Vakblad Euclides

Jaargang 48 (1972-1973)

Cover 48 1

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 1

Meetkunde met Vectoren I (het uitgangspunt)
1-5
Aantekeningen over Vektormeetkunde op het MAVO
6-9
Knokke 1972
10-12
Tentamens statistiek12
Nieuwe niet-euclidische meetkunde
13-18
Verscheidenheden LXXXV: Om het punt van Lemoine
19-22
Korrel CLXXXII: Recreatie 27223-24
De eindexamens 1972 - II25-27
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren28-31
Mathematisch Centrum31
Staatsexamen Gymnasium 1971, uit het verslag32
Staatsexamen HBS-HAVO-1971, uit de verslagen32-35
Schülerleistungen im Rechnen zu Beginn der Hauptschule
35-36
Einführung in die Programmierung digitaler Rechenautomaten
35-36
College Arithmetic
35-36
Inquiry into College Mathematics
35-36
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften37-38
Recreatie38-40
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren40
Historia mathematica40
Genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek40
Cover 48 2

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 2

Meetkunde met vectoren II (affiene planimetrie)
41-46
De 13e Internationale Wiskunde Olympiade
47-58
Judging mathematical statements in the classroom
59-63
Belgisch Centrum voor Metodiek van de Wiskunde63
N.I.A.M.63
Schoolonderzoek in Mavo-4
64-66
Felix Klein's "Erlanger Programm", 1872
67-68
De Rij 4/2, Algebra 2
69-75
De Rij 4/3, Meetkunde
69-75
De Rij 4/4, Goniometrie, Driehoeksmeting
69-75
Grundlagen einer strukturell betonten Schulmathematik
69-75
Les enfants et la mathématique 2
69-75
Wiskunde in wording
69-75
The statistical analysis of time series
69-75
Proceedings of the Conference on Constructive Theory of Functions
69-75
Approximation of elliptic boundary-value problems
69-75
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften75-76
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren77
Recreatie77-80
Cover 48 3

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 3

Meetkunde met vectoren III (affiene driedimensionale meetkunde)
81-87
Mogelijke didaktische aanpak van het inprodukt; speciaal voor de MAVO-leerling?
88-92
Computerkunde in het algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (AVO en VWO)
93-106
Franse invloed op de schoolmeetkunde in Nederland
107-110
Mathematica & Paedagogia110
Mannoury's stijl
111-114
Beiträge zum Mathematikunterricht, 1968, 1969
115-116
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften116-117
Redactieverslag 47e jaargang - Euclides
117-118
American Host Program voor Nederlandse leerkrachten118
Recreatie119-120
Liwenagel [opgeheven]120
Cover 48 4

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 4

Meetkunde met vectoren IV (enkele voorbeelden; evenwijdigheid)
121-124
Differentiaal-calculus
125-134
Eén jaar uit honderd, terugblik op het jaar 1872
135-138
De Eindexamens 1972 - III139-150
Charles Hermite
151-153
Leesportefeuille153
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften154
Grundlagen der modernen Mathematik
155-157
Analytic Geometry and Calculus with technical applications
155-157
Didaktik der Mathematik, Band 1, Primarstufe
155-157
Recreatie157-160
Wiskundig Genootschap, Wintersymposium 1973160
Cover 48 5

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 5

Kriteria voor de ordening van leerstof
161-178
Meetkunde met vectoren V (verzamelingen)
179-183
Kolleges sterrekunde voor afgestudeerden - 1973183
Korrel CLXXXIII: Het Klaverblad184-186
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren - Openingsrede door de heer dr. J.K. van den Briel voor de jaarvergadering op zaterdag 28 oktober 1972 te Utrecht187-191
Algebraic numbers
192-196
Wees wijs met wiskunde
192-196
A-Z, werkboek der wiskunde voor het L.T.O.
192-196
Applied graph theory
192-196
De Rij 4/5, Beschrijvende Statistiek
192-196
De Rij 5/1, Algebra 3
192-196
De Rij 5/2, Analyse 1
192-196
Zur Didaktik des Mathematikunterrichts, Band 2, Untersuchungen über Unterrichtsmaterialen
192-196
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften196-197
Cryptogram198-199
Recreatie200
Cover 48 6

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 6

S.M.P. Books A-H
201-211
Meetkunde met vectoren VI (determinanten)
212-216
Some thoughts on instructional sequencing in mathematics
217-221
Verscheidenheden LXXXVI: Gelijke hoektransversalen in een driehoek
222-226
HAVO-wiskunde examens 1973
227-229
Problemen van Pythagoras230-231
Oplossing Cryptogram231
Elementaire computerkunde voor MAVO en HAVO, deel 1
232-237
Elementaire computerkunde voor MA VO, HAVO en VWO, deel 2
232-237
Getal en ruimte, deel 4M IV, wiskunde voor de vierde klas MAVO
232-237
Van A tot Z, deel M4-4b, voor de vierde klas Mavo
232-237
Nombres et vectoriel plan réels
232-237
Opdrachten logica
232-237
Opgaven voor wiskunde I en II
232-237
Finite Mathematics with business applications
232-237
Recreatie238-240
Cover 48 7

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 7

Meetkunde met vectoren VII (het inwendig produkt)
241-246
Alle hoeken het hoekje om? ofwel: "slorde"-ge meetkunde
247-262
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren262
Elektro, spel zonder wiskundegrens
263-266
Toelichting op examenprogramma wiskunde H.A.V.O.267-274
Vragen en reacties van lezers ('Nieuwe niet-euclidische meetkunde', Euclides 48,1 blz. 13)274-275
Applied Mathematics of Science and Engenering
276
Les groupes et leurs graphes
276
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften277
Berichten278
Recreatie279-280
Cover 48 8

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 8

Eindrapport Nomenclatuurcommissie
241-274
Verslag van de Voorlichtingsvergaderingen V.W.O. Wiskunde
275-281
Het Negende Nederlandse Mathematisch Congres282
John Venn
283-285
Vragen en reacties van lezers
285
Cover 48 9

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 9

Meetkunde met vectoren VIII (metrische driedimensionale meetkunde)
327-333
Paginering aprilnummer333
Experiment met het eilandenprobleem
334-337
Theometrie 1
337
Enkele indrukken van Exeter
338-345
Gelijkvormige matrices
346-348
Verscheidenheden LXXXVII: Michel Chasles of de tragedie der goedgelovigheid
349-354
Een tweetal vraagstukken uit de analytische meetkunde op te lossen met behulp van eenvoudige eigenschappen der vlakke meetkunde
355-357
Van Nunez tot Gudermann (loxodroom en logaritme)
358-360
Vakantiecursus 1973360
Wiskunde bovenbouw havo, deel 1: Algebra en Goniometrie; deel 2: Algebra, goniometrie, statistiek
361-363
(1) Ein Computer Uebungsmodell; (2) Lehr buch zur Computermathematik, Sekundarstufe 1
361-363
Getal en ruimte, deel 4-5 H1, Analyse voor de vierde en vijfde klas havo; deel 4-5 H2, Meetkunde en statistiek voor de vierde en vijfde klas havo
361-363
Analyse met goniometrie
361-363
Wiskunde in wording
361-363
Recreatie364-366
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften366-367
Cover 48 10

Euclides, jaargang 48 (1972-1973), nummer 10

Het mavo-ontwikkelteam
369-373
Didaktiek: theorie en praktijk
374-376
Meetkunde met vectoren IX (uitgewerkte opgaven)
377-382
Didaktische literatuur uit buitenlandse tijdschriften [in de inhoud staat: Didactische...]383
Logica en formele theorieën
384-394
Getal en ruimte, deel 5/6 VI, Analyse en statistiek voor de vijfde en zesde klas V.W.O.
395-396
Meyers Handbuch über die Mathematik
395-396
Regenerative Phenomena
395-396
Legpuzzel
396-400
Een hyperbool in een vergrotingstoestel
401-403
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren404
14e Internationale post-universitaire cursussen404
Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs - Cursussen voor leraren
405-407
Recreatie408