Vakblad Euclides

Jaargang 93 (2017-2018)

Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 1

Kort vooraf
3
Examen vmbo tl
4-6
Berichten uit het vmbo
7-8
Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 8
Nederlandse scholier wint goud op Internationale Wiskunde Olympiade 8
Nieuwe statistiek in het centraal examen havo wiskunde A
9-12
Havo B-examen
12-14
Vwo A-examen
15-17
Parabolenparade
19-20
Vwo wiskunde B-examen
21-23
Wis en waarachtig 24-25
Algebraïsche vaardigheden in de nieuwe examens wiskunde havo en vwo
27-29
Vwo wiskunde C-examen
30-32
Alleen reproduceren of ook wiskundig denken?
32-36
Vastgeroest
37
Getuigen
38-39
Kleintje didactiek : ongelijkheden oplossen
41
Jaarvergadering/studiedag 2017 42-43
Doelloos // Puzzel 93-1
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 2

Kort vooraf
3
Werkvorm: Wie is de mol?
4-5
Algebra om te bewijzen
5-8
Wortels van de wiskunde - 6 : een geometrische questie
9-12
Wiskundeclub voor vwo 4/5/6-leerlingen 12
Samen meer symbol sense
13-15
Een mooi voorbeeld van mooie meetkunde
16-19
Wis en waarachtig 20-21
Animath
22-24
Weg van het cijferen - Rekenonderwijs door de eeuwen heen
24-27
Wiskundeonline op het Coornhert gymnasium
28-31
Wiskunde voor morgen
31-34
Sommen van absolute waarden
34-37
Aankondiging / Conferentie rekenen-wiskunde aansluiting po naar vmbo 37
Voorbeeld van WDA
38-41
Olympiadepuzzel 93-2 / Kaartje trekken
41
Doelloos // uitwerkingen puzzel 93-1
Kort bewijs bij puzzel 93-1 Doelloos
Het FIzier gericht op... studentmodellen voor gepersonaliseerde feedback
42-43
Mathekalendar 2017: online wiskundewedstrijd 43
Notulen van de NVvW-jaarvergadering 2016
44-45
Jaarverslag NVvW
Jaarverslag Euclides
Colofon / kalender 46
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"}

vmbo special, jaargang 93 (2017-2018)

Een speciale uitgave van Euclides (Redactie: Mieke Abels, Vincent Jonker & Monica Wijers [Freudenthal Instituut])

Kort vooraf
3
Wiskunde en rekenen in een zelfbewust vmbo
4-5
Vooraankondiging / Wiskundeconferentie vmbo en havo/vwo onderbouw 5
Concrete lesideeën met activerende leermiddelen
6-11
Schriftelijke examens vmbo KB 2017
12-16
Aankondiging / Conferentie rekenen-wiskunde aansluiting po naar vmbo 16
Hardop denken door leerlingen
17-21
Wiskundige denkactiviteiten (WDA) in het vmbo
21-21
WDA ook mogelijk in het vmbo?
25-27
Nieuw vmbo
28-29
Rekenonderwijs uitdagende maken
29-31
Facebookgroep leraar wiskunde
32-34
Taal en wiskunde
35-37
Kleintje didactiek : ruimtelijke figuren
39
Afsprakenboek voor de vakgroep wiskunde
40-41
Kijken om te leren zien
42-44
Nieuwe vakspecifieke regels in het vmbo
45-46
Leestips van wiskundedocenten
46-49
Colofon 50
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 3

Kort vooraf
3
Creatief 'driedee': muqarnas
4-7
Berichten uit het VMBO : Dyscalculie in de wiskundeles
8-10
Rubiks Kubus
11-13
Exploring Classical Greek Construction Problems
13-15
Wis en waarachtig 16-17
Aankondiging / KWG wintersymposium 2018 : Wiskundetaal
17
Wortels van de wiskunde - 7 : Rekenen met breuken
18-21
Past precies
22-24
Uitdagende problemen : Word je gelukkiger van transformeren?
25-28
Kleintje didactiek : meetniveaus
28-29
Labyrinten en doolhoven (Zebra 44)
31-33
Boven verwachting
34-35
Het FIzier gericht op... Dobble
36-38
Vastgeroest : verwarring rond exponentiële groei
39
Wereldwiskunde fonds in Gambia
40-41
Wiskunde digitaal : Henk Reuling revisited
42-43
Hoogtepunten uit de (analytische) meetkunde // Puzzel 93-3
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 4

Kort vooraf
3
Leer uw nieuwe voorzitter kennen - Ebrina Smallegange: doorzetter met hart voor het vmbo
4-7
Waar een merkwaardig product toe leidt...
4-11
Getuigen - Wiskundig genootschap 'Mathesis Scientiarum Genitrix'
12-13
Lesson study in Japan
14-17
Wis en waarachtig 18-19
Kleintje didactiek
19
Wiskunde Olympiade 19
Hoe maken we de Nederlandse portemonnee lichter?
20-23
Digitale centrale examens wiskunde vmbo
23-26
Voetballers selecteren - Olympiadeopgave Rio
26-29
Wortels van de wiskunde - 8: Babylonische vergelijkingen
29-32
De dynamiek van getallen - Winnaar NVvW ontwerpprijs
33-35
Wiskunde uit de kunst. NVvW-Dag
36-37
Examenopgave meetkunde, hergebruikt
38-39
Meer ruimte voor het festival - Onderbouwwiskundedag 2017
40-42
Jaarrede 2017
43-45
Olympiadepuzzel 93-4 : Vermenigvuldigen
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 5

Kort vooraf
3
Zorgvuldig met wijsheid en mildheid
4-7
Symmetrie in Algebra
8-11
Berichten uit het vmbo : lesgeven zonder cijfers
11-13
Wortels van de wiskunde 9 : Inhoud van een (afgeknotte) piramide
14-17
Hoe verloopt de invoering van wiskunde C?
18-21
Het FIzier gericht op... grafische representaties van verandering
22-23
Met de Pap(pus)lepel...
24-25
Docentenontwikkelteam wiskundige denkactiviteiten
26-27
Uitdagende problemen : Wij van de hbs
28-33
Nederlandse Wiskunde Olympiade 33
Wis en waarachtig 35
Het avontuur dat algebra heet (Zebra 48)
36-37
Getuigen : Tuinonderhoud
37-39
Faces of Science : interview met Clara Stegehuis
40-41
Wiskundematerialen voor dove kinderen - Wereld Wiskundefonds in Gambia
42
Wiskunde Digitaal : Het Klein project
43-44
Dubbel vrijgezellenfeest // Puzzel 93-5
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 6

Kort vooraf
3
Herinneringen aan Frederik van der Blij
4-9
GeoGebra als vervanging van de grafische rekenmachine
10-13
Didactiekcollege over telproblemen
14-17
Uitdagende problemen - De Facebook integraal
18-21
Leren logisch redeneren bij wiskunde C ≠ cursus logica
22-25
Wis en waarachtig 26-27
Aankondiging - Vakantiecursus 'Wiskunde in je broekzak: cryptografie in het dagelijks leven' 27
Kleintje didactiek - significante cijfers en afronden op decimalen
28-30
Vastgeroest - wiskunde op straat
31
Het Fizier gericht op... algebraïsch redeneren
32-34
Wat we niet kunnen weten
34-36
Het werk van Willem Kloppers
37-39
Een driehoek en twee vierkanten
40-43
Wereldwiskunde Fonds in Sierra Leone
44-45
Olympiadepuzzel 93-6 : Getallenrij
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":93,"volume":93,"year_start":2017,"year_end":2018,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 93 (2017-2018), nummer 7

Kort vooraf
3
Stappenplannen: handig of toch niet?
4-7
Rechtvaardigheid boven alles
7-9
\( \phi \) als verschilmaat
10-13
Wortels van de wiskunde - 10: Derdegraads vergelijkingen
14-16
Implementatie van het vernieuwde havo statistiekcurriculum
17-19
Kleintje didactiek - Statistiek: gemiddelde en verdeling
20-21
Vastgeroest vakantiewerk
21
Wis en waarachtig 22-23
Raken en snijden
24-26
Het Fizier gericht op... redeneren over kans
27-28
The Learning and Teaching of Algebra
29-30
En dat is dan \( \left( 2 + 0 + 1\right) \times 8 = 24 \)!
31-33
25 jaar Wereldwiskunde Fonds
34-35
Uitdagende problemen - \( \left(n + 1 \right) \) punten met onderling gelijke afstand
36-39
Snijpunt Isfahan
40-41
Verenigingsnieuws // Jaarvergadering / studiedag 2018 43-44
Bijzondere Proniks en kwadraten // Puzzel 93-7
44-45
Colofon / kalender 46