Vakblad Euclides

Jaargang 66 (1990-1991)

Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 1

Inhoud 1
Bij het begin van de 66e jaargang 2-3
Mededeling: ICME-7 3
40 jaar geleden: Eenwaardig of meerwaardig? 3
Acceptatie?
4-6
Mededeling: Werkgroep 'Vrouwen en Wiskunde' 6
Mavo-examen 1990
7-9
Het ingewikkelde begrip 'oneindig'
10-14
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (1)
15
Mededeling: SLO 15
Werkbladen 16-17
HAWEX in de klas
18-19
Wiskundeonderwijs en cultuur [Boekbeschouwing]
20-21
Calculus for a new Century
21
Enkele mogelijkheden met de rekenmachine
22-24
Mededeling: Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW) 24
Wishful thinking gerealiseerd
25-26
Regionale bijeenkomsten 26-27
Jaarvergadering/Studiedag 1990 28-29
Studiedag 27 oktober 1990
29-30
Recreatie 31
Linear algebra and its applications
32
Mededelingen: Cursussen voor wiskundeleraren 32
Kalender 32
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 2

Inhoud 33
Wiskunde B-examens 1990: nieuwe trend of CEVO-mis-kleun?
34-35
Eindexamens VWO en havo, eerste tijdvak 1990
36-40
De ZRM kan meer
41-43
Hangen aan een kromme
44-47
Werkbladen 48-49
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (2)
50
Heuristiek en algoritmiek
51-54
Leerboeken: feiten en interpretaties
55-60
Verschenen 60
Recreatie 61
Jaarvergadering/Studiedag 1990 62
Verslag van het associationsjaar 1 augustus1989-31 juli 1990 62-63
Bericht van de penningmeester 63
Mededeling [Wiskunde A-lympiade] 63
40 jaar geleden: Vraagstukken 64
Logik
64
Kalender 64
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 3

Inhoud 65
De toekomst van de wiskunde
66-70
Mededeling: Wintersymposium 70
Twee stenen in de vijver
71-73
Nawoord van het bestuur 73
Opa's meetkunde
74
Naar China?
75
Interpretatie van notaties
75-76
Mededeling: Cursus Chaos en Fractals 76
Pythagorische drietallen en matrices
76-78
Mededeling: Rectificatie 78
Truus Dekker: Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (3) 79
Werkbladen 80-81
Het rekenwerk bij Correlatie en Regressie
82-86
40 jaar geleden: Geassocieerd leren 86
Sparen via een levensverzekering
87-91
Mijn nieuwste ZRM kan nog meer
92-93
Recreatie 94
Van de bestuurstafel
95-96
Mededeling: ICTMA 5 96
Kalender 96
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 4

Inhoud 97
In memoriam Hans Freudenthal
98
Wiskunde voor 12-16 jarigen
99-100
Mededeling: Lidmaatschap VVWL 100
Werk aan de winkel
101
Buiten schot
102-104
Wiskunde in de landbouwwetenschappen
105-110
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (4)
111
Werkbladen 112-113
Probleem oplossen en het Wiskunde-onderwijs
114-125
Didaktik der Bruchrechnung
125
40 jaar geleden: Vraagstukken 125
Een convergente rij die op elke computer divergeert
126
Recreatie 127
The Effects of Modern Mathematics
128
Verschenen 128
Kalender 128
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 5

Inhoud 129
Wiskunde A voor mavo en lbo?
130-131
Waar komt de schaftkeet te staan?
132-134
40 jaar geleden: Meetkunde en de ruimte om ons heen 134
Uitleggen van wiskunde [Boekbeschouwing]
135-142
Mededeling: Brochures Keuzebegeleiding 142
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (5)
143
Werkbladen 144-145
Jaarrede 1990
146-148
Notulen jaarvergadering 1990 148-150
Studiedag 27 oktober 1990
150-151
Aansluitproblemen die aan de universiteit ervaren worden
152-153
De Hongaarse methode
154-155
Mededeling: Rectificatie 155
De XXXIe Internationale Wiskunde Olympiade 1990
156-158
Probleemoplossend denken, een handleiding voor leraars
160
Mededeling: Uitwiskeling 160
Kalender 160
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 6

Inhoud 161
Bram van der Wal: Een experimenteel voorbeeldexamen lbo/mavo 162-167
Mededeling: 'Ondersteunend of Ondermijnend' 167
40 jaar geleden: Vraagstukken 167
Constructies van regelmatige veelhoeken
168-174
Examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (6)
175
Werkbladen 176-177
Eerstegraads functies en de wijzers van de klok
178-179
Mededeling [Oratie Jan de Lange] 179
Wiskunde-onderwijs aan de Heao in Zwolle
180-181
Mededeling: Vrouwen en Wiskunde 181
Wiskunde op de heao
182-184
Wiskunde op de heao: een reactie
184
De 29e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1990
185-188
Advies bezemexamens havo 188
Recreatie 189
Van de bestuurstafel
190-192
Differentialrechnung
192
Kalender 192
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 7

Inhoud 193
Examinering basisvorming
194-195
Cito-reactie
195-197
Nawoord
197
40 jaar geleden: Wimecos 197
Vectoren, schaduwen en rookpluimen
198-201
Driedeling van de hoek
202-204
Aansluitingsproblematiek vwo-wo
204-206
De theorie van complexe functies
206
Examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (7)
207
Werkbladen 208-209
Aansluitingsproblemen op de Pabo
210-211
Mededeling: TU/E 35 jaar 211
Een nieuw leerplan 12-16
211-214
De wiskunde-examens lbo/mavo van 1990, eerste tijdvak
215-221
Recreatie 222
Examenbesprekingen mei 1991 223-224
Kalender 224
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 8

Inhoud 225
Fragmenten uit een dagboek
226-227
Mededeling: Bericht van de penningmeester aan alle leden van de NVvW 227
Hawex-uitwisseling Rotterdam
228
Een ochtendje brainstormen
229-230
Het Nederlandse aandeel in de Cartesiaanse meetkunde
231-238
Examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (8)
239
Werkbladen 240-241
Eenvoudige wiskunde van het broeikaseffect
242-245
Amerikaanse didactische richtlijnen
246-248
Brief: Waar zit de fout? 248
Het nieuwe leerplan 12-16
249-251
Mededeling: Vakantiecursus 1991 251
Van de bestuurstafel
252-253
Prijsvraag 'Anders dan anders' 253-254
40 jaar geleden: Vraagstukken 254
Recreatie 255
Verschenen 255
Mededelingen: Wedstrijd 'De dag van de computer-crash'; Cursus 'Computergebruik in het wiskunde-onderwijs'; Cursus 'Wiskundelessen met de computer' 256
Kalender 256
Cover {"id":66,"volume":66,"year_start":1990,"year_end":1991,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 9

Inhoud 257
Wiskunde 12-16 nader bekeken
258-263
Mededeling: Bezemjaar wiskunde havo 263
Uitkomsten enquĂȘte regionale bijeenkomsten
264-268
Een onderzoekje naar pythagorische drietallen
269-271
Verschenen 271
Werkbladen 272-273
Examen Ibo/mavo C/D 1991, experimenteel (9)
274
Cijferen of ontcijferen
275-284
40 jaar geleden: De reststelling 284
Brief: Nogmaals de wijzers van de klok
285
Mededelingen: OW & OC tien jaar; Teaching Mathematics through Television 285
Recreatie 286
Jaarvergadering/Studiedag 1991 287-288
Bericht van de penningmeester 288
Kalender 288