Vakblad Euclides

Jaargang 97 (2021-2022)

Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 1

Kort vooraf
3
Dick Klingens Special
In memoriam Ger Limpens - Een bijzonder en betrokken mens is overleden
4-5
Toeval in de greep door simulatie
6-9
Examen vmbo-gl en -tl
10-13
Priemgetal
13
Examen havo wiskunde A
14-17
Examen havo wiskunde B
18-21
WiTje: Doe maar een gooi
21
Examen vwo wiskunde A
22-26
Examen vwo wiskunde B
26-28
Examentraining of structureel oefenen? Examenvoorbereiding met oude examens
29-31
Examen vwo wiskunde C
32-34
'Een neus voor kwaliteit'
35-38
De wiskundige
38
Jaarvergadering/studiedag 2021 39
Herinneringen aan Dick Klingens
40-42
Berichten uit het vmbo - 'Sem: een leerling apart'
42
Vastgeroest - Beschuitbus als omwentelingslichaam
43
Van tientallig naar tweetallig en weer terug // puzzel 97-1
44-45
Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade
45
Nederland wint 2 medailles op Internationale Wiskunde Olympiade 2021
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 2

Kort vooraf
3
Ruimte voor nadenken
4-9
Verhalen uit het vmbo - Rayan
9
Concurrente cevianen
10-13
Normering 2021: Anders dan anders
14-17
Wel of geen scheve asymptoot
18-21
Interview met Liesbeth Klein Kranenbarg - Bijspijkerkampen van Anderwijs
22-24
WiTje: Vormen en inhoud
24
Ontbinden in factoren met de kop-staartmethode
25
Uitdagende problemen - Afstandsonderwijs?
26-29
Wis en Waarachtig 30
Kaartjes en kwadraten
31-33
Zo maar een examenvraagstuk van vroeger
34-37
Piet Vredenduin (1909-1996) - Meer dan 50 jaar prominent aanwezig in het wiskundeonderwijs
38-41
Notulen NVvW Jaarvergadering 2020
41-42
Wereldwiskunde Fonds
43
Vastgeroest - Achteruitdenken
44
Toernooi // Olympiadepuzzel 97-2
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 3

Kort vooraf
3
Verslag van een lesson study - De sinus een zaagtand?
4-7
Ontsnapping
7
Laten we het vouwen - De helft van de helft... wordt dat ooit nul?
8-10
Geometrie in Hindeloopen
11
De formule voor sin(2x) ontvouwt zich op het USG
12-14
Verhalen uit het vmbo - Stephanie
15
Knippen en passen
16-20
WiTje: Niet-transitieve dobbelstenen 20
Genderverschillen in de relatie tussen reken/wiskundeangst en reken/wiskundeprestaties
21-23
Wis en Waarachtig 24-25
Aankondiging // KWG Wintersymposium - Zwarte gaten: abstractie in het heelal 25
Een pleidooi voor wiskundig modelleren
26-30
Mededeling // Vacature: redacteur Euclides 30
Vastgeroest - Ze zijn er nog!
31
Mededeling // Oproep: auteurs Giraf-reeks 31
Uitdagende problemen - Sneeuwvlokken en de hoorn van Gabriël
36-37
Formules schetsen om symbol sense te bevorderen II
39-43
Mededeling // Uitslag Nederlandse Wiskunde Olympiade 2021 en inschrijving 2022 43
Middellijnen // Puzzel 97-3
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 4

ICT-special

Kort vooraf
3
Terugblik op de toekomst
4-7
Verschenen // Vormen en verhoudingen in de architectuur (Zebra 62) 7
Computationeel denken via dynamisch programmeren in 5 vwo
8-11
Computationeel denken in de wiskundeles - Hoe krijg je dat voor elkaar?
12-15
Excel-applicaties bij de beroepsgerichte vakken vmbo
16-19
Twaalf jaar na de TED Talk ... Interview met Conrad Wolfram
20-23
Mathematische besliskunde
24-27
Digitaal toetsen in het vmbo
28-31
Wiskunde doen met GeoGebra: tien voorbeelden
32-37
Computational thinking in de klas - Programmeren in Python
38-44
Wiskunde op postzegels
44
Wis en Waarachtig 45
Wiskunde digitaal - Leren over veelhoeken voor vmbo-bkg en mavo met DragonBox Elements
46-47
Leer wiskunde zoals je leert fietsen - Een embodied benadering van onderwijstechnologieën
48-52
Digitale feedback van leerlingen over de kwaliteit van de les
53-55
Weglaten van stigmatiserende indicatoren biedt geen soelaas om eerlijke algoritmen te krijgen
56-57
Leraren opleiden voor digitale geletterdheid en informatica
58-60
Afstandsonderwijs in de lockdown 2020
61-63
Vastgeroest - Grrrrr ...
64
Top
64
Vierkanten en driehoeken // Olympiadepuzzel 97-4
65
Colofon / kalender 66
Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 5

Kort vooraf
3
Het FIzier gericht op… Toepassing van variatietheorie in het wiskundeonderwijs
4-9
Wat bedoelen ze toch met ... answer getting?
10-13
Examenwoorden wiskunde B onder de loep
14-19
WiTje: Krassen in december 19
Kleintje didactiek - Interpreteren van histogrammen en stippengrafieken
20
Verhalen uit het vmbo - Bryan
21
Mededeling // Wiskunde Olympiade 21
Zebra 60: Verdwijnpunt opgelost
22-23
Absoluut van waarde
24-28
Vijftig
28
Formules, vergelijkingen en identiteiten: gelijk of niet?!
29-31
Wis en Waarachtig 32-33
Van taxicab-getallen en algebraïsche raaklijnen
34-36
Regelmaat in een onregelmatige vierhoek
37-39
Vastgeroest - Nederland Ontwikkelingsland?
40-41
Dodecaëders in Amsterdam Zuid-Oost
41
Benadering van een natuurlijk logaritme
42-44
Het bijzondere getal 3 // Puzzel 97-5
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 6

Kort vooraf
3
Heen- en weerreis bij vakdidactiek wiskunde
4-7
Wat bedoelen ze toch met ... globaal kijken?
8-11
Bordjes en formules
12-16
Een nieuw perspectief
16
Verhalen uit het vmbo - Sebastiaan
17
Verschenen // Prachtig boek over vmbo-kansklas
17
Wis en Waarachtig 18-20
Parabool
20
De parabel van de parabool
21-23
Kleintje didactiek - De samenhang tussen sinus en eenheidscirkel
24
WiTje: Meer ruimte voor het festival
25
Uitdagende problemen - Gemiddelden
26-29
Math between US - 'These walls talk back'
30-31
Tweetalig wiskundeonderwijs: ta(a)lrijke potentialen voor begripsvorming
32-35
Netwerken, percolatie en spelen tegen het toeval
36-40
Een kans gemist. Van vwo naar wo, op zoek naar een leerlijn statistiek
40-42
Wereldwiskunde Fonds - Ombaka, Kenia
43
Vastgeroest - Het getallenvoorbeeld
44
Cijfersommen // Olympiadepuzzel 97-6
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":97,"volume":97,"year_start":2021,"year_end":2022,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 97 (2021-2022), nummer 7

Kort vooraf
3
Handig husselen met rekenopdrachten
4-7
Vakantiecursus 2022 voor wiskundeleraren - Willekeur en structuur in netwerken 7
Het Fizier gericht op… Rekenwinst
8-9
Punt voor punt op weg naar beter wiskundeonderwijs voor braillelezers
10-13
Sensemath, app voor leerlingen met een visuele beperking
14
Verschenen // Kan dat geen toeval zijn? 15
Verschenen // Wiskundeplezier 15
Verschenen // Wiskunde bij de les 16
Gaudí en magische vierkanten 16
Japanse puzzels
17-18
Japanse pen en andere verhalen
18-19
Abstracte schoonheid in architectuur - Fotograaf Paul Brouns
20-21
Nieuwe leerlijn algebra wiskunde A
22-26
Puzzels en raadsels voor in de zomer
27
Wis en Waarachtig 28-29
Kleintje didactiek - De samenhang tussen sinus en eenheidscirkel
30-31
WiTje: Jongleren
31
Uitdagende problemen - Het probleem van Leuven
33-35
Meetkunde - eenvoudig, of toch niet?
36-38
Route naar Routh
39-41
Vastgeroest
42
Verenigingsnieuws // Jaarvergadering / Studiedag 2022 43
Goochelen // Puzzel 97-7
44-45
Colofon / kalender 46