Vakblad Euclides

Jaargang 13 (1936-1937)

Cover {"id":13,"volume":13,"year_start":1936,"year_end":1937,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 13 (1936-1937), nummer 1

\( AB \) of \( \overline{AB} \)
1-11
Historische revue
12-19
Korrels V-VIII 20-21
Cours de chimie industrielle
22
Behandeling van de centrale botsing met behulp van diagrammen
23-32
Mondelinge Staatsexamens A 1936 (vervolg in afl. II)
33-44
Cover {"id":13,"volume":13,"year_start":1936,"year_end":1937,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 13 (1936-1937), nummer 2

[Mondelinge Staatsexamens 1936 (vervolg)]
49-55
Didactische causerieën IV
56-63
\(AB\) of \(\bar{AB}\) ?
63-65
Notatie voor lijnstukken
65-68
Opmerkingen naar aanleiding van de eindexamenopgaven voor Algebra 1936
68-71
Korrels IX-XII 72-77
Die Thermodynamik einheitlicher Stoffe und binaerer Gemische, mit Anwendungen auf verschiedene physikalisch-chemische Probleme.
78
Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde
78
Leerboek der Vlakke Meetkunde voor U.L.O.-, Kweek-, Handelsdagscholen e.d.
78
[Archimedes (vervolg)]
80-96
Cover {"id":13,"volume":13,"year_start":1936,"year_end":1937,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 13 (1936-1937), nummer 3

[Archimedes (vervolg)]
97-127
Korrel XIII 128
De ontwikkeling van de intuitionistische wiskunde
129-144
Cover {"id":13,"volume":13,"year_start":1936,"year_end":1937,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 13 (1936-1937), nummer 4

De significa van de pasigrafische systemen
145-158
Uit het verslag van de Staatsexamencommissie 1936 [in de inhoudsopgave staat: Verslag van het Staatsexamen 1936] 159-165
Leitfaden der Planimetrie
166-172
Complement der Algebra voor middelbaar onderwijs en middelbaar normaalonderwijs
166-172
Avontuurlijk wiskunde-onderwijs
166-172
Leerboek der Natuurkunde
166-172
Les carburants; première partie: l'essence
166-172
Cours de chimie indutrielle, Tome III: Métallurgie
166-172
Die Brückenverbindungstheorie und ihre Anwendung zur Klasseneinteilung und Klassenzusammensetzung quadratischer Irrationalzahlen und binärer quadratischer Formen
166-172
Ingekomen boeken 172
School en wetenschap
173-192
Cover {"id":13,"volume":13,"year_start":1936,"year_end":1937,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 13 (1936-1937), nummer 5

Decimale tafels
193-217
Over distributiviteit. Vraag [van de heer C.].
218-225
Ingekomen boeken 225
Leerboek der Mechanica voor het Middelbaar Onderwijs
226-229
Inleiding tot de studie der meetkunde van het aantal
226-229
De functie \( y = x^2 + px + 1 \) en de vergelijking \( x^2 + px + q = 0 \)
230-233
Dr. D.P.A. Verrijp overleden
233
Leon Batista Alberti (500 Jahre Perspektive)
234-240
Cover {"id":13,"volume":13,"year_start":1936,"year_end":1937,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 13 (1936-1937), nummer 6

[Leon Batista Alberti (500 Jahre Perspective) (vervolg)]
241-245
Korrels XIV-XVIII 246-250
Historische revue
251-263
Twee onjuiste bewijzen
264-268
Van \( 1 \times 1 \) naar integraal. Wiskunde voor iedereen
269
Ingekomen boeken 269
Het nieuwe leerplan voor Wiskunde (H.B.S. B)
270-282
Wiskunde op de H.B.S. A
283-286