Vakblad Euclides

Jaargang 18 (1941-1942)

Cover 18 1/2

Euclides, jaargang 18 (1941-1942), nummer 1/2

Portret van prof. dr. O. Bottema [bijlage voor pag. 1]
Officiƫele mededeeling van Wimecos
1
Statuten en Huishoudelijk Reglement van Wimecos 2-5
Vacantiecursus Wiskunde aan de Rijks-Universiteit te Groningen
6
Over het getal pi
7-14
Eenvoudige begrippen en resultaten uit de topologie
15-38
De rotatie van het melkwegstelsel
39-49
A remarkable family
50-64
Cover 18 3

Euclides, jaargang 18 (1941-1942), nummer 3

[A remarkable family (vervolg)]
65-78
Tafels in vier decimalen benevens gegevens op verschillend gebied voor schoolgebruik
79-82
Hoepels en Tollen
79-82
Inleiding tot het Practisch Rekenen
79-82
Ingekomen boeken 83
Over de additieve functionaalvergelijking en een additieve functionaalkongruentie
84-92
Hoofdstukken uit de moderne formele logica
93-96
Cover 18 4

Euclides, jaargang 18 (1941-1942), nummer 4

[Hoofdstukken uit de moderne formele logica (vervolg)]
97-107
Officieele mededeelingen van Wimecos
108
Verslag van de beantwoording der vragen over het eindexamen in 1942 door den heer J. van Andel, Inspecteur der Lycea
109-114
Doel en middelen bij het Onderwijs in de Mechanica
115-124
Over de behandeling der kwadratische functie
125-126
De Ideegetallen van Plato
127-128
Leerboek der Differentiaal- en Integraalrekening. 1. Voorbereiding
127-128
Ingekomen boeken 128
Cover 18 5

Euclides, jaargang 18 (1941-1942), nummer 5

De dienst der Wiskunde
129-146
J. Noordhoff [in memoriam]
147
Deling en reststelling
148-154
Uit het verslag van de commissie, die in 1941 belast was met het afnemen van het staatsexamen tot toelating aan de universiteit [in de inhoud staat: Uit het verslag van de Commissie voor het Staatsexamen 1941] 155-160
Cover 18 6

Euclides, jaargang 18 (1941-1942), nummer 6

Het nut van kinematische beschouwingen in de kosmografielessen
161-163
Afhankelijkheid van getallenrijen
164-175
Normaalblad met de symbolen voor wiskunde 176
De waarschijnlijkheidsrekening en het theorema van Bayes
177-199