Vakblad Euclides

Jaargang 43 (1967-1968)

Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 1

Het experiment moderne algebra en analyse. Enkele indrukken op de Rijks-H.B.S. te Zwolle
1-10
Symbolen
10-16
Over de wortelvergelijking \( \sqrt{a} = b \)
17-18
Een opmerking over P. Levy's uitbreiding van de stelling van Rolle
19-21
Korrel CXL Rij en reeks 22-23
Wimecos 23
Verscheidenheden LXIX: Een bijzondere boldriehoek
24-28
De discussie-nota's 28-29
Petrus Ramus en de wiskunde
26-31
Complexe getallen
26-31
Van 1 x 1 naar Integraal
26-31
Hypothesis testing problems with the alternative restricted by a number of inequalities
26-31
Recreatie 31-32
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 2

Interimrapport Werkgroep wiskunde-onderwijs in het H.A.V.O. 33-36
Wiskunde in de bovenbouw van het havo 36-48
Over de formules \( t_k = s_k - s_{k-1} (k \ge 2) \) en \( \lim{s_k = s} \)
49-52
Symbolen uit de verzamelingsleer
52-59
Calculus of Residues
59-60
Mathematischer Unterricht an deutschen Universitäten und Schulen
59-60
Verzamelingen
59-60
Staatsexamen gymnasium 1966, uit het verslag van de commissie 61
Recreatie 61-63
Wiskundewerkgroep van de W.V.O. 64
Kalender: Mathematisch Centrum 64
L.i.w.e.n.a.g.e.l. 64
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 3

Développement de l'activité mathématique des élèves; rôle des problèmes dans ce déve1oppement I
65-79
Over de gebroken ongelijkheid
79-84
Verzamelingen
85-93
Wimecos 93
Recreatie 94-95
Theory of Arithmetic
95-96
Programmierung von Datenverarbeitungsanlagen
95-96
Mathematical methods in the physical sciences
95-96
Afbeeldingsmeetkunde, Deel III
95-96
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 4

De discussie-nota's 97-121
Concept-programma wiskunde in de brugklas (Hengelo) 121-123
Mathematische Statistik
123
Papy, Mathématique moderne 6
124-135
Jean Victor Poncelet
136-137
Recreatie 137-139
Wimecos 140-144
Grondslag voor meetkunde
144
Wiskundig Genootschap 144
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 5

Computer en wiskunde
145-158
Adreswijziging CMLW 158
De rechte quantificator op de rechte plaats en het zuivere functiebegrip
159-163
Verscheidenheden LXX: Elementary, dear Watson
164-166
De parametervoorstelling van een punt op de parabool en op de lijn
167-173
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor
173-174
Recreatie 174-176
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 6

Eigenvectoren van lineaire transformaties I
177-194
Verscheidenheden LXXI: Over sommen van kwadraten van projecties van ribben van veelvlakken.
195-197
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 198-203
Het vierde Nederlandse Mathematische Congres 203
Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren deel II
204-206
Inleiding in de Analytische Meetkunde en de Lineaire Algebra, Eerste deel
204-206
Statistical Physics
204-206
Recreatie 206-208
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 7

Het lesrooster als beslissingsprobleem
209-224
Openingsrede van de voorzitter van Wimecos tot de algemene ledenvergadering op 28 december 1967
225-228
Verscheidenheden LXXII: De ladenkastjes van Bertrand.
229-231
Kalender: Mathematisch Centrum 231
Wimecos-leesportefeuille 232-234
Zeventiende congres van Leraren in de Wiskunde en de Natuurwetenschappen 234-236
xy2, deel IB, algebra voor het brugjaar vwo-havo
236-239
Meetkunde met de beginselen der goniometrie, deel 3
236-239
Recreatie 239-240
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 8

Enkele aspecten van de wiskundige optimalisering
241-253
Wimecos: Mededeling aan de leden 253
De discussienota's in het interimrapport van de Commissie Leerplan Wiskunde (voor zover betreft het mavo)
254-259
Informal Geometry
259
Modernisering leerplan wiskunde
260-262
Mededeling [van de CMLW] 262-263
9e Internationale wiskunde-olympiade 264-265
Beginselen van Wiskundige Statisliek, Op Middelhoog Niveau
265
Korrel CXLI Een eigenschap van een rekenkundige rij 266
Uit het examenverslag 1967 vabn het Staatsexamen gymnasium 267-268
Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde 268
Pre-calculus Mathematics
269-271
Elementare Logik
269-271
Algebra voor de bovenbouw havo
269-271
Recreatie 271-272
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 9

De nutteloosheid van Venn-diagrammen
273-278
Développement de l'activité mathématique des élèves; rôle des problèmes dans ce développement II
279-293
Korrel CXLII Apollonios zou niet gekwadrateerd hebben 293
Decline and fall ...
294-297
De eindexamens - 1968 298-301
Numerische Methoden der mathematischen Optimierung, mit ALGOL- und FORTRAN-Programmen
301-303
Wiskunde in de 20e eeuw, Internationale post-universitaire cursussen voor doctoren en licentiaten in de wiskunde
301-303
De Pijl I
301-303
Kalender: Haags Gemeentemuseum 8 juni - 21 juli 303
Recreatie 304
Cover {"id":43,"volume":43,"year_start":1967,"year_end":1968,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 43 (1967-1968), nummer 10

Zwaartepunten en convexe verzamelingen
305-312
Formele eigenschappen
313-319
Gaspard Monge
320-321
Modernisering Leerplan Wiskunde. Antwoord aan prof.dr. N.G. de Bruyn
321-322
Eindexamenopgaven in de Stad Hamburg 323-326
Wimecos 326
Inhoudsoverzicht 326
Internationales Kolloquium in Utrecht über modernen mathematischen Unterricht an der höheren schule
327-328
Wiskunde in de leerlingenbibliotheek III
329-332
Cursussen moderne wiskunde voor leraren 332
De algebra der verzamelingen en relaties
333-335
Mathematics and Computing with Fortran programming
333-335
Algebra, een geprogrammeerde cursus voor het VHMO
333-335
Aanvulling op "Het examen wiskunde m.o. A"
333-335
Recreatie 335-336