Vakblad Euclides

Jaargang 24 (1948-1949)

Cover {"id":24,"volume":24,"year_start":1948,"year_end":1949,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1/2

Euclides, jaargang 24 (1948-1949), nummer 1/2

Officiële announcementen van Wimecos 1-2
Rapport inzake de herziening van het eindexamenprogram van de H.B.S.-B
2-11
Hoe hebben de ouden gerekend?
12-34
Rond een oude psychologische strijdvraag
35-40
Ordinaalconcept en nominalisme in de theoretische rekenkunde
41-47
Mathematisch centrum 48-53
Wiskundig dispuut "Thomas J. Stieltjes"
54-56
Wiskunde werkgroep der W.V.O. 56
Van de personen 57
Een meetkundige plaats met een historische betekenis
58-64
Uit "Een school-boeck der Wynroeyeryen met aenhangh genaamt den Bril voor de Amsterdamsche Belachelijcke Geometristen"
65-78
Gonio- en Trigonometrie
79-80
Middel-Algebra, Leerboek voor Akte-studie en inleiding tot de analyse; 4e druk, deel I
79-80
Cover {"id":24,"volume":24,"year_start":1948,"year_end":1949,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 24 (1948-1949), nummer 3

Het conferentie-weekend op het Maarten-Maartens-Huis te Doorn georganiseerd door de Wiskunde Werkgroep der W.V.O. [in de kop van het article staat: ... georganisered ...] 81-82
De keuze van de leerstof bij het onderwijs in de wiskunde
83-105
De algebraische en de analytische visie op het getalbegrip in de elementaire wiskunde
106-121
Een poging om de richtlijnen op te stellen voor een didactiek van de wiskunde
122-133
Leerboek der vlakke Meetkunde.
134
Korrels XC en XCI 135-137
Kort verslag van de algemene vergadering van Wimecos op 5 Jan. 1949 te Amsterdam gehouden
138-139
Bericht
139
Symbolen voor de wiskunde - Beschrijvende Meetkunde 140-141
Simon Stevin
142-144
Cover {"id":24,"volume":24,"year_start":1948,"year_end":1949,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 24 (1948-1949), nummer 4

[Simon Stevin (vervolg)]
145-155
Levensverzekeringswiskunde
156-168
Hoe hebben de ouden gerekend? (Antwoord aan Prof. Dr. H. Freudenthal)
169-185
[Bericht van] Wimecos 186
Niet-Euclidische meetkunde
186-192
A concise history of mathematics
186-192
Five Placce Tables
186-192
Isaac Newton's levensreis tot scheppend inzicht
186-192
Boekaankondiging 193-194
Hoofdstukken uit de Wiskunde van belang voor de economische wetenschap
195-198
Jaarvergadering van de groep L.i.w.e.n.a.g.e.l. op 3 Januari 1949 in hotel Terminus te Utrecht
199-202
Symposium over Moderne Rekenmachines georganiseerd door Nederlandse Natuurkundige Vereniging en Mathematisch Centrum 203-207
Compositie en constructie
208
Cover {"id":24,"volume":24,"year_start":1948,"year_end":1949,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 24 (1948-1949), nummer 5

Constructie en Compositie (vervolg)
209-225
Portret van Dr. F. Loonstra [bijlage na pag. 216]
Het begrip orde, in het bijzonder in de wiskunde
226-242
Portret van Prof. Dr. J. de Groot [bijlage na pag. 233]
Fantasie van punt tot punt
243-253
Van de personen 254
Korrels XCII en XCIII 255-257
Partiele differentiaalvergelijkingen
258-261
Kwadraattafel
258-261
A critical investigation into relativism
258-261
Grote tafel in vijf decimalen (tafel H).
258-261
Lagere Algebra; dl. I, de algebraïsche grootheden en hun bewerkingen
258-261
Ingekomen boeken 262
Circulatie van Tijdschriften
263-264
Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren
265-272
Cover {"id":24,"volume":24,"year_start":1948,"year_end":1949,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 24 (1948-1949), nummer 6

Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren (vervolg) [in de inhoud staat: ...wiskunde en mechanica...]
273-282
De ongelijkheden in de schoolmeetkunde
283-293
Plaats en betekenis van het onderwijs in de beschrijvende meetkunde op de H.B.S
294-307
De meetkunde in de eerste klasse
308-312
Vacantie-cursus groepentheorie [Mathematisch Centrum] 313
Natuurphilosophie
314-315
Ingekomen boeken 316
Inhoud van de 24e jaargang 1948/49 317-318