Vakblad Euclides

Jaargang 32 (1956-1957)

Cover 32 1

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 1

Een nieuwe fase in het bestaan van Euclides
1-4
Kalender 4
Beschouwing over "Eléments de mathématique par N. Bourbaki"
5-14
Het afbeelden van getallenrijen en het werken met grafieken in de wiskundeleergang van de eerste klasse M.O.
15-27
Eindexamens-Luxemburg 1956 28-32
Cover 32 2

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 2

Het rapport van de leerplancommissie-1954 van Wimecos
33-43
Opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp eindexamenprogramma van de Wimecos leerplancommissie II
44-53
Didactische revue
54-62
Officiële announcement van Wimecos 62
Kalender 63
Cursussen voor afgestudeerden 63
Weekend-konferentie wiskundewerkgroep W.V.O. 64
Cursus statistiek 64
Cover 32 3

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 3

Didactische revue (voortzetting van blz. 62)
65-69
Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l. op donderdag 30 augustus 1956
70-71
Rapport van de eenhedencommissie-1955 van Velines [invoeren m.kg.s.A-stelsel]
72-78
The problem of the thirteen spheres
78
De Nederlandse onderwijscommissie voor wiskunde
79-81
Ingekomen boeken 81
Uit het verslag van de "Staatsexamen"-commissie 1955 82
De wiskunde in aphorismen en citaten
86
Nog eens: x2 + 10x = 39
92-93
Mevr. Ehrenfest 80 jaar 93
Kalender - Wiskunde Werkgroep van de W.V.O. 94-95
Kalender - Avondcolleges kernphysica en quantummechanica te Utrecht 95
Kalender - Symposium Ned. Chem. Ver. 96
Cover 32 4

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 4

250 opgaven in de geest van het ontwerp-leerplan van de Wimecos-commissie
97-152
Over twee stellingen
153
De actuariële studierichting aan de universiteit van Amsterdam 153
Natuurkunde
154-157
Actes du Deuxième Congrès Internationale de Philosophie des Sciences, Zürich 1954
154-157
Oriënterende cursus over statistiek 158
Nieuw programma wiskunde L.O. 158
Officiële announcement van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
159
Mededeling van de penningmeester van Wimecos 159
Kalender: Cursussen voor afgestudeerden 160
Kalender: Mondelinge examens KI en KV 160
Cover 32 5

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 5

Een onderzoek over de correlatie tussen de vorderingen voor algebra en meetkunde in de eersteklas van de middelbare school en het cijfer voor rekenen op de l.s. en op het toelatingsexamen voor de middelbare school
161-172
De intuïtie der meetkunde
173-184
Dr. H. Mooy naar Liberia
184
Cursus over statistiek 184
Bepaling van traagheidsmomenten
185-187
"Huiswerk" onder toezicht op de Franse scholen 188
Kort verslag van de algemene vergadering van "Wimecos" 189-190
Samenstelling van het bestuur van "Wimecos" 190
The Numbersystem
190
Ingekomen boeken 191
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum 192
Kalender: Diesviering Rijksuniversiteit te. Leiden 192
Cover 32 6

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 6

Intuitionisme en rekenkunde
193-198
Het wiskunde-onderwijs in de UNESCO 198
Anschauungsunterricht in mathematischer Statistik
198
Moderne opvattingen van oppervlakte en inhoud
199-204
Continuum en reëel getal
205-211
Bericht van de redactie 211
Aanmelding examens 211
Het leerplan in de branding
212-218
Een inzicht-test voor meetkunde
218-224
Cover 32 7

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 7

Een andere schoolbehandeling van de oppervlakte van de cirkel
225-231
Ingekomen boeken 231
Construeren
232-241
Wiskunde en fysische werkelijkheid
241-243
Twee examenvraagstukken
244
Benaderings-constructie, met passer en liniaal, van het getal pi; "kwadratuur" van de cirkel
245-248
Grundlagen der Geometrie
248-251
Waarschijnlijkheid en statistiek
248-251
Teken en visie
248-251
Die Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung
248-251
Handbuch der Laplace-Transformation
248-251
Differentiaal- en integraalrekening
248-251
Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen h.b.s. in 1955 251-252
Uit het verslag van de staatsexamencommissie-1956 253
L.i.w.e.n.a.g.e.l., notulen ledenvergadering
254-255
Mededeling van het bestuur van "Wimecos" 256
Cover 32 8

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 8

De wetenschappelijke grondslagen der elementaire wiskunde; axiomatica en meetkunde
257-277
De vormende waarde der wiskunde
277-281
Nordisk Matematisk Tidskrift 282-284
De functies sin x en cos x
285-287
Een vreemde ontwikkeling van sin 2x en sin 3x
287-288
Mathematisch congres Edinburgh 1958 288
Cover 32 9

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 9

De Einstein-expres. Een leermiddel voor de speciale relativiteitstheorie (voor de hogere klassen van H.B.S. en Gymnasium en voor zelfstudie)
289-293
Toelichting
295-297
Het schriftelijk eindexamen 297
In memoriam Gerrit Mannoury
298-300
Einführung in die mathematische Statistik
300-301
Analitiese meetkunde I
300-301
Planimetrie voor M.O. en V.H.O.
300-301
Mathesis en Maatschappij
300-301
Meetkundige transformaties als intuïtieve inleiding tot de hogere wiskunde
302-320
Kalender: Vakantiecursus 1957 320
Cover 32 10

Euclides, jaargang 32 (1956-1957), nummer 10

Axiomatiek
321-338
Benaderingsconstructies
338-343
Het eindexamen mechanica 1957
344-347
Der vierdimensionale Raum
347-350
Middel-Algebra
347-350
Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk
347-350
Practical five-figure mathematical tables
347-350
Intermediate mathematics (analysis)
347-350
Algebra voor V.H.O. en M.O. Deel I
347-350
Cours de Mathématiques
347-350
Officiële announcement van Liwenagel
350
Uit een brief van 26 november 1956
351
[Toelichting]
351
Kalender: Vakantiecursus 1957 352
Kalender: Avondcolleges voor wiskunde 352
Adreswijziging van de secretaris van "Wimecos"
352