Vakblad Euclides

Jaargang 68 (1992-1993)

Cover 68 1

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 1

Inhoud 1
Bij het begin van de 68e jaargang 2
Differentiëren en Derive
3-5
Pythagoras [tijdschrift]
6
Het i-traject: wiskunde in de basisvorming voor zwakke leerlingen
6-11
Mededelingen: Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar '92 / '93 11
Begrijpen op termijn
12
Het eerste eindexamen wiskunde B havo
13-14
Het eerste examen wiskunde A havo
14-15
Werkbladen 16-17
"Hier durf ik het land wel mee in!"
18-19
Mededeling: Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar '92 / '93 19
Bruikbare wiskunde
20-22
40 jaar geleden: De wiskunde voor de niet-mathematische richtingen
23-26
Mededeling: Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar '92 / '93 26
Recreatie 27
Jaarvergadering / Studiedag 1992 28
Programma Studiedag
29-31
Mededelingen: Panama najaarsconferentie 1992; Zorgverbreding Wiskunde; Wibo-conferentie 32
Kalender 32
Cover 68 2

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 2

Inhoud 33
Een eigenzinnige aanpak van wiskundeonderwijs
34-36
Verschenen 36
De bissectricestelling
37-43
Mededelingen: Open Dag WCW Amsterdam 43
Vreemde woorden in de wiskunde 43
Maak het niet te vlug (te) kort of: Progressieve schematisering in het VO
44
Brief aan de voorzitter
45-47
Werkbladen 48-49
Bij drie experimentele examenopgaven
50
Emancipatie abc voor de wiskundeles
50
Cijferen of ontcijferen, Wiskunde A of tekstverklaring? (vervolg)
51-53
Mededeling: Wiskunde A-lympiade 53
Waardering?
54
De vele tongen van het MTO
55
40 jaar geleden: Vraagstukken 55
Het gebruik van contexten
56-59
Verschenen 59
Recreatie 60
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1991-31 juli 1992 61-63
Jaarvergadering/Studiedag 1992 63
Elementary Linear Algebra
63
Vereenvoudigd vereenvoudigen (vervolg)
64
Adressen van auteurs 64
Kalender 64
Cover 68 3

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 3

Inhoud 66
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1992
66-72
Mededeling: Wim Schaafsma redactielid 72
Vectoren in de regen
73-77
40 jaar geleden [dr. H. Streefkerk] 77
Weten hoe en weten waarom
78
Realistische meetkunde
79
Werkbladen 80-81
Pak er even een schaar bij ...
82-83
Het Bedrijfspracticum, praktische wiskunde alternatief getoetst
84-87
Vreemde woorden in de wiskunde 87
Recreatie 88
Werken met concrete materialen, het wiskundewerklokaal
89-92
Architectuur in de natuur [Boekbeschouwing]
92-93
Van de bestuurstafel
94-96
Mededeling: Lerarendag R.U.G. 96
Adressen van auteurs 96
Kalender 96
Cover 68 4

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 4

Inhoud 97
W12-16 en de Bovenbouw
98-100
Vreemde woorden in de wiskunde 100
Toetsen, proefwerken en repetities
101
Mededeling: Computer en wiskunde voor de onderbouw 101
E.J. Dijksterhuis en het onderwijs in de wiskunde
102-109
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 1992 (eerste ronde)
110
Zuid-Afrika en Polen
111
Mededeling [Jan Koekkoek redactielid] 111
Werkbladen 112-113
Vredenduin over positief en negatief [Boekbeschouwing]
114-117
40jaargeleden: Vraagstukken 117
Leren en Helpen Leren (I)
118-122
Recreatie 123
De Epsilon Uitgaven [Boekbeschouwing]
124-126
Van de bestuurstafel
126-127
Mededelingen: Wintersymposium; Nascholing voor wiskundedocenten in het cursusjaar 92 / 93; Methodekeuze-conferentie Wiskunde 127-128
Adressen van auteurs 128
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
128
Kalender 128
Cover 68 5

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 5

Inhoud 129
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 1992 (eerste ronde)
130-132
Mededelingen: Aanmelding voor Staatsexamen Wiskunde m.o.-A of wiskunde m.o.-B 132
Leren en Helpen Leren (II)
133-136
Permutaties op een schaakbord
136-142
40jaar geleden [drs. G.A. Jansen] 142
Dominostenen uit Québec
143
Werkbladen 144-145
Discussie, discussie 146-155
Mededeling: Wiskunde A voor het vwo 155
Verschenen 155
Zorgverbreding wiskunde
156
Vreemde woorden in de wiskunde 156
Recreatie 157
Van de bestuurstafel
158
Begrijpen door 'aan te sluiten'
159-160
Kalender 160
Mededeling: Brochures Keuzebegeleiding Wiskunde A en B op het havo 160
Adressen van auteurs 160
Cover 68 6

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 6

Inhoud 161
Van Lyon tot Québec
162
Interview met Agneta Aukema
163-164
Interview met Willem van Gaans
164-165
Interview met Joop van Dormolen
166
Interview met Henk Schuring
167
Interview met Victor Schmidt
168-169
Mededelingen: Het 29-ste Nederlands Mathematisch Congres 169
Wiskundige machines en instrumenten
170-171
Nolan en computers in het onderwijs
172-174
Vreemde woorden in de wiskunde 174
Over de toekomst van de integraalrekening op school
174-175
Verschenen 175
Werkbladen 176-177
De NCTM
178
Het wiskunde-onderwijs in Italië
179-180
Mededeling: Cursus 'Eindige Elementen Methode' 180
Waarom een leerling soms iets snapt, maar het niet begrijpt
181-182
Calculus and its Applications
182
Een onderzoekende houding
182-187
Grundlagen einer Geometriedidactik
187
Recreatie 188
Van de bestuurstafel
189-191
Regionale voorjaarsbijeenkomsten 1993 192
Adressen van auteurs 192
40 jaar geleden: Vraagstukken 192
Kalender 192
Cover 68 7

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 7

Inhoud 193
Jaarvergadering NVvW, Taal bij het wiskundeonderwijs
194-201
40 jaar geleden [P. Wijdenes] 201
In memoriam Oene Bottema
202-204
De 31ste Nederlandse Wiskunde Olympiade
204-207
Mededelingen: Studiedag Vrouwen en Wiskunde 207
Werkbladen 207-209
Samenwerken in de klas
210-214
Mededeling: Werkbundel Methodekeuze Basisvorming 214
Wie doen het fout?
215-216
Jaarrede 1992
216-219
Mededeling: Aan de bezitters van een TI 81 of TI 85 219
Recreatie 220
Notulen van de jaarvergadering 1992 221-222
Examenbesprekingen mei 1993 222-224
Adressen van auteurs 224
Verschenen 224
Kalender 224
Cover 68 8

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 8

Inhoud 225
Redactiestatuut: eindelijk! 226-227
De kruisende ladders in de steeg
228-233
Markov-ketens in diskrete tijd
233
Begrijpen als resultaat van leren. Leren door welbewust verwondering op te roepen
234-235
Freudenthals laatste boek [Boekbeschouwing]
236-239
40 jaar geleden: Vraagstukken 239
Werkbladen 240-241
Wiskunde in het meao (I), (II), (III)
242-245
Mededeling: NICL-Overzichten Voortgezet Onderwijs 1993 245
Wiskunde vanuit toepassingen
245
Recreatie 246
Studiecommissie Wiskunde B-programma (vwo) 247
Waardering voor de eigen aanpak van de leerlingen (I)
248-250
Vreemde woorden in de wiskunde 250
Rekenen anno 2002
250-253
Van de bestuurstafel
254-256
Adressen van auteurs 256
Kalender 256
Cover 68 9

Euclides, jaargang 68 (1992-1993), nummer 9

Inhoud 257
Van de uitgever 258
Euclides en de NVvW 259
Hawex A na de basisvorming
260-262
Vreemde woorden in de wiskunde 262
Wiskunde-examens in Hongarije
262-266
Een wiskundelerares in het middelbaar zeevaartonderwijs
267-269
Mededelingen: Nascholing in het cursusjaar 93/94 269
Basis(mis)vorming inW12-16?
270-271
In memoriam Jan Karel Timmer
271
Werkbladen 272-273
Waardering voor de eigen aanpak van de leerlingen (II)
274-276
Mededeling: Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde 276
De XXXIIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1992
276-279
Recreatie 280
Begrijpen begrepen(?)
281
De association komt naar u toe
282-284
Raak en mis: een oproep
284-285
Van de bestuurstafel
285-287
Jaarvergadering / Studiedag 1993 287
40 jaar geleden [Wimecos] 288
Verschenen 288
Adressen van auteurs 288
Kalender 288