Vakblad Euclides

Jaargang 68 (1992-1993)

Cover 68 1

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 1

Inhoud1
Bij het begin van de 68e jaargang2
Differentiëren en Derive
3-5
Pythagoras [tijdschrift]
6
Het i-traject: wiskunde in de basisvorming voor zwakke leerlingen
6-11
Mededelingen: Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar '92 / '9311
Begrijpen op termijn
12
Het eerste eindexamen wiskunde B havo
13-14
Het eerste examen wiskunde A havo
14-15
Werkbladen16-17
"Hier durf ik het land wel mee in!"
18-19
Mededeling: Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar '92 / '9319
Bruikbare wiskunde
20-22
40 jaar geleden: De wiskunde voor de niet-mathematische richtingen
23-26
Mededeling: Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar '92 / '9326
Recreatie27
Jaarvergadering / Studiedag 199228
Programma Studiedag
29-31
Mededelingen: Panama najaarsconferentie 1992; Zorgverbreding Wiskunde; Wibo-conferentie32
Kalender32
Cover 68 2

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 2

Inhoud33
Een eigenzinnige aanpak van wiskundeonderwijs
34-36
Verschenen36
De bissectricestelling
37-43
Mededelingen: Open Dag WCW Amsterdam43
Vreemde woorden in de wiskunde43
Maak het niet te vlug (te) kort of: Progressieve schematisering in het VO
44
Brief aan de voorzitter
45-47
Werkbladen48-49
Bij drie experimentele examenopgaven
50
Emancipatie abc voor de wiskundeles
50
Cijferen of ontcijferen, Wiskunde A of tekstverklaring? (vervolg)
51-53
Mededeling: Wiskunde A-lympiade53
Waardering?
54
De vele tongen van het MTO
55
40 jaar geleden: Vraagstukken55
Het gebruik van contexten
56-59
Verschenen59
Recreatie60
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1991-31 juli 199261-63
Jaarvergadering/Studiedag 199263
Elementary Linear Algebra
63
Vereenvoudigd vereenvoudigen (vervolg)
64
Adressen van auteurs64
Kalender64
Cover 68 3

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 3

Inhoud66
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1992
66-72
Mededeling: Wim Schaafsma redactielid72
Vectoren in de regen
73-77
40 jaar geleden [dr. H. Streefkerk]77
Weten hoe en weten waarom
78
Realistische meetkunde
79
Werkbladen80-81
Pak er even een schaar bij ...
82-83
Het Bedrijfspracticum, praktische wiskunde alternatief getoetst
84-87
Vreemde woorden in de wiskunde87
Recreatie88
Werken met concrete materialen, het wiskundewerklokaal
89-92
Architectuur in de natuur [Boekbeschouwing]
92-93
Van de bestuurstafel
94-96
Mededeling: Lerarendag R.U.G.96
Adressen van auteurs96
Kalender96
Cover 68 4

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 4

Inhoud97
W12-16 en de Bovenbouw
98-100
Vreemde woorden in de wiskunde100
Toetsen, proefwerken en repetities
101
Mededeling: Computer en wiskunde voor de onderbouw101
E.J. Dijksterhuis en het onderwijs in de wiskunde
102-109
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 1992 (eerste ronde)
110
Zuid-Afrika en Polen
111
Mededeling [Jan Koekkoek redactielid]111
Werkbladen112-113
Vredenduin over positief en negatief [Boekbeschouwing]
114-117
40jaargeleden: Vraagstukken117
Leren en Helpen Leren (I)
118-122
Recreatie123
De Epsilon Uitgaven [Boekbeschouwing]
124-126
Van de bestuurstafel
126-127
Mededelingen: Wintersymposium; Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar 92 / 93; Methodekeuze-conferentie Wiskunde127-128
Adressen van auteurs128
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
128
Kalender128
Cover 68 5

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 5

Inhoud129
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 1992 (eerste ronde)
130-132
Mededelingen: Aanmelding voor Staatsexamen Wiskunde m.o.-A of wiskunde m.o.-B132
Leren en Helpen Leren (II)
133-136
Permutaties op een schaakbord
136-142
40jaar geleden [drs. G.A. Jansen]142
Dominostenen uit Québec
143
Werkbladen144-145
Discussie, discussie146-155
Mededeling: Wiskunde A voor het vwo155
Verschenen155
Zorgverbreding wiskunde
156
Vreemde woorden in de wiskunde156
Recreatie157
Van de bestuurstafel
158
Begrijpen door 'aan te sluiten'
159-160
Kalender160
Mededeling: Brochures Keuzebegeleiding Wiskunde A en B op het havo160
Adressen van auteurs160
Cover 68 6

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 6

Inhoud161
Van Lyon tot Québec
162
Interview met Agneta Aukema
163-164
Interview met Willem van Gaans
164-165
Interview met Joop van Dormolen
166
Interview met Henk Schuring
167
Interview met Victor Schmidt
168-169
Mededelingen: Het 29-ste Nederlands Mathematisch Congres169
Wiskundige machines en instrumenten
170-171
Nolan en computers in het onderwijs
172-174
Vreemde woorden in de wiskunde174
Over de toekomst van de integraalrekening op school
174-175
Verschenen175
Werkbladen176-177
De NCTM
178
Het wiskunde-onderwijs in Italië
179-180
Mededeling: Cursus 'Eindige Elementen Methode'180
Waarom een leerling soms iets snapt, maar het niet begrijpt
181-182
Calculus and its Applications
182
Een onderzoekende houding
182-187
Grundlagen einer Geometriedidactik
187
Recreatie188
Van de bestuurstafel
189-191
Regionale voorjaarsbijeenkomsten 1993192
Adressen van auteurs192
40 jaar geleden: Vraagstukken192
Kalender192
Cover 68 7

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 7

Inhoud193
Jaarvergadering NVvW, Taal bij het wiskundeonderwijs
194-201
40 jaar geleden [P. Wijdenes]201
In memoriam Oene Bottema
202-204
De 31ste Nederlandse Wiskunde Olympiade
204-207
Mededelingen: Studiedag Vrouwen en Wiskunde207
Werkbladen207-209
Samenwerken in de klas
210-214
Mededeling: Werkbundel Methodekeuze Basisvorming214
Wie doen het fout?
215-216
Jaarrede 1992
216-219
Mededeling: Aan de bezitters van een TI 81 of TI 85219
Recreatie220
Notulen van de jaarvergadering 1992221-222
Examenbesprekingen mei 1993222-224
Adressen van auteurs224
Verschenen224
Kalender224
Cover 68 8

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 8

Inhoud225
Redactiestatuut: eindelijk!226-227
De kruisende ladders in de steeg
228-233
Markov-ketens in diskrete tijd
233
Begrijpen als resultaat van leren. Leren door welbewust verwondering op te roepen
234-235
Freudenthals laatste boek [Boekbeschouwing]
236-239
40 jaar geleden: Vraagstukken239
Werkbladen240-241
Wiskunde in het meao (I), (II), (III)
242-245
Mededeling: NICL-Overzichten Voortgezet Onderwijs 1993245
Wiskunde vanuit toepassingen
245
Recreatie246
Studiecommissie Wiskunde B-programma (vwo)247
Waardering voor de eigen aanpak van de leerlingen (I)
248-250
Vreemde woorden in de wiskunde250
Rekenen anno 2002
250-253
Van de bestuurstafel
254-256
Adressen van auteurs256
Kalender256
Cover 68 9

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 9

Inhoud257
Van de uitgever258
Euclides en de NVvW259
Hawex A na de basisvorming
260-262
Vreemde woorden in de wiskunde262
Wiskunde-examens in Hongarije
262-266
Een wiskundelerares in het middelbaar zeevaartonderwijs
267-269
Mededelingen: Nascholing in het cursusjaar 93/94269
Basis(mis)vorming inW12-16?
270-271
In memoriam Jan Karel Timmer
271
Werkbladen272-273
Waardering voor de eigen aanpak van de leerlingen (II)
274-276
Mededeling: Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde276
De XXXIIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1992
276-279
Recreatie280
Begrijpen begrepen(?)
281
De vereniging komt naar u toe
282-284
Raak en mis: een oproep
284-285
Van de bestuurstafel
285-287
Jaarvergadering / Studiedag 1993287
40 jaar geleden [Wimecos]288
Verschenen288
Adressen van auteurs288
Kalender288