Vakblad Euclides

Jaargang 87 (2011-2012)

Cover 87 1

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 1

Kort vooraf
1
Examens wiskunde 2011, 1e tijdvak
2-17
Aankondiging / Mastercourse 15
Timmermanswijsheid, GR-verlokkingen, voor joker gezet en andere verzuchtingen
18-22
Context verwordt tot korset
23
Het Centraal Examen HAVO B
24-27
Pilotexamen wiskunde A havo
28-31
VWO – wiskunde A en C
32-33
VWO – wiskunde B
34-37
VWO – wiskunde A
38-39
VWO – wiskunde C
40
Tijdens IMO2011 - Amsterdam - opgave 4
41-43
Persbericht / IMO 2011 43
Vanuit de oude doos
44-45
Aankondiging / TU/E - Nascholing Wiskunde 46
Aankondiging / VU - Nascholing Wiskunde 46
Wiskundetaal
47
Jaarvergadering/Studiedag 2011
48-49
Van de bestuurstafel
50-51
Doordenker 87-1 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
53
De afstand tussen rechthoek en vierkant // oplossing puzzel 86-5 54
Een kwadratisch actiepunt // oplossing puzzel 86-6 55
Servicepagina / kalender 56
Cover 87 2

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 2

Kort vooraf
57
Windmolens in de hoofdrol bij IMO2011
58-60
Meervoudige intelligentie in de wiskundeles / Deel 5 : Verbanden
61-62
Aankondiging / Wintersymposium KWG 2012 62
Hoofdrekenen
63-64
Aankondiging / Ars et Mathesis-dag 2011 64
Geometrie : de vormentaal van de natuur
65-67
WisBase 67
Het bewijzen van de stelling van Pythagoras
68-70
De Pythagoras code
71
Het Geheugen
72-74
Knippen, vouwen en plakken voor een twintigvlak
75-76
Vanuit de oude doos
77-78
Getallen zijn je beste vrienden
79-81
Jaarverslag Euclides, jaargang 86
82-83
Aankondiging / WwF-Boekenveiling 83
Inhoud van de 86e jaargang (2010-2011) 84-85
Notulen van de NVvW-jaarvergadering op 6 november 2010
86
Verslag van het associationsjaar 2010-2011
87-89
Doordenker 87-2 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
90
Verdelingen in vierkanten // oplossing puzzel
91
Servicepagina / kalender 92
Cover 87 3

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 3

Kort vooraf
93
Prospero Anno Nuovo...
94
Een andere kijk op het trisectieprobleem
95-97
Applets in de klas
98-100
Verschenen / Ik was altijd heel slecht in wiskunde 100
Vakantiecursus 2011
101-103
Centrale Examens 2012 103
Delen van veeltermen met en zonder staart, deel 1
104-105
Twee impulsen tot reactie
106-109
Oproep / Onderbouw-wiskundedag 109
Differentialen en Diepvriespizza's
110
Lesson Study, deel 1
111-113
Vanuit de oude doos
114-115
Wachten duurt langer dan je denkt
117
Over de drempels van de lerarenopleidingen
118-120
Wereldwiskunde Fonds financiert twee projecten
121-122
cTWO Wiskunde C-conferentie 122
PWN: terugblik en plannen
123-127
Persbericht / Nieuwe NLT-modules gecertificeerd
124
Jaarrede 2011
128-131
Van de bestuurstafel
132-133
De NVvW Twittert 133
Doordenker 87-3 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
135
Servicepagina / kalender 136
Cover 87 4

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 4

Kort vooraf
137
Oproep aan jou!
138
Wiskundeles via videoconferencing
139-141
Delen van veeltermen met en zonder staart, deel 2
142-143
Lesson Study, deel 2
144-147
Vooraankondiging cTWO Wiskunde C-conferentie 146
Met wiskunde Europa ontdekken
148-151
Niet geschoten is altijd mis?!
152-155
Biljarten op een ellips
156
WisSter en Smartphone
157-159
Errata in Euclides 87(3) 159
Het oplossen van lineaire vergelijkingen
160-161
Vanuit de oude doos
161-162
Het Geheugen
163-167
Conquest of the Plane
168-170
Professor Stewart's verzameling van wiskundige raadsels
171-173
Impressies van de NVvW-dag 2011
174-179
Vaknetwerken
180-181
Doordenker 87-4 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
182
De mooiste oplossingen van Doordenker 1 en 2 183
Servicepagina / kalender 184
Cover 87 5

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 5

Kort vooraf
185
Kleine didactieken
186-187
Ik was altijd heel slecht in wiskunde / interview met de wiskundemeisjes
188-189
In memoriam Bram Lagerwerf
190-191
Een kijkje in de keuken van de Wiskunde Olympiade
192-194
Een jaar lang W4Kangoeroe - deel 1 : internationale keuzes
195-197
Moord opgelost met wiskunde
199-200
Bayesiaanse evenredigheid
201-204
Huisnummers en koperdieven
205-207
Aankondiging / HKRWO Symposium XVIII Vergeten vakken 206
Bartjens Rekendictee 2011 / Vragen van het internet-dictee 208
Aanvulling Euclides 87(3) bij 'Twee impulsen tot reactie' 208
Het gebruik van posters in een wiskundelokaal
209-210
Verschenen / De Ster van de dag gaat op en onder 210
Over ELWIeR
211-214
Vanuit de oude doos
215-217
Differentialen en diepsvriespizza's
218
Erratum Euclides 87(4) 208
Het WwF steunde een school in Kenia
219
Ontwikkelen met Kettingbreuken (Zebra 33)
220-222
Ik was altijd heel slecht in wiskunde
221-222
Aankondiging / Wiskunde 2.0 - Wat willen we met wiskunde op het HBO?
222
Persbericht / In de vakantie lekker met wiskunde bezig
223
Examenbesprekingen 2012 224
Bericht voor de leden / Regeling rechtspositionele hulp 224
FvOv 225
Doordenker 87-5 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
226-227
Servicepagina / kalender 228
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse (draaivermenigvuldiging)
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse (vouwoplossing)
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Alternatieve uitwerking van de najaarsopgaven van Ton Lecluse
Cover 87

Special 2012 : Getallen, jaargang 87 (2011-2012)

Een speciale uitgave van Euclides (Redactie: Klaske Blom & Dick Klingens)

Voorwoord en leeswijzer
1-2
Getallentheorie
3-10
1009 10
De helderheid van onze getallen
11-13
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 1 — Tja 13
Getallen in de krant
14-16
Dagen 16
De erfenis van Pythagoras
17-22
153 - 3 cijfers 22
Rationale Rechthoekige driehoeken
23-36
Ongewoon 36
Getallen als som van kwadraten
37-44
Irrationale getallen
45-51
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 2 - 521 wordt 215 51
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 3 - Rij verder 51
Wortels - getallen in herhaling
52-57
\( 546121 = 490000 + 42900 + 13221 \) of, omdat wortels zijden zijn
58-63
Vermenigvuldigen 63
Groot, groter, grootst nóg groter
64-74
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 4 - Splitsen 74
Betonijzer
75-76
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 5 - 315 wordt 153 76
Puzzels met getallen
77-84
Een andere 15-Puzzel 84
Getallen in letters 85
Kruisgetalpuzzel
86-87
Sudoku
88-95
1634, ook \(_{10}\)narcistisch 95
Gegoochel met getallen
96-103
Irrationaal? 103
Getal(len) volgens Van Dale en WikipediA 104
De wereld in getallen
105
Het begon met strafwerk
106-109
Gauss
109
Het vermoeden van Catalan
110-113
Tellen 113
Reken mee met ABC
114-117
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 6 - Priem? 117
Dieren tellen mee - getalbegrip bij dieren
118-124
Raadsel 124
De geheimen van taxinummers
125-128
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 7 - Geschikt 128
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 8 - Drieeën 128
Anekdote
129-130
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 9 - Deelbaar 130
Vredenduin's Wiskundige Puzzel 10 - Minimaal 130
Een universele afkeer van 67
131-134
Getallen bij leven en dood
135-151
Factor 151
Het Plastisch Getal
152-159
1049 159
Fibonacci gedichten
160-163
1.023.456.987.896.543.201 163
Telwoorden in Nieuw Guinea 164
6, 7, 8, 9, 11 en 21 164
En daarom...
165-168
Uit: Decimalen 168
De geboorte van het getal e
169-175
Betekenis geven aan getallen bij wiskunde C
176-179
Complexe getallen
180-188
88 188
Phi als grondtal
189-194
Een verhouding in een 9-hoek 194
Breuken - de Singaporese methode
195-204
Over de auteurs 205-207
En overige medewerkenden 207
De oplossingen van de Vredenduin's Wiskundige Puzzels
Cover 87 6

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 6

Kort vooraf
229
Een kijkje in de keuken van de Wiskunde Olympiade, deel 2
230-232
Uit de Zebrareeks... Kattenaids en Statistiek (Zebra 1)
233-235
De kans dat Nederland kampioen wordt
236-238
Veel enthousiasme op tweede Wiskunde-C dag
239-240
Vanuit de oude doos
241-243
Verslag van de 10e wiskundeconferentie
244-246
Het Geheugen
247-249
Wiskunde digitaal: Koko Math versie 2.1
250
De getalmysteries
251-252
Volgens Bartjens 253-273
Rekenen in andere vakken in vo en mbo
253-254
Sommen en authentieke problemen
255-257
Sturen op optimale rekenresultaten
258-260
Rekenen op je mobieltje
261
Anders dan de rekenles
262-263
Ei van Columbus
264-265
Vaardig rekenen voor niks
266-267
De instructie staat centraal
268-269
Het metriek stelsel
270-271
Rekenwerkgesprek
272-273
Wetenschap 101 274
Persbericht / Hervormd Lyceum West wint prijs 275
Van de bestuurstafel - Tegen verplicht wiskunde-C havo
277
Doordenker 87-6 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
278-279
Servicepagina / kalender 280
Cover 87 7

Euclides, jaargang 87 (2011-2012), nummer 7

Kort vooraf
281
Perzische mozaïken ontwerpen in de klas
282-285
Uit de Zebrareeks... Schuiven (Zebra 11)
286-288
ICT in de wiskundeles: Google SketchUp - deel 1
289-290
Differentiëren naar instructiebehoefte
291-292
Knopen in het wiskundeonderwijs
293-297
Singaporees rekenen
298-301
Proefwerken en overhoringen
302-303
Errata in Euclides 87(6) 303
Rectificatie 'Veel enthousiasme op tweede Wiskunde-C dag!' (Euclides 87-6)
303
Special 2012 - Getallen 303
Met wiskunde Europa ontdekken, deel 2
304-306
Theresialyceum wint NWO Scholenprijs
307-308
Een jaar W4Kangoeroe - deel 2 : nationale keuzes
309-311
Wiskunde digitaal : Middle School Math 2.3
312-313
Every Woman Digital
314-315
Aankondiging / Vakantiecursus 2012 315
Aanvulling op Biljarten op een ellips
316
Het Geheugen
317-320
Vanuit de oude doos
321-322
Apologie van een wiskundige
323
Jaarvergadering/Studiedag 2012
324-326
Van de bestuurstafel
327-328
Doordenker 87-7 // Meet je Rekenkracht met Rekenbeter!
330-331
Servicepagina / kalender 332