Vakblad Euclides

Jaargang 51 (1975-1976)

Cover 51 1

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 1

Voorrede tot een wetenschap van het wiskunde-onderwijs. Voorrede tot de voorrede
1-2
Professor Freudenthal zeventig jaar
3-7
Freudenthal en de didaktiek der wiskunde
8-10
Wat hebben zes jaar vernieuwing ons gebracht? 11-16
A. Lagerwerf: Dit article moet U lezen, als het goed is 17-20
Verscheidenheden XCIV: Een tuiltje ballistiek
21-24
Reactie op de rapportage vanuit de subcommissie bovenbouw van de CMLW
25-27
Didaktische begeleiding wiskunde 28-32
Over de conferentie wis- en natuurkunde 32
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 33
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 2 november 1974 in de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht 34-35
Mededelingen van de didaktiekcommissie van de Ned. Ver. v. Wiskundeleraren 36-37
Contributie 1975-1976 37
Mededelingen 38-40
Spline-Funktionen
41-42
Extrinsic Geometry of Convex Surfaces
41-42
A Course in Modern Algebra
41-42
Fully ordered groups (vertaald uit het Russisch)
41-42
Recreatie 43-44
Cover 51 2

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 2

S.M.P. Advanced Mathematics Book 1-4
45-56
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 56
S.M.P. Cards
57-67
L. Bozuwa: Verslag besprekingen mavo-examens wiskunde 1974 68-71
Genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen 71
Examenverslag 1974 72-76
Mededeling 76
De leesportefeuille van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 77-78
S.M.P. Book X
79-83
S.M.P. Book Y
79-83
S.M.P. Book Z
79-83
S.M.P. Revised Advanced Mathematics, Book 2
79-83
De ontwikkeling van fundamentele wiskundige en natuurkundige begrippen in het kinderlijk denken
79-83
Statistiek en Kansrekening voor het VWO, 2de geheel herziene druk
79-83
Recreatie 84-85
[Redactieverslag]
86
Cover 51 3

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 3

Oorzaken van slechte proefwerkresultaten
87-94
Verslag van de commissie in 1974 belast met het afnemen van het examen bedoeld in article 12 der hoger-onderwijswet: Staatsexamen Gymnasium A en B 94
Differentiatie, het wiskundeonderwijs en klassifikatie van doelstellingen
95-99
Ontvangen boeken 99
Het oplossen van differentiaalvergelijkingen
100-103
Afbeeldingen
104-106
Een kleine aanvulling bij het stukje no. 9 van Prof. Dr. O. Bottema over ingeschreven driehoeken
107-108
Ned. Ver. v. Wisk. Leraren - Verslag van de didactiekcommissie 109-111
Programma van het examen voor de akten wiskunde M.O. 112-119
Ontvangen boeken 119
Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie 120-121
Programmierter Mathematikunterricht, Trigonometrie
121-124
Wahrscheinlichkeitsrechnung für Wirtschafts und Naturwissenschaftler
121-124
Theorie der Punktmengen
121-124
Grundlagen der Euklidischen Geometrie
121-124
Geometrie, Eine Einführung für Studenten und Lehrer
121-124
On infinite sharply multiply transitive groups,
121-124
Recreatie 125-126
Cover 51 4

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 4

De complexe getallen. Een algebraïsch onderwerp op dood spoor
127-149
Stereometrie in de Onderbouw
150-153
Errata in vaardigheden 153
Variabelen
154-155
Statistics bij example
156-160
Mededelingen 160-162
Les enfants et la mathématique 3
163-165
Recreatie 166-167
Cover 51 5

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 5

Meetkunde leren = Σ (meetkunde doen)
169-184
Didactische Literatuur 184
Theorie en praktijk
185-189
Verscheidenheden XCV: Brieven van Euler
190-194
Enige gedachten bij het examen 1975 V.W.O.-wiskunde I
195-196
Enige kritische kanttekeningen bij het examen Wiskunde II (1975) voor het V.W.O.
197-198
Korrel: De Amerikaanse Olympiade 199-200
Didactische Literatuur 200
Contact tussen Vlaanderen en Nederland
201
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 202-203
Leveren en laten leveren
204-209
Wiskunde De Rij 6/3, Combinatieleer en kansrekenen
204-209
Qualitive theory of second-order dynamic systems
204-209
204-209
Wiskunde voor m.b.o. deel I
204-209
Introduction to Calculus and Analysis
204-209
(1) Die neue Mathematik für Lehrer und Studenten; (2) Mathematik heute
204-209
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 209
Recreatie 210
Cover 51 6

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 6

Plaatsvectoren en vrije vectoren
211-214
Een leerzame, doch aangename reis
215-229
Mededelingen 229
1874-1974 Een herinnering aan het werk van Jan Versluys
230-236
Didactische Literatuur 236
Eindexamen Middelbare Technische Scholen 237-240
Mededeling 240
Computer controleert wiskundige stellingen 241-242
Uit de tijdschriften 242-243
L'enseignement de la mathématique
244-248
Numerieke wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs
244-248
Non linear almost periodic oscillations
244-248
Werkboek wiskunde voor het l.b.o.
244-248
Sigma, Wiskunde voor mavo, havo, vwo; deel 1 voor de brugklas
244-248
Sigma, Wiskunde voor mavo, havo, VWO; deel 2hv voor de tweede klas havo en vwo
244-248
Nederlandse Wiskunde Olympiade
248
Het Twaalfde Nederlands Mathematisch Congres 249
Recreatie 250-251
Mededeling 251
Cover 51 7

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 7

Tentamen didactiek van de wiskunde 253-255
Didaktische literatuur 255-257
Keuzevak topologie
258-259
Keuzevak: Getallentheorie
260-261
Examens Algemeen Voortgezet Onderwijs in 1975 261-279
Vereniging voor Statistiek 279
De MAVO-examens wiskunde in 1975
280-285
Enige opmerkingen naar aanleiding van opgave 2b van Wiskunde II van het schriftelijk eindexamen V.W.O. 1975
286-288
Eerste ronde Nederlandse Wiskunde-Olympiade 1975 289-291
Reactie op Korrel van P.G.J. Vredenduin (Euclides 50, p. 390)
292
Internationaal BCMW-congres 292
Vereniging voor Statistiek 293
Mogelijkheden van het wiskunde-onderwijs
293-298
Drie boekjes, rechtstreeks uitgegeven door het K.P.C.
293-298
Introductory Algebra
293-298
Moderne wiskunde, Deel 1, De taal der verzamelingen
293-298
Lie Groups, Lie Algebras and some of Their Applications
293-298
Moderne wiskunde, deel II, lineaire algebra en meetkunde
293-298
Automatische Klassification
293-298
IOWO 298
Recreatie 299-300
Vacantiecursus voor leraren VWO en andere belangstellenden 1976 300
Cover 51 8

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 8

De voorgestelde nomenclatuur
301-314
Schoolboekenmarkt voor wiskunde. Drie enquêtes: 1890-1961-1973
315-317322
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren: Statuten en HR 318-321
Verscheidenheden XCVI Met de liniaal alleen [in de tekst staat: ... lineaal...]
325-329
Minimath 1
330-333
Minimath 2
330-333
Opbouw 6b
330-333
Steekproeven, een inleiding tot de praktijk
330-333
De diagnostische waarde van een schoolproefwerk
330-333
Wiskunde voor het economisch onderwijs
330-333
Topics in Recreational Mathematics
330-333
Recreatie 333-335
Bijeenkomsten bespreking normen open werk wiskunde m.a.v.o.-4 en m.a.v.o.-3/1.b.o. 1976 335
Cover 51 9

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 9

Het huidige leerplan wiskunde
337-338
'Didactiek van de Wiskunde' door drs. J. van Dormolen
339-343
Inspectie algemeen voortgezet onderwijs (v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.)
344-345
'Leren denken', anno 1975
346-349
Variabelen
349
Logische perikelen
350-354
Statistische dag 1976 354
Over differentiaalvergelijkingen
355-362
Ontvangen boeken 362
Verscheidenheden XCVII: Driedeling van een staaf
363-367
Didaktische literatuur uit buitenlandse tijdschriften
368-369
Ontvangen boeken 369
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 370-372
Opbouw K
372-374
Probleme und Verfahren der numerischen Klassifikation
372-374
Numerieke methoden voor technici
372-374
Hilberträume und elliptische Differentialoperatoren
372-374
Einführung in Siebmethoden der analytischen Zahlentheorie
372-374
Vier-keuzevragen wiskunde, uitgave III
372-374
Recreatie 375-376
Cover 51 10

Euclides, jaargang 51 (1975-1976), nummer 10

Leerboek-analyse [in de inhoud staat als titel: Lange lijnen in het meetkunde onderwijs]
377-388
De zwaartekracht te Ransdorp
389-394
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 394
Continuïteit en limieten
395-400
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
400
J. Roelofsen: De matrices van spiegeling en rotatie 401-402
15de Internationale Ontmoeting van het BCMW 402
Verscheidenheden XCVIII: Hoe lang duurt een dag?
403-408
1974 en 1975
409-412
Applied and computational complex analysis
409-412
Differentialformen
409-412
Passen en Meten, 3. Metingen
409-412
Kansrekening, maatschappij en wiskunde
409-412
Datenanalyse mit statistischen Methoden und Computerprogrammen
409-412
Funktionalanalysis II
409-412
Univalent Functions
409-412
Bladvulling 412
Recreatie 413-415