Vakblad Euclides

Jaargang 15 (1938-1939)

Cover {"id":15,"volume":15,"year_start":1938,"year_end":1939,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 15 (1938-1939), nummer 1

Maxima en minima bij vierhoeken met gegeven zijden
1-14
Tafels in 4 of in 5 decimalen
14-15
De inhoud van een veelvlak
16-22
De functie \( \frac{a_0x^2 + 2a_1x + a_2}{b_0x^2 + 2b_1x + b_2} \)
23-33
Korrels [XXIV-XXVII] 34-41
Unterrichtswerk des Vereins Schweizerischer Mathematiklehrer
42-45
Archimedes, Eerste deel
42-45
Analisi Matematica, algebrica ed infinitesimale
42-45
Ingekomen boeken 45-46
Mondelinge Staatsexamens A 1938
47-64
Cover {"id":15,"volume":15,"year_start":1938,"year_end":1939,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 15 (1938-1939), nummer 2

[Mondelinge Staatsexamens A 1938 (vervolg)]
65-71
Ingekomen boeken 72-73
Errata 73
Korrels XXVIII, XXIX 74-75
Het afbeelden in de Wiskunde
76-95
Archimedes VI
96-112
Cover {"id":15,"volume":15,"year_start":1938,"year_end":1939,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 15 (1938-1939), nummer 3

[Archimedes (vervolg)]
113-135
Het vraagstuk van Morley
136-137
Over "de inhoud van het veelvlak"
138-141
Korrels XXX-XXXIV 142-145
Leerboek der Beschrijvende Meetkunde voor Lyceum, H.B.S. en M.T.S
146-152
Unterrichtswerk des Vereins Schweizerischer Mathematiklehrer
146-152
De elementaire meetkunde van het platte vlak
146-152
Leerboek der nieuwere meetkunde van het vlak en van de ruimte
146-152
Ingekomen boeken 152-153
Vraagstukkken [Werkstuk van Castillon] 153
Wat is Wiskunde?
154-160
Cover {"id":15,"volume":15,"year_start":1938,"year_end":1939,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 15 (1938-1939), nummer 4

[Wat is Wiskunde? (vervolg)]
161-168
Grafische oplossing van de vergelijking \( \sqrt{a_1x -b_1} \pm \sqrt{a_2x - b_2} \pm \sqrt{a_3x - b_3} = 0 \)
169-172
Korrels XXXV-XXXIX 173-180
Het veelomstreden vraagstuk van het wiskundeonderwijs op de middelbare school
181-184
Opmerking over soorten van oneindigheid van figuren, naar aanleiding van de bespreking door den heer J.C.H. Gerretsen van mijn Leerboek der nieuwere meetkunde van het vlak en van de ruimte
181-184
Uit het verslag van het Staatscommissie 1938 [in de inhoud staat: Staatsexamen 1938] 185-189
Getalbegrip en tijdsaanschouwing
190-208
Cover {"id":15,"volume":15,"year_start":1938,"year_end":1939,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 15 (1938-1939), nummer 5

[Getalbegrip en tijdsaanschouwing (vervolg)]
209-215
Is meetkunde ruimteleer?
216-230
De klinografische projectie
231-239
Korrels XL en XLI 240-244
Leerboek der Nieuwe Vlakke Driehoeksmeting
245-246
Ingekomen boeken 247
Archimedes VIII
248-256
Cover {"id":15,"volume":15,"year_start":1938,"year_end":1939,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 15 (1938-1939), nummer 6

[Archimedes (vervolg)]
257-269
Het werkstuk van Castillon
270-296
De meetkundige vaktaal
297-300
De gebroken functie \( y = \frac{ax^2 + bx + c}{px^2 + qx + r} \)
301-302