Vakblad Euclides

Jaargang 45 (1969-1970)

Cover 45 1

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 1

Euclides. Tijdschrift voor de didactiek van de wiskunde
1
Voor de brugklassen?
2-5
Continuïteit
6-16
De lege verzameling in het mavo
17-18
Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Masstheorie
18
Wiskunde in de brugklas van een Montessorilyceum
19-25
Wiskunde voor H.A.V.O. 2H
25
Aan welke didaktische principes behoort ons onderwijs van elke dag te voldoen en welke invloed heeft dat op de methode?
26
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 29
Staatsexamen Gymnasium A en B 1968. Uit het examen verslag 30-31
Staatsexamen H.B.S. - 1968. Uit het examen verslag 31-33
Wiskobas
34-35
Nico
35
Onderwijs en verandering 36
Liwenagel
37
Educational studies in mathematics; Vol 1, No. 1/2
38-39
Computerwiskunde
38-39
Le premier enseignement de l'analyse
38-39
Recreatie 40
Cover 45 2

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 2

De wiskunde in de oudheid
41-48
Wat moet een econoom van de wiskunde weten?
49-53
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 54
Kalender 54
Korrel CLI: De verzameling \( \{ X \mid d\left(X, OA\right) = d\left(X, OB\right)\} \) 55-58
Het symmetrisch verschil van verzamelingen [in de inhoud staat: symmetrische]
59-62
Openingsrede van de voorzitter van de NVWL voor de ledenvergadering van 13 september 1969 te Utrecht
63-64
Test en enquête computerkunde
65-68
J. van Lint: Wel of niet de tweede afgeleide? 69-71
Bewegingsmeetkunde
71-78
Wiskunde voor de tweede klas, V.W.O. deel 1
71-78
Nieuwe Wiskunde, deel 1, Taal en logica
71-78
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor het brugjaar; delen 1a, 1b, 1c
71-78
Algebra voor de tweede en derde klas van het havo
71-78
Moderne Algebra voor VWO en havo, deel 1 voor de brugklas
71-78
Wiskunde, rekenen met machten
71-78
Meetkunde voor de brugklas (met werkschrift)
71-78
Geprogrammeerde instructie wiskunde
71-78
Ik doe en ik begrijp
71-78
Versnelling en beweging
71-78
Aufbau des Zahlensystems
71-78
Plane trigonometry
71-78
Elementary Algebra for college students
71-78
Ontvangen boeken 78
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 79-80
Recreatie 80
Cover 45 3

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 3

Hoe bewijst u dat?
81-84
Joh. H. Wansink: Figuren en symbolen 85-87
Korrel CLII: Het limietbegrip 88
Korrel CLIII: Verhoudingen en evenredigheden 89-90
Projectieve grondslagen van de leer der translaties en spiegelingen in de vlakke meetkunde
91-104
Verscheidenheden LXXVI: Een probleem van Pieter Nieuwland
105-109
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 110-111
Wiskunde werkgroep van de W.V.O. 111
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 112-113
Wiskundig Genootschap 114
Kalender 114
Gemoderniseerde Meetkunde op Basis van Afbeeldingen, deel 1
115-119
Geometrie [Geometry] for teachers
115-119
Evolution of mathematical concepts
115-119
Wiskunde voor MAVO 2M
115-119
Levende wiskunde
115-119
Handelsrekenen en financiële rekenkunde
115-119
Convergence of probability measures
115-119
Arrays of cylindrical dipoles
115-119
Lesebuch zur Mathematik
115-119
The elements of complex analysis
115-119
Recreatie 120
Cover 45 4

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 4

De achtergronden van het klokrekenen
121-125
Het wiskundeonderwijs in Frankrijk
126-128
De wiskunde in de oudheid [erratum] 128
Een ander montessori-geluid
129-132
Analytische meetkunde met translaties
133-136
Berichten: Colleges sterrenkunde voor afgestudeerden 136
Korrel CLIV: Elimineren 137-139
Liwenagel 139
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 140
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 141-145
Nieuwe naam voor Internationale Raad voor Audio-visuele Media: I.C.E.M. 146-147
Kalender 147
Commissie modernisering leerplan wiskunde 148
L'enfant et les graphes
148-151
Potentialtheorie
148-151
Mathematical Structures of Language
148-151
Grundziige der Mathematik, Band V, Praktische Methoden und Anwendungen der Mathematik
148-151
Metabletica van de materie
148-151
Introduction to the theory of categories and functors
148-151
Essentials of Mathematics
148-151
Recreatie 151-152
Cover 45 5

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 5

Een experiment op de basisschool in België
153-161
N.I.A.M. 162
über die Einführung des Logarithmus im Schulunterricht
163-171
Het 1e Internationale Wiskundeonderwijs Congres
172-174
Het examenprogramma voor de akte wiskunde L.O. 175-186
Simon Stevin
187-190
Korrel CLV: Benadering van logaritmen 190
Korrel CLVI: Een integraal 191
Het Zesde Nederlands Mathematisch Congres 192
Commissie modernisering Leerplan Wiskunde 193
Congres van leraren in de Wiskunde en de Natuurwetenschappen 193
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 194
Kalender 194
De ontwikkeling van het wiskundig economisch denken
195-197
Moderne algebracursus
195-197
Wiskunde voor de tweede klas
195-197
De rekenliniaal
195-197
Gemoderniseerde meetkunde op basis van afbeeldingen: deel 2 H
195-197
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor havo en vwo, deel HV-4B
195-197
Nicht-numerische Informationsverarbeitung
195-197
Didactische literatuur 198
Recreatie 199-200
Cover 45 6

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 6

Wiskunde in de mavo-brugklas
201-206
Wiskunde in de brugklasse
207-211
Wiskundeonderwijs in de heterogene brugklasse?
212-216
Uit de discussies [tijdens de weekendconferentie van de Wiskunde Werkgroep] 217-220
Doelstellingen
221-223
Het eindexamenprogramma wiskunde I van het v.w.o. 223
De determinerende en vormende functie van de wiskunde in de brugklas
224-226
Studietoetsen wiskunde voor de brugklas
227-231
Korrel CLVII: \( P \subset R \) of \( R \subset P \)? 232
Modellenbouw in de brugklas
233-241
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 241
Afbeeldingsmeetkunde voor mavo, Deel 1
242-247
Wiskunde voor VWO, 2 V
242-247
Moderne algebracursus, deel 2 van het v.w.o.
242-247
Algebra voor de tweede klas van het v.w.o.
242-247
Van A tot Z, Werkboek der Wiskunde, deel HV-2a
242-247
Formele vorming in de brugklas
242-247
Nieuwe Wiskunde II
242-247
Linea recta, meetkunde voor mavo-scholen en andere scholen van voortgezet onderwijs
242-247
Analyse, deel 1
242-247
Gemoderniseerde Meetkunde op basis van afbeeldingen, deel 2 voor MAVO
242-247
Recreatie 247-248
Cover 45 7

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 7

Notaties voor verzamelingen
249-254
Statistiek op het vwo 255-262
Rij en reeks
263-266
Verscheidenheden LXXVII: Een scheve stangenvierzijde
267-269
ZDM [Zentralblatt für Didaktik der Mathematik]
269
Openingsrede van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundelerarenvoor de jaarvergadering van 22 december 1969
270-272
Korrel CLVIII: Een isomorfie 273-274
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 275
Commissie modernisering leerplan wiskunde
276-277
Moderne Wiskunde, deel 1 voor de brugklas
278-285
Weierstrass's convergence test for series of complex terms
278-285
Algebra voor h.a.v.o. env.w.o., deel I voor de brugklas
278-285
Le Axiome de Paralleles de Euclides à Hilbert
278-285
Nieuwe wiskunde opgaven voor 1.o., v.h.m.o., v.w.o.
278-285
Les fondements de la géometrie, Tome premier. La construction élémentaire de la géometrie Euclidienne
278-285
Gemoderniseerde meetkunde op basis van afbeeldingen, deel 2v
278-285
Algebra, een geprogrammeerde cursus, samengesteld door The School Mathematics Study Group
278-285
Computational solution of nonlinear operator Equations
278-285
Die Neugestaltung des Mathematikunterrichts an den höheren Schulen; Ausgewählte Referate
278-285
Einfache Verknüpfungsgebilde, Gruppoide
278-285
Bericht: Project-Schagen 285
Kalender 285
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 286
Recreatie 287-288
Liwenagel 288
Cover 45 8

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 8

De doelstellingen van het wiskundeonderwijs
289-299
Differentialen
300-308
Homomorfie in de schoolwiskunde
309-312
Korrel CLIX: Raaklijn en raakvlak 313-314
Opbouw 2, Wiskunde voor het secundair onderwijs
314-317
De modernisering van het rekenonderwijs op de basisschool
314-317
Introduction aux équations aux différences finis
314-317
Initiation à la theorie des ensembles
314-317
Zur Didaktik des Mathematischen Unterrichts, Band 1
314-317
Grundbegriffe und Grundkonstruktionen der Geometrie
314-317
Almost periodic functions
314-317
Liwenagel
318-319
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 319-320
Recreatie 320
Cover 45 9

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 9

Verzamelingen in het onderwijs
321-326
dr. J.S. ten Brinke: Moedertaalonderwijs en toch geen "Nederlands" 327-336
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
336
Korrel CLX: Afgeleide en monotonie 337-338
De Eindexamens 1970 339-348
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren [Statuten en HR] 349-352
Internationale post-universitaire cursussen te Gent 352-353
Wat kunnen wij weten? Elementaire inleiding tot de kennistheorie
353-357
Moderne Algebra voor mavo, Deel 2
353-357
Formation continue des enseignants de la mathématique au niveau secondaire
353-357
Wiskunde voor de derde klas V.W.O., deel 1
353-357
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Ergänzungshefte, Heft 2
353-357
Elementary differential equartons and boundary value problems
353-357
Elementare Logik, Prädikatenlogik der ersten Stufe
353-357
Algebra
353-357
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 357-358
Boeken-aanwinsten 358-359
Recreatie 359-360
Cover 45 10

Euclides, jaargang 45 (1969-1970), nummer 10

Der Geschichtete Rhythmus in der Ebene, die Formleiter einer Lichtmusik
361-376
Commissie modernisering leerplan wiskunde
376
Vectoren
377-384
Over eigenschappen van relaties
385-389
Kalender 389
Korrel CLXI: Wat zou Leibniz hier van zeggen? 390
Een "bezemklas"?
391-392
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 392
Vakantiecursus 1970 393
Moderne wiskundecursus voor het havo, eerste deel-tweede klas
393-396
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor de tweede klas mavo-havo, deel H-2c, 1ste halfjaar
393-396
Vraagstukkenverzameling voor mavo en havo
393-396
Differential Geometry
393-396
Intermediate Algebra, second edition
393-396
Projective and Euclidean Geometry
393-396
Anfänge der griechischen Mathematik
393-396
Hogere wiskunde 2
393-396
Eindrapport Werkgroep HAVO-MAVO
397
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften 398
Recreatie 399-400
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 400