Vakblad Euclides

Jaargang 72 (1996-1997)

Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 1

Van de redactietafel
2
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1996
3-9
Waar zit de fout? De scheve asymptoot 6
Interview. 'En dan zeggen ze nog weleens dat het onderwijs zo star is!'
10-11
Bij het einde van een jarenlange relatie
12-14
Zelfwerkzaamheid? Zelfstandig leren!
15-18
Van de bestuurstafel
19
Jaarvergadering/studiedag 1996 20
Studiedag: Vernieuwing, nuttig en recreatief 21-23
Brief aan de Staatssecretaris
24
Zelfstandig leren met een grafiekenprogramma bij de hand
25-27
Oude liefde roest niet
28-31
40 jaar geleden: Een nieuwe fase in het bestaan van Euclides 31
Werkbladen 32-33
Recreatie 34-35
Kalender 36
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 2

Van de redactietafel
38
Op weg naar een nieuw examen
39-40
Van de CEVO
40
De wiskunde-examens vbo/mavo-C/D 1996, eerste tijdvak, nieuw programma
41-46
Waar zit de fout? Iets uit niets 42
Heb ik 't wel behandeld?
47
Interview. 'Pak niet alles tegelijk aan'
48-49
Toegankelijker
50-51
De duif en de rekenmachine
52
VBO MAVO-C-examen 1996 (experimenteel) 53-66
VBO MAVO-D-examen 1996 (experimenteel) 67-81
VBO-B-examen 1996 (experimenteel) 82-94
Van de bestuurstafel
95-96
Een persoonlijke vraag 96
Brief aan de Staatssecretaris
97
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1995-31 juli 1996
98-100
Pythagoras vernieuwd 100
Verzorging en wiskunde
101-102
Vbo B-examen
103-104
Interview. 'Mijn persoonlijke mening is in de loop der jaren behoorlijk veranderd'
105-106
40 jaar geleden: Stereometrie 107
Werkbladen 108-109
Recreatie 110-111
Kalender 112
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 3

Van de redactietafel
114
Dynamische systemen
115-119
Waar zit de fout? Afstand 118
Een grafische herleiding van \( \sin\left(a + b\right) \) en \( \cos\left(a + b\right) \)
119
Interview. 'De vraag: waarom heb je wiskunde eigenlijk nodig? komt de laatste jaren niet meer voor'
120-121
Adviesleerplan wiskunde MTO is uit!
122-123
Regionale bijeenkomsten
124-125
Nieuw wereldrecord getallen kraken met behulp van World Wide Web
126-128
Inhoud van de 71e jaargang 1995/1996 129-130
Van de bestuurstafel
131
Internet en Digitale School 132
Verschenen 132
Het didactisch handelen van wiskundedocenten met betrekking tot interne differentiatie
132-133
Wintersymposium 1997 133
Veilig communiceren
134-136
Wiskundeonderwijs in de Derde Wereld (deel 3)
137-143
Ingezonden 142
40 jaar geleden: Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen H.B.S. in 1955 143
Werkbladen 144-145
Recreatie 146-147
Kalender 148
Oproep nieuwe redacteuren - [na pag. 148]
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 4

Van de redactietafel
150
Enkele lessen getaltheorie. Les 2: De structuur van de natuurlijke getallen
151-155
Waar zit de fout? Zwart of wit 154
Interview. 'Ik heb goede wiskundedocenten gehad. Zij gaven mij het gevoel dat ik dat vak aankon.'
156-157
Dienstregelingen en de Max-Plus Algebra
158-163
Stage-week 3-mavo
164-165
Aankondiging: Achtergronden van de meetkunde in het nieuwe vwo-programma 165
Regionale NVvW-studiebijeenkomsten 167-169
Verschenen 169
(1) Non-euclidean adventures on the Lénárt Sphere; (2) Lénárt Sphere Construction Materials
170
Inzicht in chaos
171-174
Mededeling: Schooltv voor wiskunde: 'Wat en waar is wiskunde' 174
Studiedag 1996. Een verslag
175-179
40 jaar geleden: Vraagsstukken 179
Werkbladen 180-181
Recreatie 182-83
Kalender 184
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 5

Van de redactietafel
186
De \( 180^{\circ} \)-tabel en de \( 30^{\circ} \)-tabel
187-192
Waar zit de fout? Een wortelvergelijking 190
Envelop met inhoud
193-196
Ingezonden [brief] 196
[Aankondigingen:] Pythagoras in de praktijk; TWIN; Pythagoras had een broek aan 197
Chaos en deelbaarheid
198-199
Van ICME-8 tot het Nederlandse wiskundeonderwijs
200-202
Het stripverhaal van de Statistiek
202
Jaarrede 1996
203-206
Wereldwiskunde Fonds 207
Geridderd [Felix Gaillard] 207
Rectificatie, Geheugensteuntje 207
Nederlandse Wiskunde Olympiade
208-211
[Aankondiging:] 32ste Nederlandse Mathematisch Congres 211
Schoolonderzoek met beroepen
212-215
40 jaar geleden: De vormende waarde der wiskunde 215
Werkbladen 216-217
Recreatie 218-219
Kalender 220
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 6

Van de redactietafel
222
Envelop met inhoud (2)
223-227
Waar zit de fout? De quizkandidaat 226
Over ICME-8, maar vooral over het wiskundeonderwijs in Zuid-Afrika
228-230
Complexe functies, de eerste stappen
230-231
200% of nothing; an eye-opening tour through the twists and turns of math abuse and innumeracy
230-231
Ingezonden [brief] 232-233
Reactie 233
Is de wiskunde als een nachtkaars uitgegaan?
234-235
Zomerkampen Vierkant, 1997
236-238
[Aankondiging:] School & Computer '97 238
Brief aan de staatssecretaris 239
Mercatorprojectie en de centrale projectie
240-245
TWIN: de stand van zaken
246-247
[Aankondiging:] Symposium 1997 Historische Kring Reken- en Wiskunde-Onderwijs (HKRWO) 247
Een historische dag
248-251
40 jaar geleden: Analytische meetkunde 251
Werkbladen 252-253
Recreatie 254-255
Kalender 256
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 7

Van de redactietafel
222
Historia Magistra Vitae
259-262
Waar zit de fout? Partieel integreren 262
Envelop met inhoud (3)
263-265
Verschenen 265
Dag, leraar
266-268
Verschenen 268
Redactie Euclides: Agnes Verweij neemt afscheid
269-270
Processes and Differential Equations: Asymptotic Problems
270
Stand van zaken Tweede Fase
271-274
Chaos met de Computer
274
Examenbesprekingen wiskunde mei 1997 275-277
Vernieuwde Wiskunde-B in de profielen. Volgscholen in het Profi-project
278-282
Oproep voorzitter redactie 282
In memoriam Piet van Wingerden
283
Interview. 'Leerlingen moeten zelf actief aan het werk'
284-285
Een complexe grootheid, leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748
286-287
40 jaar geleden: Het eindexamen mechanica 1957 287
Werkbladen 288-289
Recreatie 290-291
Kalender 292
Cover {"id":72,"volume":72,"year_start":1996,"year_end":1997,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 72 (1996-1997), nummer 8

Van de redactietafel
294
Bewijzen als denkmethode
295-301
Waar zit de fout? Dit is de limiet 298
Twin slaat aan
302-303
[Interview.] 'De leerling werkt zelfstandiger door de Grafische Rekenmachine'
304-305
The Mathematical Experience
306-307
Toetsen Basisvorming. De eerste generatie afsluitingstoetsen basisvorming wiskunde
308-310312
Jaarvergadering / studiedag 1997; eerste uitnodiging 311-312
Brief aan de staatssecretaris
312-316
[Aankondigingen] Nationale Wiskunde Dagen 1998; Drie korte cursussen voor wiskundedocenten door de TU Delft 316
De XXXVIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1996
317-320
Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskundeonderwijs op de Franse en Latijnse scholen 1815-1863
321-323
40 jaar geleden: Vraagstukken 323
Werkbladen 324-325
Recreatie 326-327
Kalender 328
Kansrekening, het zekere van het onzekere
328