Vakblad Euclides

Jaargang 66 (1990-1991)

Cover 66 1

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 1

Inhoud1
Bij het begin van de 66e jaargang2-3
Mededeling: ICME-73
40 jaar geleden: Eenwaardig of meerwaardig?3
Acceptatie?
4-6
Mededeling: Werkgroep 'Vrouwen en Wiskunde'6
Mavo-examen 1990
7-9
Het ingewikkelde begrip 'oneindig'
10-14
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (1)
15
Mededeling: SLO15
Werkbladen16-17
HAWEX in de klas
18-19
Wiskundeonderwijs en cultuur [Boekbeschouwing]
20-21
Calculus for a new Century
21
Enkele mogelijkheden met de rekenmachine
22-24
Mededeling: Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW)24
Wishful thinking gerealiseerd
25-26
Regionale bijeenkomsten26-27
Jaarvergadering/Studiedag 199028-29
Studiedag 27 oktober 1990
29-30
Recreatie31
Linear algebra and its applications
32
Mededelingen: Cursussen voor wiskundeleraren32
Kalender32
Cover 66 2

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 2

Inhoud33
Wiskunde B-examens 1990: nieuwe trend of CEVO-mis-kleun?
34-35
Eindexamens VWO en havo, eerste tijdvak 1990
36-40
De ZRM kan meer
41-43
Hangen aan een kromme
44-47
Werkbladen48-49
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (2)
50
Heuristiek en algoritmiek
51-54
Leerboeken: feiten en interpretaties
55-60
Verschenen60
Recreatie61
Jaarvergadering/Studiedag 199062
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus1989-31 juli 199062-63
Bericht van de penningmeester63
Mededeling [Wiskunde A-lympiade]63
40 jaar geleden: Vraagstukken64
Logik
64
Kalender64
Cover 66 3

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 3

Inhoud65
De toekomst van de wiskunde
66-70
Mededeling: Wintersymposium70
Twee stenen in de vijver
71-73
Nawoord van het bestuur73
Opa's meetkunde
74
Naar China?
75
Interpretatie van notaties
75-76
Mededeling: Cursus Chaos en Fractals76
Pythagorische drietallen en matrices
76-78
Mededeling: Rectificatie78
Truus Dekker: Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (3)79
Werkbladen80-81
Het rekenwerk bij Correlatie en Regressie
82-86
40 jaar geleden: Geassocieerd leren86
Sparen via een levensverzekering
87-91
Mijn nieuwste ZRM kan nog meer
92-93
Recreatie94
Van de bestuurstafel
95-96
Mededeling: ICTMA 596
Kalender96
Cover 66 4

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 4

Inhoud97
In memoriam Hans Freudenthal
98
Wiskunde voor 12-16 jarigen
99-100
Mededeling: Lidmaatschap VVWL100
Werk aan de winkel
101
Buiten schot
102-104
Wiskunde in de landbouwwetenschappen
105-110
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (4)
111
Werkbladen112-113
Probleem oplossen en het Wiskunde-onderwijs
114-125
Didaktik der Bruchrechnung
125
40 jaar geleden: Vraagstukken125
Een convergente rij die op elke computer divergeert
126
Recreatie127
The Effects of Modern Mathematics
128
Verschenen128
Kalender128
Cover 66 5

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 5

Inhoud129
Wiskunde A voor mavo en lbo?
130-131
Waar komt de schaftkeet te staan?
132-134
40 jaar geleden: Meetkunde en de ruimte om ons heen134
Uitleggen van wiskunde [Boekbeschouwing]
135-142
Mededeling: Brochures Keuzebegeleiding142
Het examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (5)
143
Werkbladen144-145
Jaarrede 1990
146-148
Notulen jaarvergadering 1990148-150
Studiedag 27 oktober 1990
150-151
Aansluitproblemen die aan de universiteit ervaren worden
152-153
De Hongaarse methode
154-155
Mededeling: Rectificatie155
De XXXIe Internationale Wiskunde Olympiade 1990
156-158
Probleemoplossend denken, een handleiding voor leraars
160
Mededeling: Uitwiskeling160
Kalender160
Cover 66 6

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 6

Inhoud161
Bram van der Wal: Een experimenteel voorbeeldexamen lbo/mavo162-167
Mededeling: 'Ondersteunend of Ondermijnend'167
40 jaar geleden: Vraagstukken167
Constructies van regelmatige veelhoeken
168-174
Examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (6)
175
Werkbladen176-177
Eerstegraads functies en de wijzers van de klok
178-179
Mededeling [Oratie Jan de Lange]179
Wiskunde-onderwijs aan de Heao in Zwolle
180-181
Mededeling: Vrouwen en Wiskunde181
Wiskunde op de heao
182-184
Wiskunde op de heao: een reactie
184
De 29e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1990
185-188
Advies bezemexamens havo188
Recreatie189
Van de bestuurstafel
190-192
Differentialrechnung
192
Kalender192
Cover 66 7

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 7

Inhoud193
Examinering basisvorming
194-195
Cito-reactie
195-197
Nawoord
197
40 jaar geleden: Wimecos197
Vectoren, schaduwen en rookpluimen
198-201
Driedeling van de hoek
202-204
Aansluitingsproblematiek vwo-wo
204-206
De theorie van complexe functies
206
Examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (7)
207
Werkbladen208-209
Aansluitingsproblemen op de Pabo
210-211
Mededeling: TU/E 35 jaar211
Een nieuw leerplan 12-16
211-214
De wiskunde-examens lbo/mavo van 1990, eerste tijdvak
215-221
Recreatie222
Examenbesprekingen mei 1991223-224
Kalender224
Cover 66 8

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 8

Inhoud225
Fragmenten uit een dagboek
226-227
Mededeling: Bericht van de penningmeester aan alle leden van de NVvW227
Hawex-uitwisseling Rotterdam
228
Een ochtendje brainstormen
229-230
Het Nederlandse aandeel in de Cartesiaanse meetkunde
231-238
Examen lbo/mavo C/D 1990, experimenteel (8)
239
Werkbladen240-241
Eenvoudige wiskunde van het broeikaseffect
242-245
Amerikaanse didactische richtlijnen
246-248
Brief: Waar zit de fout?248
Het nieuwe leerplan 12-16
249-251
Mededeling: Vakantiecursus 1991251
Van de bestuurstafel
252-253
Prijsvraag 'Anders dan anders'253-254
40 jaar geleden: Vraagstukken254
Recreatie255
Verschenen255
Mededelingen: Wedstrijd 'De dag van de computer-crash'; Cursus 'Computergebruik in het wiskunde-onderwijs'; Cursus 'Wiskundelessen met de computer'256
Kalender256
Cover 66 9

Euclides, jaargang 66 (1990-1991), nummer 9

Inhoud257
Wiskunde 12-16 nader bekeken
258-263
Mededeling: Bezemjaar wiskunde havo263
Uitkomsten enquĂȘte regionale bijeenkomsten
264-268
Een onderzoekje naar pythagorische drietallen
269-271
Verschenen271
Werkbladen272-273
Examen Ibo/mavo C/D 1991, experimenteel (9)
274
Cijferen of ontcijferen
275-284
40 jaar geleden: De reststelling284
Brief: Nogmaals de wijzers van de klok
285
Mededelingen: OW & OC tien jaar; Teaching Mathematics through Television285
Recreatie286
Jaarvergadering/Studiedag 1991287-288
Bericht van de penningmeester288
Kalender288