Vakblad Euclides

Jaargang 82 (2006-2007)

Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 1

Kort vooraf
1
Wiskunde-examens 2006, 1e tijdvak
2-17
Compex? Complex
18-19
Contexten in de examens wiskunde B
20-22
Verslag NVvW-examenbesprekingen 2006
23-27
Wat zou u doen? Scorepunten toekennen bij examens; twee opvattingen
29
Errata bij ‘Financiële wiskunde’ in jaargang 81, nummer 8 29
Gegoochel met getallen / Boekbespreking
30-31
Maat- en integratietheorie
32-33
Brief aan de Kamercommissie Onderwijs
34
Jaarvergadering / Studiedag 2006
35-37
Tatami / Puzzel 821
38
Betegelen met halve vierkanten / oplossing puzzel 817 39
Servicepagina / kalender 40
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 2

Kort vooraf
41
Het dubbele programma van Jan Versluys
42-45
De wiskunde bedrijven ... Studenten bedrijfskunde aan het woord
46-48
'Oude' meetkunde en vwo-wiskunde D
49-52
Parate kennis en algebra / Aflevering 0: Aankondiging
53-54
De Cirkel van Benford - Waarom de meeste getallen met een 1 beginnen
55-58
Ik las en dacht ...
59-61
Wat algebra is, dat kun je niet weten
62-67
Math through the Ages - A Gentle History for Teachers and Others
68-69
Teleblik, prachtige bronnen voor ons vak!
70
Jaarverslag Euclides
71-73
Samenwerken aan samenhangend Bèta-onderwijs 73
Inhoud van de 81e jaargang (2005/2006) 74-77
BWNW online 77
Notulen van de Jaarvergadering van de NVvW op 5 november 2005
78-79
Verslag van het associationsjaar 2005/2006
80-81
Randomia / Puzzel 822
82
Torens en Lopers / Oplossing puzzel 818 83
Servicepagina / kalender 84
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 3

Kort vooraf
85
Centraal examen wiskunde vmbo-BB helemaal met de computer ... het duurt nog even
86-88
Modelleren op verschillende niveaus
89-91
In memoriam de onderwijsman A.D. de Groot
92-94
Aankondiging / Wintersymposium KWG 94
'Bijles' wiskunde havo 4B - over instrumenteel uitleggen en begrijpen
95-99
Rijk aan betekenis - Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs
100-102
(Wis)kundig kiezen: De Condorcet Paradox
103-104
Aankondiging / Expositie Mathematische Keramiek 104
MAThADORE: het concept van de toekomst?
105-109
Parate kennis en algebra / Aflevering 1: Weten dat
111-112
Geef uw leerlingen een kans en organiseer de wiskunde olympiade ook bij u op school!
112-114
Verschenen 115-116
Jaarrede 2006
117-120
Van de bestuurstafel
121
Platform VVVO
121
Dirichlet-cellen / Puzzel 823
122
Tatami / Oplossing puzzel 821 123
Servicepagina / kalender 124
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 4

Kort vooraf
125
Vmbo-examenprogramma's aangepast
126-128
Algebra-prestaties van tweedeklassers
129-131
Interview met Jan van Maanen
133-135
Prijsuitreiking Nederlandse Wiskunde Olympiade 2006
136-138
Wiskunde Scholen Prijs 2007 138
Oproep / Zebra-boekjes niet om te kopiëren
138
Tussenrapport van de profielcommissies
139
Aankondiging / 43ste Nederlands Mathematisch Congres 139
Oproep / ICMI-onderzoek
139
Wiskunde C, onderweg naar 2010
140-143
(Wis)kundig kiezen / De Olympische Paradox
143-145
Bartjens Rekendictee 2006
146-147
Ik las en dacht ...
148-150
Parate kennis en algebra / Aflevering 2: Symbol sense
151-152
Correctiemodel Rekendictee 152
Reactie op 'Wat algebra is'
153-154
Zeepvliezen, wetenschap en vermaak (Zebra 18)
155-156
Ingekorte bestuursreactie op het Standpunt van de Resonansgroep wiskunde
157
Van de bestuurstafel
158
Fotoverslag studiedag/jaarvergadering 2006
159-161
Producten van twee priemgetallen / Puzzel 824
162
Randomia / Oplossing puzzel 822 163
Servicepagina / kalender 164
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 5

Kort vooraf
165
'Als ik zeg wiskunde, wat zegt u dan?'
166-168
Rijk aan betekenis
169-172
Aankondiging / TIMSS-Advanced 2008 171
Wiskunde in wetenschap - Visie op een domein in wiskunde D
173-175
Een vernieuwd statistiekprogramma, deel 1 : Statistiek leren met 'data-analyse'
176-179
Ostrowskiprijs voor Green en Tao
180-182
Parate kennis en algebra / Aflevering 3: Formules grafisch interpreteren
183-184
Verschenen 185-186
Antwoorden bij 'Als ik zeg...' 186
MathMatch: aansluitingsmodule voor wiskunde
187-190
(Wis)kundig kiezen : De regel van Copeland
191-192
Magische vierkanten
193-195
Spelen en Delen - speltheorie, de wiskunde van conflictmodellen (Zebra 22)
194-195
Conferentie voor vmbo en onderbouw; een verslag
196-197
Een code voor de precieze positiebepaling van een lange as
198-201
Polyomino's / Puzzel 825
202
Dirichlet-cellen / Oplossing puzzel 823 203
Servicepagina / kalender 204
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 6

Kort vooraf
205
'Als ik zeg wiskunde, wat zegt u dan?' Aflevering 2a: Interview met onderwijzeres Cecile Eikenaar
206-207
Speurwerk naar de driehonderdjarige Euler
208-209
'Als ik zeg wiskunde, wat zegt u dan?' Aflevering 2b: In gesprek met Loek Hermans
210-212
Ik las en dacht ...
213-216
Een vernieuwd statistiekprogramma, deel 2: data-analyse, een mogelijke opzet
217-221
(Wis)kundig kiezen : De Alabama Paradox
222-224
Rekenen in het voortgezet onderwijs als voorbereiding op de pabo
225-227
Leesbaarheid gevangen in formules? Op zoek naar een nieuwe vorm en inhoud van wiskunde C
228-231
Parate kennis en algebra / Aflevering 4: Formules maken en interpreteren
232-233
Somgetallen, priemgetallen en machten van 2, deel 1
234-236
Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO
237-239
Geschiedenis van de niet-Euclidische Meetkunde (Zebra 21)
238-239
Van de bestuurstafel
240
Examenbesprekingen 2007
Heron en Descartes / Puzzel 826
242
Producten van twee priemgetallen / Oplossing puzzel 824 243
Servicepagina / kalender 164
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 7

Kort vooraf
246
'Als ik zeg wiskunde, wat zegt u dan?' Aflevering 3: Wiskunde? Heerlijk!
247-249
Feiten en meningen
250
Vmbo-3 en meetkunde
251-252
Bruno Ernst Symposium
253-254
Het HSA-vierkant
255-257
Bereken, bereken exact, en verder...?
258-260
Contexten en examens
261-266
De lerarenopleiding bevraagd
267-270
(Wis)kundig kiezen : De Minder is Meer Paradox
271-273
Parate kennis en algebra / Aflevering 5: Algebraïsche vaardigheden
274-276
Een vakgroep-uitje naar het Mathematikum
277-279
'Elke positieve actie begint met critiek' - Hans Freudenthal en de didactiek van de wiskunde
280-282
Somgetallen, priemgetal-en en machten van 2, deel 2
283-285
Aansluiting NVvW bij CMHF/MHP
286
De paradoxale dobbelstenen / Puzzel 827
287
Polyomino's / Oplossing puzzel 825 288
Servicepagina / kalender 289
Cover {"id":82,"volume":82,"year_start":2006,"year_end":2007,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 82 (2006-2007), nummer 8

Kort vooraf
290
'Als ik zeg wiskunde, wat zegt u dan?' Aflevering 4: In gesprek met vakgenoten
291-294
Oratie Jan van Maanen
294
Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (NKBW)
295-297
Perspectieven met NLT
298-299
Waar cijfers weer getallen zijn…
300-303
Correcties Somgetallen, … 302
Vakantie en ook wiskunde
304
Strookgroepen en behangpatronen
305-308
Patiënten in getallen: echte wiskunde in het ziekenhuis
309-313
Geocadabra en meetkunde-opgaven
314-315
Ik las en dacht…
316-318
Van Melsen Prijs 2007 voor wiskundige puzzels
319-320
Parate kennis en algebra / Aflevering 6: Canon van de algebra?!
321-323
Verschenen 232-324
Jaarvergadering/Studiedag 2007
325
Van de bestuurstafel
326
De truc van Floyd / Puzzel 828
327
Heron en Descartes / Oplossing puzzel 826 328
Servicepagina / kalender 329