Vakblad Euclides

Jaargang 86 (2010-2011)

Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 1

Kort vooraf
1
Examens wiskunde 2010, 1e tijdvak
2-17
Amerika schat continu en China geeft discreet uit
18-22
Collegiaal overleg rond de VMBO-examens
23-25
Wat is er mis met het Centraal Examen HAVO wiskunde B?
26-30
VWO - wiskunde C
31
Examentraining VMBO-GT Wiskunde 2010
31
Waarom moeten we onredelijk zijn?
32
VWO - wiskunde A
33-34
VWO - wiskunde A
34
Babyboomer met fpu
35-39
De grafische rekenmachine
40-41
Leermeester en leerling in gesprek
41-44
Op weg naar IMO2011
45-46
Vanuit de oude doos
47
Wiskunde D, wat moet ik er mee
48-49
Werkblad prisma's en piramiden
50-51
Moet dat zo? Kan het niet anders?
51-52
Elementaire Getaltheorie en Asymmetrische Cryptografie
52-55
Persbericht / Nieuwe NLT-Modules gecertificeerd
55
Jaarvergadering/Studiedag 2010
56-57
Cijfersommen // Puzzel 86-1
58
Een familie symmetrische grafen // oplossing puzzel 85-6 59
Servicepagina / kalender 60
Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 2

Kort vooraf
61
Wat is het probleem?
62-69
Docenten gezocht voor deelname aan onderzoek 70
Aankondiging / KWG-Wintersymposium 2011 70
Het rekenen meester
71-75
Het Geheugen
76-78
Verschenen / Levensverzekeringswiskunde en pensioencalculatie 79
Op weg naar IMO2011 - IMO2006 opgave 4
80-81
Nascholing / Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs
83
Rekenen met aardrijkskunde
84
Meetkunde - René Descartes
85-86
Vanuit de oude doos
87-88
Verschenen / De dronkemanswandeling 88
Jaarverslag Euclides, jaargang 85 (2009/2010)
89-90
Inhoud van de 85e jaargang (2009-2010) 90-92
Notulen van de jaarvergadering op 7 november 2009
93
Verslag van het associationsjaar 2009-1010
94-96
Verschenen / The Pythagorean Theorem 97
Rangeren // Puzzel 86-2
98
Ziggurats // oplossing puzzel 85-7 99
Servicepagina / kalender 100
Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 3

Kort vooraf
101
Pilot computerexamens vmbo-KB 2010
102-104
Computerexamens wiskunde voor de KB'ers
105-106
In memoriam: Pierre Marie van Hiele (1909-2010)
107
Van Ceulen tegen de wiskunde van Scaliger
108-110
Op weg naar IMO2011 - IMO2007 opgave 4
111-112
Algebra op het scherm
113-116
We worden ouder
117-118
Een merkwaardige stelling over incirkels
119-121
Moet dat zo? Kan het niet anders?
122-123
Vanuit de oude doos
124-125
Aankondiging / NOT 2011 125
AlgebraKIT ontwikkeld door Martijn Slob
126-127
Differentialen en Diepvriespizza's
129
Thomas Colignatus
130-131
De kunst van het verwaarlozen
132-133
Aankondiging / Wiskunde C conferentie 134
Verschenen / Getallen ontraadseld 135
Verschenen / Pythagoras en de rechtvaardige rechters 136
Verschenen / Travelling Mathematics 136
Oproep / Aankondiging activiteiten 137
Partities van S met product ook S // Puzzel 86-3
138
Cijfersommen // oplossing puzzel 86-1 139
Servicepagina / kalender 140
Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 4

Kort vooraf
141
Op weg naar IMO2011 - IMO2008 opgave 5
142-143
Kangoeroe blijft jong
144-145
Het Geheugen
146-148
Smarties eten tijdens wiskunde
149-150
Wiskundig actief, onderzoekend leren (een interview)
151-153
Meervoudige intelligentie in de wiskundeles / Deel 1 - Rekenen
154-155
Het WwF steunt een school in Kenia
156-157
Enkele benaderingen van pi
158-160
NLT-Database
160
Waarom hebben vmbo-leerlingen problemen met haakjes?
161
Meester Ludolphs Koordenvierhoek (Zebra 31)
162-163
Vanuit de oude doos
164-166
Vrijgegeven software Geocadabra 167
Geboeid door wiskunde - Zebra-boekjes
168-170
Nascholing / Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs
170
Jaarrede 2010
172-174
De NVvW en de vakbond
174-175
Foto-impressie Jaarvergadering 2010
176-177
Shuffle-exchange graphs // Puzzel 86-4
178
Rangeren // oplossing puzzel 86-2 179
Servicepagina / kalender 180
Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 5

Kort vooraf
181
Op weg naar IMO2011 - IMO2009 opgave 2
182-183
ICT als tool voor algebra / Interview met Christian Bokhove
184-185
Digitaal werken aan algebraïsche vaardigheid en inzicht
186-188
Meervoudige intelligentie in de wiskundeles / Deel 2 - Oppervlakte
189-190
Rekenkampioen van Nederland 2010
191-194
Rekenen – de stand van zaken
195-198
Waarom rekenen thuishoort in de wiskundeles
199-200
Machtsfuncties – Wiskunde leeft!
201-202
De waarheid over het Wintersymposium?
203
Gezocht / Tijd voor ICT in de wiskundeles? 203
Aankondiging / HKRWO-symposium XVII 204
Centrale examens 2011, 1e tijdvak 205
De tien valkuilen van digitaal toetsen
207-209
Nederland leeft met Water
210-212
Redeneren over Communicatie
214-216
Differentialen en diepvriespizza's
216
Rekenen in het mbo: ramp of zegen?
217-219
G. Krooshof en de didactiek van de wiskunde
220
Voordracht gehouden voor het wiskundig dispuut W4 op 28 september 1937
221-223
Vanuit de oude doos
224-225
Aankondiging / Lerarendag op NMC 2011 225
Pythagoras en de rechtvaardige rechters
226-227
De kennisbasis van de masteropleidingen wiskunde
228-229
De afstand tussen rechthoek en vierkant // Puzzel 86-5
230
Partities van S met product ook S // oplossing puzzel 86-3 231
Servicepagina / kalender 233
Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 6

Kort vooraf
233
Op weg naar IMO2011 - IMO2010 opgave 1
234-235
Het nieuwe wiskunde C
236-239
Meervoudige intelligentie in de wiskundeles / Deel 3 - Vergroten
240-241
Verschenen / The num8er my5teries 241
Twee paradoxen van Zeno - de oneindigheid ontmaskerd
242-243
Breuken op de basisschool
244-247
Verbazen, verbinden en gebruiken
248-249
De sinus
250-252
Aankondiging / Wiskundetoernooi 2011 252
De inhouden van regelmatige veelvlakken
253-255
Statistiek leren met een metronoom
256-259
Promotieonderzoek en leraarschap combineren
260-262
Kwadraten uit het hoofd leren en nog leuk ook
263
Vanuit de oude doos
265-266
Het Geheugen
267-269
Van de bestuurstafel – 1
270
Van de bestuurstafel – 2
271-273
Wiskunde werkt; reken maar!
274
Kleine didactieken
275-277
Een kwadratisch attractiepunt // Puzzel 86-6
278
Shuffle-exchange graphs // oplossing puzzel 86-4 279
Servicepagina / kalender 280
Cover {"id":86,"volume":86,"year_start":2010,"year_end":2011,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 86 (2010-2011), nummer 7

Kort vooraf
281
Op weg naar IMO2011
282-283
Meervoudige intelligenties / Deel 4 - Goniometrie
284-285
Lesmap 'Verder met Rekenen'
286
Tangram tekenen
287-290
Wiskunde met de vingers
291-293
Verhoudingstabellen
294-295
50 jaar Pythagoras
296-297
Aankondiging / Wiskundig zomerkamp 298
Aankondiging / Studiereis voor wiskundedocenten naar Roemenië 298
Het Geheugen
299-301
Differentialen en diepvriespizza's
302
Vanuit de oude doos
303-304
Het WwF steunde een organisatie in India
305-307
Een uitbreiding van de rij van Fibonacci
308-309
Toeval(lig)
310-313
Jaarvergadering/Studiedag 2011
314
Van de bestuurstafel
315-317
Verdelingen in vierkanten // Puzzel 86-7
318
Van Recreatierubriek naar Meet je rekenkracht
319
Servicepagina / kalender 320