Vakblad Euclides

Jaargang 5 (1928-1929)

Cover {"id":5,"volume":5,"year_start":1928,"year_end":1929,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 5 (1928-1929), nummer 1

Over de Meetkundige Oplossing van de vergelijking \( a \sin{x} + b \cos{x} = c \)
1-3
Nomenclatuurcommissie voor de Wiskunde
4
Een wijze van behandeling der Logarithmen van rekenkundige getallen
5-11
Eigenschappen over de deelbaarheid
12-13
Axiomiatische behandeling der Meetbare en onmeetbare verhoudingen van grootheden
14-46
Ingekomen boeken 47
Uit Buitenlandsche Tijdschriften 48
Cover {"id":5,"volume":5,"year_start":1928,"year_end":1929,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 5 (1928-1929), nummer 2

Het experimenteel georienteerde onderwijs in mechanica
49-60
De aanslag op de mechanica
61-69
De mechanica als afzonderlijk leervak op de hoogere burgerschool
70-79
De kosmographie op de hoogere burgerschool
80-81
Cover {"id":5,"volume":5,"year_start":1928,"year_end":1929,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 5 (1928-1929), nummer 3

[De kosmographie op de hoogere burgerschool (vervolg)]
81
Bibliotheca Mathematica
82-83
D. van Dantzig, Eigenschappen van de deelbaarheid 84-85
Woord en werktuig, de strijd om het mechanika-onderwijs
86-102
Naschrift
102-103
De mathematische conceptie bij de oude Chineezen
104-109
De behandeling der complexe getallen
110-121
De oplossing van de vergelijking van den eersten graad met twee onbekenden [in de inhoudsopgave staat "... opbekenden"]
122-131
Inleiding tot de Analytische Meetkunde. Eerste deel. Het platte vlak
132-136
Compendium der Hoogere Wiskunde. Vierde deel
132-136
Aus der Mathematik der Alten
132-136
Meetkunde voor Middelbare Scholen
132-136
Traité d'algèbre élémentaire
132-136
Inleiding tot de golvings- en de quantummechanica
132-136
Leerboek der Natuurkunde voor Hoogere Burgerscholen en Gymnasia
132-136
Natuurkunde
132-136
Bijdrage tot de practische onderwijsresultaten in vroegere tijden
137-139
Het limietbegrip in het middelbaar onderwijs
140-144
Cover {"id":5,"volume":5,"year_start":1928,"year_end":1929,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 5 (1928-1929), nummer 4

De wiskunde in het Belgisch middelbaar onderwijs
145-167
Naschrift
167
Theoretische Mechanica voor het Middelbaar Technisch Onderwijs, Middelbaar Onderwijs en voor Zelfstudie. Deel 1A
168-176
Leerboek der Vlakke Meetkunde met vraagstukken. Deel I en II
168-176
Natuurkunde voor Voortgezet Onderwijs
168-176
Een foutieve natuurwet
177-192
Cover {"id":5,"volume":5,"year_start":1928,"year_end":1929,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 5 (1928-1929), nummer 5

E.J. Dijksterhuis, De ontdekking van het tautochronisme de cycloidale valbeweging. Een bijdrage tot de 300e herdenking van Christiaan Huygens op 14 april 1929 193-228
prospectus [ingevoegd reclamedrukwerk voor de Historische bibliotheek; 4 pagina's]
prospectus [ingevoegd reclamedrukwerk voor leerboek Beschrijvende meetkunde van H.J. van Veen; 8 pagina's]
Cover {"id":5,"volume":5,"year_start":1928,"year_end":1929,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 5 (1928-1929), nummer 6

Geschiedschrijvers der Wiskunde [in de inhoudsopgave staat "Geschiedenis der Wiskunde"]
229-236
Over een belangrijk vraagstuk der Sterrenkunde
237-267
Natuurkunde en Wiskunde
268-269
De ontwikkeling van het getalbegrip bij het Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs
270-284
Beginselen der Vlakke Meetkunde. Een leerboek voor beginners, overeenkomstig de hedendaagsche inzichten in de Euclidische Meetkunde
285-295
Oefeningen in de Vlakke Meetkunde, in aansluiting aan de Beginselen der Vlakke Meetkunde
285-295
Leerboek der Beschrijvende Meetkunde. Deel II, Oppervlakken en ruimtekrommen
285-295
Leerboek der Goniometrie en Vlakke Trigonometrie
285-295
Ingekomen boeken 296
Inhoud van den vijfden jaargang 297-298