 10

Vakdidaktische notities
423-426
Miniprogrammering in het Middelbaar Onderwijs
427-437
Problemen bij Markov-ketens
438-443
Nogmaals Mulder's biljartprobleem
444-446
De zesde wiskunde olympiade in de U.S.A. 447-448
Recreatie 448-450
Einführung in die Graphentheorie
450-451
Lehrplanreform in der DDR
450-451
Moderne wiskunde spelenderwijs
450-451
Mededelingen: Examennummer 1978; Najaarssymposium Wiskundig Genootschap; Brief aan het Ministerie van Onderwijs verzonden op 22 mei 1978 door de association; Wetenschap en Samenleving 452-454