Vakblad Euclides

Jaargang 89 (2013-2014)

Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 1

Kort vooraf
3
'Ik zou het punt geven' - verslag van het examenforum
4-9
Het examen vwo wiskunde C (pilot)
10-11
Wiskunde D in 6 vwo
12
Formules in wiskunde-examens
13-15
Finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 15
Getuigen
16-17
Analyse vwo wiskunde B
18-21
Veldraadpleging syllabi wiskunde A en C (H/V) 21
Vanuit de oude doos
22-23
Een goed begin...
23-24
30 jaar Ars et Mathesis prijsvraag 25
Wiskunde digitaal : Frustr8tor
26
Hoe wiskunde de wereld veranderde
27-29
Professor Stewart’s schatkamer vol wiskundige uitdagingen
30-31
Uitwerking van drie voorbeelden uit Professor Stewart's schatkamer
31-33
Who did it?
35
Jaarvergadering/Studiedag 2013
36-38
Recreatie(ve) creaties // Puzzel 89-1
39
Constructie van en uit de oude doos // oplossing puzzel 88-6
40-41
Colofon / kalender 41
Examens wiskunde 2013, 1e tijdvak
Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 2

Kort vooraf
3
Deze aap kan rekenen
4-6
Een goed begin
7
Formulekaarten bij het CE
8-9
Getuigen
10-11
De rekentoets 2f vmbo toegelicht
12-14
Besmet uw leerlingen met het olympiadevirus
15-16
Veldraadpleging syllabi wiskunde A en C (HAVO/VWO) 16
Een oud verhaal en nieuwe wiskunde
17-19
Kleintje didactiek : hypothese toetsen (vwo wiskunde A)
19
Optimaliseren van instructievideo's
20-23
Vanuit de oude doos
24-25
Wiskunde digitaal : Tanzen, Zentomino en Trizen
26
Uitdagende problemen : een ei hoort erbij
27-29
Een spel dat iedereen kent gebruiken in een wiskundeles
30-31
Notulen van de NVvW-jaarvergadering
32-33
Aankondiging / Wintersymposium KWG 2014 - Mathematics of planet earth 33
Mozaïeken (voor) groot en klein // Puzzel 89-2
34-35
Seinen met waterstralen // oplossing puzzel 88-7
36-37
Colofon / kalender 38
Wereldwiskunde Fonds 20 jaar betrokken
Verslag van het associationsjaar
Jaarverslag Euclides jaargang 88
Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 3

Kort vooraf
3
Gefascineerd door veelvlakken
4-5
Een goed begin...
6
Pauzes op school - onderbouwwiskundedag 2013
7-9
Een biografie van Paul Eduard Lepoeter
10
Kleintje didactiek - notatie (havo/vwo)
10
Getuigen
11-13
De Tarp!
13
WwF financiert project in Kenia
14
Het FIzier gericht op... Rafael Núñez
15-16
NLT Conferentie 6 februari 2014 16
Uitdagende problemen : een ei hoort erbij - deel II klootbal
17-19
Analyse + Meetkunde, op de lijn en in het vlak
20-21
Prijsuitreiking en eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 21
Gonio: Prosthaphairesis
23-24
Vanuit de oude doos
25-26
Wiskunde digitaal : Geometry Test 3.0
27
Uit de zebrareeks - Perspectief, hoe moet je dat zien? (Zebra 2)
28-31
De driehoek van Pascal
32
Vastgeroest
33
Jaarrede 2013
34-37
Diagonalen in het kwadraat // Puzzel 89-3
38-39
Recreatie(ve) creaties // oplossing puzzel 89-1
40-41
Colofon / kalender 42
Meetkundig probleem van Fermat
Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 4

Kort vooraf
3
In memoriam Leon van den Broek
4-5
Ontdekkingstocht
6-8
Een goed begin
9
Hoorzitting over rekentoets
10-11
Eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 10
Getuigen
12-13
Straattekeningen ontwikkelen met een theedoosje
14-17
Kleintje didactiek - Algebraïsche vaardigheden oefenen
17
Het FIzier gericht op... Het Klein-project
19-20
Rekendidactiek en leerlijnen in het VO
21-23
IMO2013 - opgave 4
25-26
Uitdagende problemen
27-29
Ganzenborden voor gevorderden
30-32
Exact beter verdelen
33-34
De oude doos revisited
35-37
Dynamisch modelleren
38-39
Experimenteren met rijen (Zebra 32)
40-41
Wiskunde digitaal - Square 9
42
Missie en visie van de NVvW
43-44
Impressies van de NVvW-dag 2013
44-45
Vastgeroest
46
Goochelen met nullen // Puzzel 89-4
47
Mozaïeken (voor) groot en klein // oplossing puzzel 89-2
48-49
Wiskundedialoog 2014 49
Vakantiecursus 2013
Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 5

Kort vooraf
3
Ontdekkingstocht 2
4-5
Een les over lijnen en hoeken
6-7
Kleintje didactiek - kruistabel
7
Een goed begin...
8
Interview Ton Lecluse
9-11
Getuigen
12-13
Het FIzier gericht op... wiskunde van de 21ste eeuw
14
Uitdagende problemen
15-17
Verschenen / Muziek uitgedrukt in getallen (Zebra 36) 17
Uitslag tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 17
Sommen met stambreuken
18-23
Aankondiging symposium WGRWO 23
Spannende figuren
24-26
Rekenen met en zonder formules
27
Verschenen / Inleiding in de statistiek 28
Verschenen / Moiré-kunst met niveaulijnen (Zebra 37) 28
Vanuit de oude doos
29-30
Wiskunde digitaal - Online oefenen voor de wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe
31-33
L.E.J. Brouwer - van Mystiek tot Wiskunde
34-35
Wijziging adres bureau rechtspositie 35
Scriptieprijs
36-37
Hoe kijk je een examen na?
37
De meetkundige plaats van het midden // Puzzel 89-5
38-39
Diagonalen in het kwadraat // oplossing puzzel 89-3
40-41
Colofon / kalender 42
De jongens tegen de meisjes
Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 6

Kort vooraf
3
Ontdekkingstocht 3
4-6
Een goed begin...
7
Vanuit de oude doos
8-10
Speeddating met wiskundige opdrachten
11-13
Kleintje didactiek - De herontdekking van de stickers
13
\(a^2 + b^2 = c^2\)
14-17
Getuigen
18-19
Metaforen bij het leren van wiskunde
20-22
Uitdagende problemen
23-26
Het FIzier gericht op... rekengroen
27-28
PISA 2012
29-32
Nationale Wiskundedagen 2014
33-36
Talige ondersteuning in een taalzwakke reken-wiskundeklas
37-38
'Wiskunde, wanneer heb ik dat nou nodig?'
39-41
Verschenen / SpiroSporen (Zebra 38) 40
Wiskunde digitaal - Online mini-loco, memory en andere spelletjes
42-43
Verborgen Boodschappen (Zebra 35)
44-45
Pi, tau of archi
45
Vastgeroest
46
Web-driehoeken // Puzzel 89-6
47
Goochelen met nullen // oplossing puzzel 89-4
48-49
Colofon / kalender 50
Cover {"id":89,"volume":89,"year_start":2013,"year_end":2014,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 89 (2013-2014), nummer 7

Kort vooraf
3
Ontdekkingstocht 4
4-6
Kleintje didactiek - Quiz Time
6
Een goed begin...
7
De abc-formule en de salontafel
8-11
Vanuit de oude doos
12-13
Vouwen in de wiskundeles
14-15
Het FIzier gericht op... wiskunde in beroepen
16-17
Nationale wiskunde dage 17
Vanuit de oude doos 34, maar dan korter
18
Getuigen
19-21
'Wiskunde, wanneer heb ik dat nou nodig?' Deel 2
22-23
Breuken in de wiskundeles
24-25
Vakantiecursus: 'Nieuwe tijden' 25
Uitdagende problemen
26-28
Verschenen / De juiste ondersteuning (Zebra 39) 28
Hockeystickpatroon
29-30
Materialen voor statistiek
30
Wiskunde digitaal - Go round en 2048
31-32
Wiskunde of rekenen in 2 vmbo
33
Muziek uitgedrukt in getallen
35
Jaarvergadering studiedag
36-37
Verschenen / Kantelpunten en alternatieve evenwichten (Zebra 40) 37
Wiskunde, dat kun je begrijpe
38
Stoelendans op een terrasje // Puzzel 89-7
39
De meetkundige plaats van het midden // oplossing puzzel 89-5
40-41
Colofon / kalender 42