Vakblad Euclides

Jaargang 67 (1991-1992)

Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 1

Inhoud 1
Bij het begin van de 67e jaargang 2-3
40 jaar geleden: Cascade 3
Computer-algebra in het vwo: ondersteunend of ondermijnend?
4-7
Kinderen rekenen
7
'Perspectiven'
8-14
Het examen lbo/mavo C/D 1991, experimenteel (10)
15
Werkbladen 16-17
Gaat vermenigvuldigen nog wel voor delen?
18
Galperin in de praktijk
19-21
De Fis van Euler
22
Recreatie 23
Jaarvergadering / Studiedag 1991 24-25
Ander onderwijs, ander toets(vorm)en
25-28
Nieuwe programma's wiskunde voor de onderbouw 29-30
Uitwisselingsbijeenkomsten Hawex 30
Voordracht wiskunde A 30
Mededeling: Vijfde Landelijke Onderwijswedstrijd 30
Van de bestuurstafel
31-32
Verschenen 32
Kalender 32
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 2

Inhoud 33
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1991
34-39
Boogbruggen, een wiskundig project
40-43
Lange getallen zelf berekenen
44-46
Verschenen 46
En Cindy dan?
47
Werkbladen 48-49
Het nieuwe leerplan 12-16 (3)
50-52
Het beroep van wiskundige (1)
53-57
Brief: Kritiek op commentaar
58-59
Mededeling: Wiskunde A-Iympiade 59
40 jaar geleden: Vraagstukken 59
Uitwisselingsbijeenkomsten Hawex 60
Jaarvergadering / Studiedag 1991 60
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1990-31 juli 1991 61-62
Mededeling: Videoband 'Wat is statistiek?' 62
Recreatie 63
Verschenen 63
Verhandeling over het licht
64
Kalender 64
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 3

Inhoud 65
Het beroep van wiskundige (2)
66-69
40 jaar geleden: Listiglijk 69
Meetkundig onderzoek komt eerst
70-79
Werkbladen 80-81
Formules bij een piramide
82
Wat al die cijfers verhullen
83-84
Reactie
84
Mededeling: Freudenthal-instituut 84
Onderwijs en resultaat
85-88
'Onderwijs en resultaat' vanuit het Cito gezien
89-91
Tot slot
91-92
Mededeling: Examen wiskunde A vwo 92
Lehrbuch der Mathematik, Band 1, Analysis einer Veränderlichen
92
Recreatie 93
Van de bestuurstafel
94-95
Mededeling: ICME-7 95
Logica voor Alfa's en Informatici
96
Verschenen 96
Kalender 96
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 4

Inhoud 97
AGV binnen wiskunde A? 98
AGV binnen wiskunde A 98-100
Commentaren 1, 2, 3, 4 100-104
De gebruiker heeft altijd gelijk, tenzij...
105-106
40 jaar geleden: Vraagstukken 106
prof.dr. G.Y. Nieuwland Het beroep van wiskundige (3) 107-111
Mededelingen: Rectificatie 111
Werkbladen 112-113
Goed gezien, hoe gedacht?
114
De service
115-117
Mededeling: Prof. dr. O. Bottema 90 jaar 117
In meisjesgroepen kunnen meisjes de ruimte gebruiken
118-122
Mededeling: Wintersymposium 122
Gegevensbeveiliging en Discrete Wiskunde
123-125
Recreatie 126
Mededeling: Brochures Keuzebegeleiding Wiskunde A en B 127
Lehrbuch der Mathematik, Band II, Lineare Algebra
127-128
Bayes-Statistik
127-128
Verschenen 128
Mededeling: Voorlichting Volwassenenonderwijs; COW-publikaties 128
Kalender 128
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 5

Inhoud 129
Correlatie en Regressie 130
Uit het WIEWA-rapport 130-131
Mededeling: De Commissie Herziening Eindtermen (CHE) 131
Recycling van ponskaarten?
132-135
Mededeling [Dick Prins, Pieter de Roest] 135
Het vwo-programma wiskunde B: een oproep tot verandering
136-141
40 jaar geleden: Plaats van de wiskunde 141
Drietallen van Pythagoras en de dubbele-hoekformules
142-143
Mededeling: Congres 'Vrouwen gebruiken wiskunde in hun werk' 143
Werkbladen 144-145
Oude regels met de rekenmachine
146
Analyse, synthese en elegance
147-151
Recreatie 152
Leerboekeffecten: verkeerd weergegeven feiten en onjuiste interpretaties van Van Streun
153-155
De rijke context van het onderwijs
155
Hoe verdeel je een kromme in k gelijke delen?
156-159
Numerische Mathematik in der Gymnasialen Oberstufe
159
Verenigingsnieuws 160
Mededeling: Studiemiddag Universiteit Twente 160
Kalender 160
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 6

Inhoud 161
Euclides en W12-16 162
Reizen en trekken
163-164
Oproep 164
C-examen tijdvak 2, 1991 165
D-examen tijdvak 1, 1991 166
De 30ste Nederlandse Wiskunde Olympiade
167-170
Van de bestuurstafel
170-173
Korrel en Antwoord
174
Mededeling: Het 28-ste Nederlands Mathematisch Congres 174
Regelmatige figuren
175
Werkbladen 176-177
Jaarrede 1991
178-181
Notulen jaarvergadering 1991 182-183
Mededeling: De grafische zakrekenmachine in het wiskunde-onderwijs 183
Hawex-uitwisselingsbijeenkomsten november 1991
184-185
Mededeling: Examenoproep Staatsexamen wiskunde m.o.-A of wiskunde m.o.- B 185
Ter verheldering
186-189
40 jaar geleden: Vraagstukken 189
Recreatie 190
Over de helderheid van een verheldering
191-192
Kalender 192
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 7

Inhoud 193
Twee ontwikkelaars geven weerwoord
193-199
Functieonderzoek begint met de grafiek (I)
200-204
40 jaar geleden: De leraar 204
Vereenvoudigd vereenvoudigen, kan dat?
205
Open brief
206-207
Mededelingen: Nascholingscursus Toetsen van hypothesen; Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens enz. 207
Werkbladen 208-209
Globaal kijken naar grafieken
210
Wat is begrijpen nu eigenlijk?
211
Een ervaring met een computerprogramma
212-213
Examenbesprekingen mei 1992 214-216
Pasjes en pincodes
216
Recreatie 217
De wiskunde-examens lbo/mavo van 1991, eerste tijdvak
218-224
Kalender 224
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 8

Inhoud 225
Een analyse-opgave
226
Functieonderzoek begint met de grafiek (II)
227-230
Zicht op het veld
230-233
Naschrift
233-234
Korte reactie op het naschrift
234
Gezocht en niet gevonden
235
Verslag symposium aansluiting havo-hbo
236-237
Kort verslag van het lustrumcongres van Vrouwen en Wiskunde
238
'Wiskunde uit pakketjes'
239
Werkbladen 240-241
P. Drijvers: De kettingregel met Derive: een lesverslag 242-247
Wiskundeonderwijs 2008
248-251
40 jaar geleden: Vraagstukken 251
Recreatie 252
Mededeling: Didactiekprijsvraag 1992 253
Een toetssteen voor het wiskundeonderwijs
254-256
Mededeling: Methodeportretten 256
Fundamentals of Real Analysis
256
Kalender 256
Cover {"id":67,"volume":67,"year_start":1991,"year_end":1992,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 9

Inhoud 257
Special Inleiding 258
Nieuwe curricula 12-16: de basis gevormd
259-262
Meetkunde en weerbaarheid
263-265
Het voorgestelde programma in grote lijnen
266-271
40 jaar geleden: En teken de grafiek 271
Aha, algebra!
272-274
Voortgezet rekenen
274-280
Herhaalde oproep 280
Informatieverwerking en statistiek
281-284
Overvloed en Onbehagen
284-288
Mededeling: NICL-Overzichten wiskunde/rekenen/informatica VO 1992 288
Eindoordeel? Beginoordeel
289-292
Interview met twee experimenteerdocenten
293-297
Mededeling: Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool Midden Nederland 297
Toetsen bij een ander programma
298-300
Recreatie 301
Mededeling: APS, Basisvorming en het nieuwe leerplan wiskunde 12-16 302
Nascholing W12-16
303-311
Werkbladen 307-308
Mededeling: Leen Bozuwa geridderd 311
Jaarvergadering / Studiedag 1992 311-312
Betaling contributie 312
Over de auteurs 312
Kalender 312