Vakblad Euclides

Jaargang 67 (1991-1992)

Cover 67 1

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 1

Inhoud1
Bij het begin van de 67e jaargang2-3
40 jaar geleden: Cascade3
Computer-algebra in het vwo: ondersteunend of ondermijnend?
4-7
Kinderen rekenen
7
'Perspectiven'
8-14
Het examen lbo/mavo C/D 1991, experimenteel (10)
15
Werkbladen16-17
Gaat vermenigvuldigen nog wel voor delen?
18
Galperin in de praktijk
19-21
De Fis van Euler
22
Recreatie23
Jaarvergadering / Studiedag 199124-25
Ander onderwijs, ander toets(vorm)en
25-28
Nieuwe programma's wiskunde voor de onderbouw29-30
Uitwisselingsbijeenkomsten Hawex30
Voordracht wiskunde A30
Mededeling: Vijfde Landelijke Onderwijswedstrijd30
Van de bestuurstafel
31-32
Verschenen32
Kalender32
Cover 67 2

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 2

Inhoud33
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1991
34-39
Boogbruggen, een wiskundig project
40-43
Lange getallen zelf berekenen
44-46
Verschenen46
En Cindy dan?
47
Werkbladen48-49
Het nieuwe leerplan 12-16 (3)
50-52
Het beroep van wiskundige (1)
53-57
Brief: Kritiek op commentaar
58-59
Mededeling: Wiskunde A-Iympiade59
40 jaar geleden: Vraagstukken59
Uitwisselingsbijeenkomsten Hawex60
Jaarvergadering / Studiedag 199160
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1990-31 juli 199161-62
Mededeling: Videoband 'Wat is statistiek?'62
Recreatie63
Verschenen63
Verhandeling over het licht
64
Kalender64
Cover 67 3

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 3

Inhoud65
Het beroep van wiskundige (2)
66-69
40 jaar geleden: Listiglijk69
Meetkundig onderzoek komt eerst
70-79
Werkbladen80-81
Formules bij een piramide
82
Wat al die cijfers verhullen
83-84
Reactie
84
Mededeling: Freudenthal-instituut84
Onderwijs en resultaat
85-88
'Onderwijs en resultaat' vanuit het Cito gezien
89-91
Tot slot
91-92
Mededeling: Examen wiskunde A vwo92
Lehrbuch der Mathematik, Band 1, Analysis einer Veränderlichen
92
Recreatie93
Van de bestuurstafel
94-95
Mededeling: ICME-795
Logica voor Alfa's en Informatici
96
Verschenen96
Kalender96
Cover 67 4

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 4

Inhoud97
AGV binnen wiskunde A?98
AGV binnen wiskunde A98-100
Commentaren 1, 2, 3, 4100-104
De gebruiker heeft altijd gelijk, tenzij...
105-106
40 jaar geleden: Vraagstukken106
prof.dr. G.Y. Nieuwland Het beroep van wiskundige (3)107-111
Mededelingen: Rectificatie111
Werkbladen112-113
Goed gezien, hoe gedacht?
114
De service
115-117
Mededeling: Prof. dr. O. Bottema 90 jaar117
In meisjesgroepen kunnen meisjes de ruimte gebruiken
118-122
Mededeling: Wintersymposium122
Gegevensbeveiliging en Discrete Wiskunde
123-125
Recreatie126
Mededeling: Brochures Keuzebegeleiding Wiskunde A en B127
Lehrbuch der Mathematik, Band II, Lineare Algebra
127-128
Bayes-Statistik
127-128
Verschenen128
Mededeling: Voorlichting Volwassenenonderwijs; COW-publikaties128
Kalender128
Cover 67 5

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 5

Inhoud129
Correlatie en Regressie130
Uit het WIEWA-rapport130-131
Mededeling: De Commissie Herziening Eindtermen (CHE)131
Recycling van ponskaarten?
132-135
Mededeling [Dick Prins, Pieter de Roest]135
Het vwo-programma wiskunde B: een oproep tot verandering
136-141
40 jaar geleden: Plaats van de wiskunde141
Drietallen van Pythagoras en de dubbele-hoekformules
142-143
Mededeling: Congres 'Vrouwen gebruiken wiskunde in hun werk'143
Werkbladen144-145
Oude regels met de rekenmachine
146
Analyse, synthese en elegance
147-151
Recreatie152
Leerboekeffecten: verkeerd weergegeven feiten en onjuiste interpretaties van Van Streun
153-155
De rijke context van het onderwijs
155
Hoe verdeel je een kromme in k gelijke delen?
156-159
Numerische Mathematik in der Gymnasialen Oberstufe
159
Verenigingsnieuws160
Mededeling: Studiemiddag Universiteit Twente160
Kalender160
Cover 67 6

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 6

Inhoud161
Euclides en W12-16162
Reizen en trekken
163-164
Oproep164
C-examen tijdvak 2, 1991165
D-examen tijdvak 1, 1991166
De 30ste Nederlandse Wiskunde Olympiade
167-170
Van de bestuurstafel
170-173
Korrel en Antwoord
174
Mededeling: Het 28-ste Nederlands Mathematisch Congres174
Regelmatige figuren
175
Werkbladen176-177
Jaarrede 1991
178-181
Notulen jaarvergadering 1991182-183
Mededeling: De grafische zakrekenmachine in het wiskunde-onderwijs183
Hawex-uitwisselingsbijeenkomsten november 1991
184-185
Mededeling: Examenoproep Staatsexamen wiskunde m.o.-A of wiskunde m.o.- B185
Ter verheldering
186-189
40 jaar geleden: Vraagstukken189
Recreatie190
Over de helderheid van een verheldering
191-192
Kalender192
Cover 67 7

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 7

Inhoud193
Twee ontwikkelaars geven weerwoord
193-199
Functieonderzoek begint met de grafiek (I)
200-204
40 jaar geleden: De leraar204
Vereenvoudigd vereenvoudigen, kan dat?
205
Open brief
206-207
Mededelingen: Nascholingscursus Toetsen van hypothesen; Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens enz.207
Werkbladen208-209
Globaal kijken naar grafieken
210
Wat is begrijpen nu eigenlijk?
211
Een ervaring met een computerprogramma
212-213
Examenbesprekingen mei 1992214-216
Pasjes en pincodes
216
Recreatie217
De wiskunde-examens lbo/mavo van 1991, eerste tijdvak
218-224
Kalender224
Cover 67 8

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 8

Inhoud225
Een analyse-opgave
226
Functieonderzoek begint met de grafiek (II)
227-230
Zicht op het veld
230-233
Naschrift
233-234
Korte reactie op het naschrift
234
Gezocht en niet gevonden
235
Verslag symposium aansluiting havo-hbo
236-237
Kort verslag van het lustrumcongres van Vrouwen en Wiskunde
238
'Wiskunde uit pakketjes'
239
Werkbladen240-241
P. Drijvers: De kettingregel met Derive: een lesverslag242-247
Wiskundeonderwijs 2008
248-251
40 jaar geleden: Vraagstukken251
Recreatie252
Mededeling: Didactiekprijsvraag 1992253
Een toetssteen voor het wiskundeonderwijs
254-256
Mededeling: Methodeportretten256
Fundamentals of Real Analysis
256
Kalender256
Cover 67 9

Euclides, jaargang 67 (1991-1992), nummer 9

Inhoud257
Special Inleiding258
Nieuwe curricula 12-16: de basis gevormd
259-262
Meetkunde en weerbaarheid
263-265
Het voorgestelde programma in grote lijnen
266-271
40 jaar geleden: En teken de grafiek271
Aha, algebra!
272-274
Voortgezet rekenen
274-280
Herhaalde oproep280
Informatieverwerking en statistiek
281-284
Overvloed en Onbehagen
284-288
Mededeling: NICL-Overzichten wiskunde/rekenen/informatica VO 1992288
Eindoordeel? Beginoordeel
289-292
Interview met twee experimenteerdocenten
293-297
Mededeling: Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool Midden Nederland297
Toetsen bij een ander programma
298-300
Recreatie301
Mededeling: APS, Basisvorming en het nieuwe leerplan wiskunde 12-16302
Nascholing W12-16
303-311
Werkbladen307-308
Mededeling: Leen Bozuwa geridderd311
Jaarvergadering / Studiedag 1992311-312
Betaling contributie312
Over de auteurs312
Kalender312