Vakblad Euclides

Jaargang 62 (1986-1987)

Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 1

Bij het begin van de 62e jaargang
1
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1985-31 juli 1986 2-3
Mededelingen: Studieweekend Vrouwen en Wiskunde; Auteurs gezocht; Rectificatie 3
Een praktische meetkundeles voor de brugklas
4
Functies van twee variabelen
5-9
Grensgevallen II
10-15
Een fout in het wiskunde A examen?
15-16
De weekdag uit het hoofd berekend
17-21
Didaktik der Analysis
2125
Examen Wiskunde A 1986, 2e periode 22-25
Leerconcepties en wiskunde B
25-27
Recreatie 28-29
Jaarvergadering/studiedag 1986 30-32
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 2

Ringing the Changes
33-43
\( {}^g\!\log a = {}^{p}\!\log a \cdot {}^g\!\log p \) met het groeimodel
44
'Ja maar, ik ben gewend...'
45-55
Recreatie 55-56
Wiskunde in de parapsychologie
57-63
Mededelingen: Nederlandse association van vrouwen met academische opleiding; Post-academiaal onderwijs 64
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 3

Enige inhoudelijke en didaktische aspecten van de digitale wiskunde
65-73
Mededelingen: Eindexamen wiskunde A en wiskunde B; Conferenties Wiskunde-Didactiek; Open Conferentie Wiskundedidactiek 73
De 27 Internationale Wiskunde-Olympiade 74
Tekeningen
75-78
Toetsperikelen
79-84
Grensgevallen III
85-88
Moderne verbindingssystemen
89-91
Recreatie 91-94
Mededelingen: Wintersymposium; Cito bepleit nader onderzoek van examenresultaten; Betaling contributie 95
Wiskunde voor her hoger beroepsonderwijs
96
Kalender 96
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 4

Annemarie, de eredivisie, een heks en de NS
97-103
Examenopgaven wiskunde B 1986 [eerste, tweede tijdvak] 104
Nieuwe didactische wiskundelijnen
105-111
Historische sprookjes
112-114
Grensgevallen IV
115-122
Recreatie 123-124
Mededelingen: Brief aan de Staatssecretaris van O&W; Nomenciatuurcommissie; Examen wiskunde L.O.; Wiskunde en Onderwijs; VULON-congres 1987 124-126
De 25e Nederlandse Wiskunde Olympiade
127-128
Kalender 128
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 5

Jaarrede 1986
129-131
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 25 oktober 1986 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 131-134
Aan de Staatssecretaris drs. N.J. Ginjaar-Maas 134-135
Oproep aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 135
Mededeling: Eindexamen wiskunde A en wiskunde B 136-137
Van Rekenen (op je 10de) naar Wiskunde (op je 16de)
137-141
Mededelingen: Twaalfde gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; Nederlands Wiskunde Olympiade 1987; Uitnodiging voor het MNU-congres in Keulen; Mathematisch Congres 142-143
Vrijdag de dertiende
143-146
Differentiatie in heterogene groepen
147-150
'Vrouwen en Wiskunde' verkent het internationale circuit
151-154
Recreatie 155-156
Kalender 156
Wiskunde & Didaktiek voor aanstaande leraren basisonderwijs
156-157
The fascination of statistics
156-157
Examens Wiskunde voor lbo en mavo in 1987
158-160
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 6

A bas Euclide! Weg met de verzamelingen...
161-165
Recreatie 166
Multiple Choice
167-170
Over de grens
171-174
Mathesis in Utopia
175-178
Statistiek, Deel 2, Theorie
178
Structuur aanbrengen door leerlingen
179-185
Characterizations of C*-algebras
185
Examenbesprekingen 186-190
Mededelingen: Van de bestuurstafel 191
Mensch und Mathematik
192
[Mededelingen:] Bestuurskandidaten gevraagd; Sixth International Congress On Mathematical Education 192
Kalender 192
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 7

Is het wiskundeonderwijs in Nederland nu nog niet af?
193-198
Verschenen 198
Onoplosbaar, wat is dat?
199-202
De stelling van Schroeder-Bernstein
203
Ordening - structuur - houvast
204-210
Probability Theory and Harmonic Analysis
210
Inleiding matrix rekening en lineaire optimalisering
210
De Leesportefeuille
211-212
Veranderingen in het wiskundeonderwijs
213-222
Het laatste nieuws (1)
222-223
Mededeling: Nederlandse Wiskunde Olympiade 1987 223
Recreatie 224
Kalender 224
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 8

Euclides, de computer en het wiskundeonderwijs
225-226
Extremal methods of operation research
226
Database, een inleiding
226
Educatieve Operations Research Software: Wis en Waarachtig
227-236
Doelen en toetsing bij toegepaste wiskunde. Een verkenning I
237-242
Tussenrapport van de nomenclatuurcommissie 243-250
Mededeling: Nascholingscursussen Wiskunde A in Tilburg 250
Moet mijnheer Van Dalen blijven wachten?
251-252
Recreatie 253-254
Kalender 254
Mededeling: Abdelaali Benchekroun, wiskundeleraar en gewetensgevangene 254
Cover {"id":62,"volume":62,"year_start":1986,"year_end":1987,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 9

Wiskunde op materieel kennisniveau
257-268
LeermiddelenOntwikkeling Wiskunde (LOW)
269-270
Mathematical Gems III
270
Finite Geometries
270
Doelen en toetsing bij toegepaste wiskunde. Een verkenning II
271-277
Van de bestuurstafel...
278
De Wageningse Methode derde en vierde leerjaar
279-281
Theoretische mechanica
281
Topological vector spaces
281
De 'C.I.E.A.E.M.'
282-283
Vergeten jubilea
284-286
Mededelingen: Betaling contributie; Congres VVWL; Jaarvergadering/studiedag 1987 286-287
Recreatie 287-288
Kalender 288