Vakblad Euclides

Jaargang 74 (1998-1999)

Cover 74 1

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 1

Van de redactietafel
2
Wiskunde-examens 1998 vbo/mavo-C/D, eerste tijdvak
3-8
Getallen met een naam: Fermatgetallen
6
Gefeliciteerd [Lodewijk van Schalkwijk] 8
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1998
9-15
Verslag examenbespreking [examenbesprekingen]
16-18
Jaarvergadering 1998 Tweede uitnodiging 19-20
Studiedag 1998, Op zoek naar wiskunde 20-23
Oproep Wereldwiskunde Fonds 24
De afvalbak
25
Haken en ogen aan 'Crown and Anchor'
26-27
Interview. 'Die gasten hebben het weer geflikt'
28-29
Data snooping in de examens vwo wiskunde A?
30-31
40 jaar geleden: De academische opleiding van de wiskundeleraar 31
Wiskunde A-lympiade 32
Oproep nieuwe redacteuren 32
Recreatie 34-35
Kalender 36
Cover 74 2

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 2

Van de redactietafel
37
Foucault en de bolmeetkunde (2) Sturen op de bol die stuurde
39-43
Getallen met een naam: Stirlinggetallen van de tweede soort
42
Een rijk verrijkingsdeel Wiskunde. Analyse en lesvoorbeelden
43
Deelbaarheid
44-45
Ik vrij veilig of ik vrij niet
46-50
Symposium Financiële Rekenkunde 52
Verschenen 52
Inhoud van de 73e jaargang 1997/1998 53-54
Van de bestuurstafel
55
Notulen buitengewone ledenvergadering 10 juni 1998
56
Huishoudelijk Reglement NVvW 57
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1997-31 juli 1998 58-59
Ingezonden: Oude kunstjes
60
Mathematics, an applied approach
62
Zimbabwe en het Wereldwiskunde Fonds
63-67
40 jaar geleden: Opgaven 67
Werkbladen 68-69
Recreatie 70-71
Kalender 72
Cover 74 3

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 3

Van de redactietafel
74
De website van de NVvW 75
Wisconstighe Vermaecklyckheden II Recreatieve wiskunde in Nederland in de 18de eeuw: Guyot en zijn machines
76-80
Getallen met een naam: Stirlinggetallen van de eerste soort
78
Voorbereiden op de Tweede Fase. Praktische ervaringen
81-85
Praktische opdrachten als een vorm van onderzoekend leren
86-90
Van de bestuurstafel
91
Interview. Afscheid van twee VUT-ters
92-94
Vierde Mathematische Modelleercompetitie Maastricht 1998
95-97
Laatste nieuws Tweede Fase
98
Veelvlak
99-103
40 jaar geleden [prof. dr. J.C.H. Gerretsen] 103
Oproep aan docenten [RIACA] 104
Wintersymposium Wiskundig Genootschap 104
Verschenen 105
Recreatie 106-107
Kalender 108
Cover 74 4

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 4

Van de redactietafel
110
De Kwadratuur van de Cirkel Benaderd
111-116
Getallen met een naam: Bellgetallen
114
Een nimspel (deel I)
117-121
Winterweken in Zuid-Afrika
122-126
Van de bestuurstafel
127
Interview. Op weg naar een zelfstandiger leerling
128-130
Multinacci rijen
131-133
Jan de Witt. Elementa curvarum linearum. Liber primus.
134-135
Aankondiging: Regionale ICT-Onderwijs Dagen 135
SchoolNET-website België
138-139
40 jaar geleden: Opgaven 139
Werkbladen 140-141
Recreatie 142-143
Kalender 144
Cover 74 5

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 5

Van de redactietafel
146
Praktische opdrachten voor wiskunde. Een last of een uitdaging?
147-152
Getallen met een naam: Carmichaelgetallen
150
Een nimspel (deel II)
153-157
Wat en waar is wiskunde III
158
Een rekenles ruilen met een collega
159-161
Nederlands Mathematisch Congres 161
CEVO-ijskast in 2000 162
School & Computer '99 162
Van de bestuurstafel
163
Regionale NVvW-studiebijeenkomsten 164-166
Jaarrede 1998
166-168
Puzzels uit het programma boekje van de jaarvergadering/studiedag 1998, met de oplossingen 169-171
De 37e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1998
172-175
40 jaar geleden: Didactische Revue door Dr. Joh. H. Wansink 175
Werkbladen 176-177
Recreatie 178-179
Kalender 180
Cover 74 6

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 6

Van de redactietafel
182
De introductie van Fourierreeksen met behulp van Derive
183-187
Getallen met een naam: Mersennegetallen
186
HKRWO-symposium 1999 187
Studiedag 1998 'Op zoek naar wiskunde'
188-190
Experiment met de symbolische rekenmachine op College De Klop
191-196
Het cumulo-getal e in elke groeikromme
197-198
Euro-gedoe
198
Van de bestuurstafel
199
Examenbesprekingen in mei 1999 200-201
Harry Chambone, NIET de Docent van het Jaar
202-203
Netwerk β-blokker / Studiestijgers
204
Derde Europese Zomeruniversiteit 205
Aanbevolen 205
Overzicht Cito-uitgaven voor de tweede fase
206-207
Van Rekeningh in Spelen van Geluck, vertaald en toegelicht door Wim Kleijne
208
Zebra-boekjes 209
Moderne Planimetrie
210-211
40 jaar geleden: Opgaven 211
Zwaartelijnen
212-213
Recreatie 214-215
Kalender 216
Cover 74 7

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 7

Van de redactietafel
218
Het VAARDIG onderwijsmodel
219-224
Getallen met een naam: normale getallen
222
Lineair programmeren in de klokkengieterij
225-228
Kun je de aarde regelmatig betegelen?
229-231
Software Perspectief tekenen 232
CWI-vakantiecursus 1999 232
Oproep SLO 232
Citaten uit het boek der natuur
233
De association nu ook op internet 234
Van de bestuurstafel
235
Notulen Jaarvergadering 1998
236
De ruitentwaalfsfeer
237-241
Lesidee: zomaar een eigenschap van een tetraëder
242-243
Ontdek Internet! [Twin-Site 2000] 244
Van de acten van bekwaamheid
245-246
De wilde getallen
245-246
40 jaar geleden [Hermen J. Jacobs jr.] 247
Werkbladen 248-249
Recreatie 250-251
Kalender 252
Cover 74 8

Euclides, jaargang 74 (1998-1999), nummer 8

Van de redactietafel
254
Wiskunde is ook een vak
255-261
Getallen met een naam: Catalangetallen
258
Aankondiging studiereis 261
Wiskundeonderwijs: filter of pomp?
262-266
Interview. Wiskunde op het havo en het vwo
267-270
Van de bestuurstafel
271-272
Jaarvergadering/studiedag 1999 273-274
Kattenaids en Statistiek [Zebra] 274
Op hoeveel nullen eindigt 1998! ?
275-277
A-lympiade zaken 278-279
De XXXIXe Internationale Wiskunde Olympiade 1998
280-282
Nationale Wiskunde Dagen 2000 283
40 jaar geleden: Opgaven 283
'Wat en Waar is Wiskunde' op cd-rom 284-285
Recreatie 286-287
Kalender 288
[Aankondiging] Drie korte cursussen voor wiskundedocenten door de TU Delft; Nieuwe Wiskunde Tweede Fase-Vakgerichte nascholing 1999-2000; APS-Conferentie Leren in Circuits [na pag. 288]