Vakblad Euclides

Jaargang 7 (1930-1931)

Cover {"id":7,"volume":7,"year_start":1930,"year_end":1931,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1/2

Euclides, jaargang 7 (1930-1931), nummer 1/2

Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde
1-61
Over examen-opgaven
62-69
De tangensregels en het probleem van Snellius
70-73
De tangensregel
74-75
Opmerkingen over het onderwijs in Mechanica als onderdeel der Physica
76-94
Over de behandeling van het vraagstuk van Snellius
94-95
Ingekomen boeken 96
Cover {"id":7,"volume":7,"year_start":1930,"year_end":1931,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 7 (1930-1931), nummer 3

Het getal in de Griekse wiskunde
97-112
De affiniteit bij het onderwijs in de beschrijvende meetkunde aan de H.B.S. met vijfjarige cursus
113-139
De mathematische Papyrus uit het staatsmuseum voor schoone kunsten te Moskou
140-148
Théorie des fonctions algébriques et de leurs intégrales
149-153
Verzameling van opgaven voor lijnteekenen
149-153
A Geometry of Four Dimensions. 2 vol.
149-153
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde
149-153
Afleiding van de pythagoreiese getallen uit eenvoudige goniometriese formules
154-155
Onderlinge ligging van twee cirkels
155-160
Portret van prof. dr. J.G. van der Corput [bijlage]
Cover {"id":7,"volume":7,"year_start":1930,"year_end":1931,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 7 (1930-1931), nummer 4

Het twijfelachtige geval
161-166
L.i.W.e.N.a.G.e.L. 1921-1931
167-177
Naschrift
177-178
Portret van prof. dr. R. Weitzenböck [bijlage]
Concave figuren
179-184
Historische revue
185-195
Mécanique des fluides
196
Over het Middelbaar Onderwijs in Denemarken, in het bijzonder het onderwijs in natuurwetenschappen en wiskunde
197-208
Cover {"id":7,"volume":7,"year_start":1930,"year_end":1931,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 7 (1930-1931), nummer 5

[Over het Middelbaar Onderwijs in Denemarken, in het bijzonder ... (vervolg)]
209-234
Het oneindige in de schoolwiskunde
235-254
Filosofie van den meervoudigen tijd, in gemakkelijk begrijpelijken vorm
255-256
Ingekomen boeken 256
Cover {"id":7,"volume":7,"year_start":1930,"year_end":1931,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 7 (1930-1931), nummer 6

Portret van prof. dr. B.L. van der Waerden [bijlage]
De onmeetare verhoudingen in de elementaire meetkunde
257-263
Historische revue (vervolg)
264-282
Vraagstukken op de verkeerde plaats
283-284
Bijdragen tot de methodologie van de beginselen der meetkunde
285-288
Einführung in die Höhere Mathematik I
285-288
Krachten en Bewegingen
285-288
Ingekomen boeken 288