Vakblad Euclides

Jaargang 6 (1929-1930)

Cover {"id":6,"volume":6,"year_start":1929,"year_end":1930,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 6 (1929-1930), nummer 1

Mathematics and Science in secondary schools of England and Wales
1-32
Inleiding in de Niet-Euclidische Meetkunde op historischen grondslag
33-43
Electrons et Photons. Rapports et Discussions du cinquième Conseil de Physique tenu à Bruxelles du 24 au 29 Octobre 1927
33-43
De Elementen van Euclides. Eerste deel
33-43
Spektraltheorie der unendlichen Matrizen
33-43
Ergänzungshefte zu W. Lietzmann's mathematischem Unterrichtswerk. 5. Aus der neueren Mathematik
33-43
Mechanica opnieuw examenvak
44-48
Cover {"id":6,"volume":6,"year_start":1929,"year_end":1930,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 6 (1929-1930), nummer 2

Een oude Wiskundige Natuurwet in de oudheid zelve verworpen
49-64
De Stelling van Stewart
65-68
Een nieuw Tijdschrift voor de Geschiedenis der Wiskunde
69-74
Nieuw Leerboek der Natuurkunde voor Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus, Lycea en Gymnasia. Eerste Deel
75-83
Systematische verzameling van opgaven over analytische meetkunde (met antwoorden)
75-83
Beknopte Differentiaal- en Integraalrekening
75-83
Leerboek der Intrestrekening
75-83
Iets over het gebruik van het woord "oneindig" bij het Wiskunde-Onderwijs op onze Middelbare Scholen [in de inhoud staat "... Wiskundig Onderwijs ..."]
84-87
De ontwikkelingsgang der Wiskunde in de Vde eeuw voor Chr. [in de inhoud staat "... ontwikkeling ..."]
88-98
Cover {"id":6,"volume":6,"year_start":1929,"year_end":1930,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 6 (1929-1930), nummer 3

De ontwikkeling der Wiskunde in de Vde eeuw voor Chr. -
97-982
Die Bedeutung der Mathematik für die Wirtschaftswissenschaften und den Wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht
99-119
Geometrische Konfigurationen. Mit einer Einführung in die kombinatorische Flächentopologie
120-127
Der vierdimsionale Raum
120-127
Mathematische Quellenbücher
120-127
Storia delle Mathematiche. Volume 1
120-127
Lessen over de Hoogere Algebra. Eerste deel
120-127
Axiomatische behandeling der meetbare en onmeetbare verhoudingen van grootheden, een toepassing van de theorie van het onmeetbare getal op meetkundige en natuurkundige grootheden
120-127
Het Grensnut in Wiskundige behandeling
128-137
Het Metrieke Stelsel
138-144
Cover {"id":6,"volume":6,"year_start":1929,"year_end":1930,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 6 (1929-1930), nummer 4

Het Metrieke Stelsel. Antwoord op het adres
145-151
"Oneindig" bij het Wiskundig Onderwijs
152-154
[Reactie]
154-158
Nieuwe School-Algebra, Deel IV
159-164
Relativiteitstheorie
159-164
De Wiskunde in het Belgisch Middelbaar Onderwijs
165-169
Paul Tannery over Euclides' Sectio Canonis
170-184
De opleiding tot leeraar in Wis- en Natuurkunde volgens de plannen van de commissie-Sijmons
185-192
Cover {"id":6,"volume":6,"year_start":1929,"year_end":1930,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5/6

Euclides, jaargang 6 (1929-1930), nummer 5/6

[De opleiding tot leeraar in Wis- en Natuurkunde volgens de plannen van de commissie-Sijmons (vervolg)]
193-203
N.L.W.H. Gravelaar (1851-1913)
204-207
De Elementen van Euclides. Tweede deel
207-208
Die Czechoslovakische Mittelschule, insbesondere ihr mathematischer Unterricht
209-240
De tangensregel in de trigonometrie
241-243
De tafel der goniometrische verhoudingen
244-249
Het eerste hoofdstuk der stereometrie
250-262
Voor het laatst twee vraagstukken?/cite>263-276