Vakblad Euclides

Jaargang 1 (1924-1925)

Cover 1 0

Wat wil het bijvoegsel? (en bestelkaart), jaargang 1 (1924-1925), nummer 0

Wat wil het bijvoegsel?
1-2
Bestelkaart 3-4
Cover 1 1

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 1 (1924-1925), nummer 1

Moet het Meetkunde-onderwijs gewijzigd worden?
1-26
Meetkunde der Kegelsneden
27-28
Het cultuurhistorisch element in het wiskunde-onderwijs
29-32
Cover 1 2

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 1 (1924-1925), nummer 2

Het cultuurhistorisch element in het wiskunde-onderwijs (vervolg)
33-46
Naschrift van de redactie
46
Moet het Meetkunde-onderwijs gewijzigd worden?
47-59
Antwoord aan Mevrouw Ehrenfest-Afanassjewa
60-68
Val en Worp.
69-80
Ons standpunt in zake de beoordeelingen van schoolboeken
69-80
Beknopt Leerboek der Vlakke Meetkunde
69-80
Algebra voor onderwijzersopleiding en hoofdacte-studie
69-80
Wiskundige Terme, Engels-Afrikaans
69-80
Cover 1 3

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 1 (1924-1925), nummer 3

Over het formuleeren van stellingen en bewijzen der meetkunde
81-89
Verbetering
89
Het "meer en meer wiskundig" karakter der H.B. School met 5-jarigen cursus
90-100
Loodrechte stand van lijn en vlak
101-108
Het Staatsexamen tot toelating aan de Universiteit
109-110
Over de wiskunde-eischen voor het "Staatsexamen"
111-116
Cosmographie voor de H.B.S.
117-121
No. 492. Leerboek der voortgezette Beschrijvende Meetkunde, voor de cadetten van alle wapens
117-121
Grafisch Schrift ten dienste van het onderwijs
117-121
Onze oudste 17e-eeuwsche rekenboeken
122-128
Cover 1 4

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 1 (1924-1925), nummer 4

Beknopt Leerboek der Vlakke Driehoeksmeting voor H.B.S. met 5-j.c., gymnasia en kweekscholen
129-142
Handboek der Vlakke Driehoeksmeting voor hen, die voor een acte Wiskunde studeeren
129-142
Convergentie en som van oneindige Reeksen
142-160
Cover 1 5/6

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 1 (1924-1925), nummer 5/6

Onze oudste 17e-eeuwsche rekenboeken (Vervolg van No. 3)
161-193
Der Funktionsbegriff in den Höheren Schulen Deutschlands
194-210
Naschrift
210-211
Vlakke Meetkunde
211-212
Wiskundevrees
212