Vakblad Euclides

Jaargang 99 (2023-2024)

Cover 99 1

Euclides, jaargang 99 (2023-2024), nummer 1

Vanaf september 2025 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Examen vmbo-gl en -tl
4-6
Examen havo wiskunde A
7-9
Examen havo wiskunde B
10-13
Wis en Waarachtig 14-15
Examen vwo wiskunde A
16-19
Oplossing Winactie Denkwereld 19
Examen vwo wiskunde B
20-23
Examen vwo wiskunde C
24-27
Interview met Ruud Stolwijk, wiskundedocent op de Vrijeschool Zutphen - 'Wiskunde blijft een doe-vak'
28-29
Giraf 3: Reken maar
30-31
Stellling van Pythagoras: nieuw bewijs door scholieren
32-33
Unieke teamprestatie
33
Uitdagende problemen - Een gladde examenopgave
34-37
Grote verwachtingen
38-41
Roest rust (niet) - Dodecaëder
41
Verenigingsnieuws - Jaarvergadering / studiedag 2023
42-43
Het bedrogen oog
43
In memoriam - Frits Göbel 1933 - 2023
44
Nationale Wiskunde Dagen (NWD) 2024 44
Delers van faculteiten // Olympiadepuzzel 99-1
45
Ars et Mathesis Lustrumprijsvraag 2023 Video over wiskunde en kunst
45
Colofon / kalender 46
Cover 99 2

Euclides, jaargang 99 (2023-2024), nummer 2

Vanaf september 2025 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Terug naar de kern van ons vak
4-7
Alternatief correctievoorschrift vwo wiskunde B
8-11
Wiskunde binnen NLT: holografie
12-15
De rechte lijn 15
Een gelijkwaardige uitdrukking volgens Aron
16-17
De parabool op school (2)
18-22
Formatief handelen in de wiskundeles - Deel 5: Formatief toetsen bij probleemoplossend vermogen
23-25
Wiskundeonderwijs vanuit Iraans perspectief - Interview met Mahboubeh Ghasemzadeh
26-27
Wis en Waarachtig 28-29
Spelen met oneindigheid
30-33
Verschenen // Spelen met oneindigheid - Hans Zantema 33
Van Hiele: niveaus van wiskundig denken
34-36
Fietsenmaker
36
Roest rust (niet) - Knooppunten of…
37
Functievoorschrift bij kromme door gegeven punten
38-41
Verenigingsnieuws - Notulen NVvW Jaarvergadering 2022 42-43
Verschenen // Figurenfestival - Els Franken 43
Zijn alle getallen maakbaar? // Puzzel 99-2
44-45
Verschenen // De kabouterformule - Alex van den Brandhof 45
Colofon / kalender 46
Cover 99 3

Euclides, jaargang 99 (2023-2024), nummer 3

Vanaf september 2025 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Wat bedoelen ze toch met... misconcepties (1)
4-7
Wiskunde in wording: nieuwe examenprogramma’s havo en vwo
8-11
Ninja-paden in Japanse driehoeken bij de IMO
12-17
Verschenen // Ruitjesblues 17
De parabool op school (3)
18-22
Roest rust (niet) - Drie
23
Zebra 65 : Filosofie van de wiskundige praktijk
24-25
Een nomogram voor kwadratische vergelijkingen
26-29
Kerstpuzzel 29
Beter denken - De kunst van de shortcut
30-31
KWG Wintersymposium 2024: Inzichtelijk abstract 31
Formatief handelen in de wiskundeles Deel 6: Een volledig formatieve aanpak
32-35
Het FIzier gericht op... Bèta-activiteiten voor meisjes
36-38
Wis en Waarachtig 38-39
Machten in de brugklas
40-43
Wereldwiskunde Fonds - Alfmary Community School in Zambia
44
Kerstboom // Olympiadepuzzel 99-3
45
Colofon / kalender 46
Cover 99 4

Euclides, jaargang 99 (2023-2024), nummer 4

Vanaf september 2025 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Wiskunde begrijpen met Teaching Through Problemsolving
4-9
Pizza of geen pizza? Helpt het geven van een context bij het rekenen met breuken?
10-13
π op de markt
13
In memoriam Joop van Dormolen - Erelid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
14-16
Joop van Dormolen mijn inspirator
17-20
Tangent en subtangent
21-24
Wat bedoelen ze toch met... misconcepties (2)
25-27
Building Thinking Classrooms
28-31
Uitdagende problemen - Wat gaat ChatGPT aan het wiskundeonderwijs veranderen?
32-35
Wis en Waarachtig 36
Als er één a over de dam is…
37-41
Roest rust (niet) - Plaatsnamen
41-42
Haakse-hoeken methode // Puzzel 99-4
43-45
Witje: Hitte in de stad
45
Colofon / kalender 46
Cover 99 5

Euclides, jaargang 99 (2023-2024), nummer 5

Vanaf september 2025 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Waar is de ruimtemeetkunde gebleven?!
4-9
Herkenning en heuristieken bij meetkundeproblemen
11-15
Tegelijkertijd aankomen in de kortst mogelijke tijd
16-21
Math between US - Functions for Everyone: Three Classic Tasks to Round Off a (School) Year
22-25
Pracht en kracht van wiskunde - Deel 1: Poincarré, Arnold en de Kat-afbeelding
26-29
Wiskundeklok
29
CIEAEM 74 Malmö
30-32
Roesst rust (niet) - Magisch zo'n vierkant
33
Een scheve parabool
34-38
Kralenkettingen // Olympiadepuzzel 99-5
39
Wis en Waarachtig 40-41
Samen meetkundige draadmodellen bouwen - verslag van een workshop op NWD 2023
42-45
Pi op onverwachte plaats
45
Colofon / kalender 46