Vakblad Euclides

Jaargang 97 (2021-2022)

Cover 97 1

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 1

Vanaf september 2023 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Dick Klingens Special
In memoriam Ger Limpens - Een bijzonder en betrokken mens is overleden
4-5
Toeval in de greep door simulatie
6-9
Examen vmbo-gl en -tl
10-13
Priemgetal
13
Examen havo wiskunde A
14-17
Examen havo wiskunde B
18-21
WiTje: Doe maar een gooi
21
Examen vwo wiskunde A
22-26
Examen vwo wiskunde B
26-28
Examentraining of structureel oefenen? Examenvoorbereiding met oude examens
29-31
Examen vwo wiskunde C
32-34
'Een neus voor kwaliteit'
35-38
De wiskundige
38
Jaarvergadering/studiedag 202139
Herinneringen aan Dick Klingens
40-42
Berichten uit het vmbo - 'Sem: een leerling apart'
42
Vastgeroest - Beschuitbus als omwentelingslichaam
43
Van tientallig naar tweetallig en weer terug // puzzel 97-1
44-45
Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade
45
Nederland wint 2 medailles op Internationale Wiskunde Olympiade 2021
45
Colofon / kalender46
Cover 97 2

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 2

Vanaf september 2023 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Ruimte voor nadenken
4-9
Verhalen uit het vmbo - Rayan
9
Concurrente cevianen
10-13
Normering 2021: Anders dan anders
14-17
Wel of geen scheve asymptoot
18-21
Interview met Liesbeth Klein Kranenbarg - Bijspijkerkampen van Anderwijs
22-24
WiTje: Vormen en inhoud
24
Ontbinden in factoren met de kop-staartmethode
25
Uitdagende problemen - Afstandsonderwijs?
26-29
Wis en Waarachtig30
Kaartjes en kwadraten
31-33
Zo maar een examenvraagstuk van vroeger
34-37
Piet Vredenduin (1909-1996) - Meer dan 50 jaar prominent aanwezig in het wiskundeonderwijs
38-41
Notulen NVvW Jaarvergadering 2020
41-42
Wereldwiskunde Fonds
43
Vastgeroest - Achteruitdenken
44
Toernooi // Olympiadepuzzel 97-2
45
Colofon / kalender46