Vakblad Euclides

Jaargang 62 (1986-1987)

Cover 62 1

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 1

Bij het begin van de 62e jaargang
1
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1985-31 juli 19862-3
Mededelingen: Studieweekend Vrouwen en Wiskunde; Auteurs gezocht; Rectificatie3
Een praktische meetkundeles voor de brugklas
4
Functies van twee variabelen
5-9
Grensgevallen II
10-15
Een fout in het wiskunde A examen?
15-16
De weekdag uit het hoofd berekend
17-21
Didaktik der Analysis
2125
Examen Wiskunde A 1986, 2e periode22-25
Leerconcepties en wiskunde B
25-27
Recreatie28-29
Jaarvergadering/studiedag 198630-32
Cover 62 2

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 2

Ringing the Changes
33-43
\( {}^g\!\log a = {}^{p}\!\log a \cdot {}^g\!\log p \) met het groeimodel
44
'Ja maar, ik ben gewend...'
45-55
Recreatie55-56
Wiskunde in de parapsychologie
57-63
Mededelingen: Nederlandse vereniging van vrouwen met academische opleiding; Post-academiaal onderwijs64
Cover 62 3

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 3

Enige inhoudelijke en didaktische aspecten van de digitale wiskunde
65-73
Mededelingen: Eindexamen wiskunde A en wiskunde B; Conferenties Wiskunde-Didactiek; Open Conferentie Wiskundedidactiek73
De 27 Internationale Wiskunde-Olympiade74
Tekeningen
75-78
Toetsperikelen
79-84
Grensgevallen III
85-88
Moderne verbindingssystemen
89-91
Recreatie91-94
Mededelingen: Wintersymposium; Cito bepleit nader onderzoek van examenresultaten; Betaling contributie95
Wiskunde voor her hoger beroepsonderwijs
96
Kalender96
Cover 62 4

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 4

Annemarie, de eredivisie, een heks en de NS
97-103
Examenopgaven wiskunde B 1986 [eerste, tweede tijdvak]104
Nieuwe didactische wiskundelijnen
105-111
Historische sprookjes
112-114
Grensgevallen IV
115-122
Recreatie123-124
Mededelingen: Brief aan de Staatssecretaris van O&W; Nomenciatuurcommissie; Examen wiskunde L.O.; Wiskunde en Onderwijs; VULON-congres 1987124-126
De 25e Nederlandse Wiskunde Olympiade
127-128
Kalender128
Cover 62 5

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 5

Jaarrede 1986
129-131
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 25 oktober 1986 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht131-134
Aan de Staatssecretaris drs. N.J. Ginjaar-Maas134-135
Oproep aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren135
Mededeling: Eindexamen wiskunde A en wiskunde B136-137
Van Rekenen (op je 10de) naar Wiskunde (op je 16de)
137-141
Mededelingen: Twaalfde gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; Nederlands Wiskunde Olympiade 1987; Uitnodiging voor het MNU-congres in Keulen; Mathematisch Congres142-143
Vrijdag de dertiende
143-146
Differentiatie in heterogene groepen
147-150
'Vrouwen en Wiskunde' verkent het internationale circuit
151-154
Recreatie155-156
Kalender156
Wiskunde & Didaktiek voor aanstaande leraren basisonderwijs
156-157
The fascination of statistics
156-157
Examens Wiskunde voor lbo en mavo in 1987
158-160
Cover 62 6

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 6

A bas Euclide! Weg met de verzamelingen...
161-165
Recreatie166
Multiple Choice
167-170
Over de grens
171-174
Mathesis in Utopia
175-178
Statistiek, Deel 2, Theorie
178
Structuur aanbrengen door leerlingen
179-185
Characterizations of C*-algebras
185
Examenbesprekingen186-190
Mededelingen: Van de bestuurstafel191
Mensch und Mathematik
192
[Mededelingen:] Bestuurskandidaten gevraagd; Sixth International Congress On Mathematical Education192
Kalender192
Cover 62 7

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 7

Is het wiskundeonderwijs in Nederland nu nog niet af?
193-198
Verschenen198
Onoplosbaar, wat is dat?
199-202
De stelling van Schroeder-Bernstein
203
Ordening - structuur - houvast
204-210
Probability Theory and Harmonic Analysis
210
Inleiding matrix rekening en lineaire optimalisering
210
De Leesportefeuille
211-212
Veranderingen in het wiskundeonderwijs
213-222
Het laatste nieuws (1)
222-223
Mededeling: Nederlandse Wiskunde Olympiade 1987223
Recreatie224
Kalender224
Cover 62 8

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 8

Euclides, de computer en het wiskundeonderwijs
225-226
Extremal methods of operation research
226
Database, een inleiding
226
Educatieve Operations Research Software: Wis en Waarachtig
227-236
Doelen en toetsing bij toegepaste wiskunde. Een verkenning I
237-242
Tussenrapport van de nomenclatuurcommissie243-250
Mededeling: Nascholingscursussen Wiskunde A in Tilburg250
Moet mijnheer Van Dalen blijven wachten?
251-252
Recreatie253-254
Kalender254
Mededeling: Abdelaali Benchekroun, wiskundeleraar en gewetensgevangene254
Cover 62 9

Euclides, jaargang 62 (1986-1987), nummer 9

Wiskunde op materieel kennisniveau
257-268
LeermiddelenOntwikkeling Wiskunde (LOW)
269-270
Mathematical Gems III
270
Finite Geometries
270
Doelen en toetsing bij toegepaste wiskunde. Een verkenning II
271-277
Van de bestuurstafel...
278
De Wageningse Methode derde en vierde leerjaar
279-281
Theoretische mechanica
281
Topological vector spaces
281
De 'C.I.E.A.E.M.'
282-283
Vergeten jubilea
284-286
Mededelingen: Betaling contributie; Congres VVWL; Jaarvergadering/studiedag 1987286-287
Recreatie287-288
Kalender288