Vakblad Euclides

Jaargang 42 (1966-1967)

Cover 42 1

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 1

De plaats van de geschiedenis in de studie der wiskunde
1-11
Spitsvondigheden in de klassieke getallentheorie
12-22
Verscheidenheden LXIV: Schommelen
23-25
Korrel CXXXIII (commutatieve en associatieve eigenschap) 26-27
Wimecos 27
The Compleat Strategist
28-30
Afbeeldingsmeetkunde. Deel I
28-30
Construeer
28-30
Grundzüge der Mathematik, Band IV
28-30
Algebra voor M.O. en V.H.O. deel 2b
28-30
Recreatie 30-32
Cover 42 2

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 2

De bewijskracht van de diagrammen van Venn en de implicatie
33-41
Naschrift op Verscheidenheden LXII
41
In memoriam Dirk Jan van Rooy
42
De stelling van Wliittaker voor een keplerse beweging
43-47
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 48-52
Graad en/of radiaal?
53-56
Algemene theorie der automaten
56-60
Vraagstukken over lineaire algebra
56-60
Begrundung der euklidischen und nichteuk1idischen Geometrien nach F. Klein
56-60
Verslag van de cursus Moderne A lgebra voor Ulo-leraren te Groningen en Leeuwarden
56-60
Kompas voor meetkunde deel 4a
56-60
Korrel CXXXIV (Wat is een punt?) 61
Recreatie 62-63
Kalender: Mathematisch Centrum 63
L.i.w.e.n.a.g.e.l. 64
Wimecos 64
Cover 42 3

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 3

Het ABC van de matrixrekening
65-86
Gottfried Wilhelm Leibniz
87-88
Korrel CXXXV (Nieuw bewijs van een bekende stelling) 89
Papy, Mathématic moderne II
90-94
Wimecos 94
Kalender: Mathematisch Centrum 95
Recreatie 95-96
Cover 42 4

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 4

Modern Wiskundeonderwijs in Schotland (Een verslag van een studiereis) 97-105
John Wallis
106
Hoe werkt men met een computer?
107-113
Wiskundig Genootschap 113
Korrel CXXXVI C1 + kC2 = 0 114-115
Verscheidenheden LXV: Wis- en weerkunde
116-120
Centre Belge de Pédagogie de la Mathématique 120
Wimecos 121-124
The use of the axiomatic method in secondary school teaching; 2. dr. F. Loonstra: Programmes of mathematical university training of physicists
125-126
Introductory Real Analysis
125-126
Recreatie 127-128
bijlage: gestencilde begroting Wimecos, advertenties
Cover 42 5

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 5

Bericht Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde
129
Interimrapport van de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde 129-134
Werkgroep Materiële hulpmiddelen wiskunde ingesteld door de drie pedagogische centra V.H.M.O. 135-143
Vierhoeken in en om vierhoeken
144-147
Door de Unesco aanbevolen literatuur 148-149
Korrel CXXXVII Bestaan er onbestaanbare cirkels? 150-151
Gemeenschappelijke koordlengten
152-155
Elementary Probability
155-158
Introduction aux équations aux différences finies
155-158
Sequences, vol. 1
155-158
Mathematics for teachers of the middle grades
155-158
Kalender: Mathematisch Centrum 158
Recreatie 159-160
Cover 42 6

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 6

Papy, Mathématique moderne 5
161-166
Het experiment Papy
167-172
Examen de mathématique, Classe de 1ère Latin-Mathématique 172-181
Ontvangen boeken 181
Verscheidenheden LXVI: De snelheid bij de beweging van Kepler
182-184
Openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos op de Algemene Vergadering van 28 december 1966
184-187
Korrel CXXXVIII Het kan ook goed 188-189
Didactische Oriëntatie voor wiskundeleraren, Deel I
189-191
Recreatie 191-192
Analytische meetkunde voor het V.H.M.O.
192
Cover 42 7

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 7

Moderniseren - Nieuwbouw of verbouw?
193-203
Verscheidenheden LXVII: Frans van Schooten aan Christiaan Huygens
204-208
Een experiment in VI B. Lineaire transformaties
209-218
John Napier
218-219
Problems in Calculus and Analysis
219-222
1. Papy, Moderne wiskunde, eerste deel; 2. Papy, Mathématique Moderne, tweede deel; 3. Papy, Moderne wiskunde, tweede deel
219-222
Differential Equations of Applied Mathematics
219-222
The Elements of Integration
219-222
Arithmetic, a college approach
219-222
An introduction to the theory of numbers
219-222
Elementary Mathematics
219-222
Recreatie 222-224
Cover 42 8

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 8

National Aspects of the MAA-SA contest in the development of talent
225-235
Bericht: Internationaal Colloquium 235
Verscheidenheden LXVIII: Een vierhoek in een vierhoek
236-238
Nogmaals vierhoeken in en om vierhoeken
238-240
Wiskunde op het HAVO 241-245
Geen graden, maar ook geen radialen
246-248
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 248-252
Uit het examenverslag 1966 van het staatsexamen H.B.S.-A en -B 252-254
Recreatie 254-255
Einführung in die mathematische Statistik
255-256
Elements of Abstract Algebra
255-256
Inleiding tot computer en automatisering
255-256
Cover 42 9

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 9

Kennis van computer en automatisering als vak bij het middelbaar onderwijs
257-268
Rondom het gelijkteken
269-277
Groep L.i.w.e.n.a.g.e.l.
278-280
Wimecos
280
Het algebra-experiment 281
Korrel CXXXIX Het binomium 282
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
282-286
Menge, Boole'scher Verband und Mass, Heft 4, Einzelschriften zur Gestaltung des Mathematisch-Pysikalischen Unterrichts
282-286
Les Fondements de la géométrie
282-286
De eerste ontmoeting tussen de wiskunde en de sociale wetenschappen
282-286
Elementarmathematik in moderner Darstellung
282-286
Rekenen en Didactiek
282-286
Recreatie 286-288
Vakantiecursus Mathematisch Centrum 288
Cover 42 10

Euclides, jaargang 42 (1966-1967), nummer 10

De overtuigingskracht van het bewijs in de wiskunde
289-292
De normale verdeling voor n stochastische variabelen
293-300
Het getal e 300
Over de betekenis van de numerieke analyse in het onderwijs aan de Technische Hogeschool
301-310
Hill's Equation
310
Klassische und moderne Axiomatik
312-317
Teilweise geordnete algebraische Strukturen
317-318
Analytic Geometry with an introduction to vectors and matrices
317-318
Wimecos 318
Recreatie 319-320