Vakblad Euclides

Jaargang 41 (1965-1966)

Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 1

Uitbreiding van getalsystemen
1-19
Het wiskunde-onderwijs op de Engelse middelbare scholen
20-27
De helicograaf van Nicomedes
28-29
Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen gymnasium A en B in 1964 30
Moderne Rechenanlagen
30-31
Stereovisie, werkschrift - 75 stereo-opgaven in beeld
30-31
An introduction to the fundamental concepts of Analysis
30-31
Recreatie 32
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 2

Opmerkingen over de verzamelingentheoretische topologie
33-52
Berichten: Mathematisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht 52
Het getalbegrip bij Bernard Bolzano
53-59
Partial Differential Equations
59-63
Methods of A.M. Lyapunov and their application
59-63
Introduction à la Théorie des groupes
59-63
Enige aspecten van de wiskundige begripsvorming [rede]
59-63
Problems in Modern Mathematics
59-63
Stellingen Vlakke Meetkunde
59-63
Eindexamen vraagstukken Stereomelrie 1964 Gymnasium B [beta] - H.B.S-B
59-63
Wimecos 63-64
Recreatie 63
Dr. C.J. Vooys overleden 64
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 3

Prof. dr. H. Freudenthal 80 jaar
65-66
Engelse examens - nieuwe stijl 67-83
Korrel CXXX (wat is er contradictoor?) 83-85
Verscheidenheden LX: Een verwantschap van de achtste graad
86-91
Wimecos: Voorlopige agenda van de algemene vergadering 91
Wiskundewerkgroep W.V.O.: Najaarsconferentie 1965 91-92
Geschiedenis van de Wiskunde
93-94
An Introduction to Abstract Mathematical Systems
93-94
The Elements of Logic
93-94
Elements of ordinary differential equations
93-94
Recreatie 95-96
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 4

De alverzameling
97-103
Bericht over de werkzaamheden van de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde
104-107
De opbouw van een wiskunde-programma voor de niet-mathematische richtingen van het H.A.V.O.
108-116
De werkzaamheden van de Wimecos-commissie voor het leerplan en het eindexamen van de wiskunde op het H.A.V.O.
116-118
Onderwerpen uit de moderne wiskunde
118
Wimecos 119-123
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
123-124
Congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen 124
Recreatie 124-125
Introduction to the Foundations of Mathematics
126-128
Moderne Wiskunde met opgaven; groepen - ringen - vectorruimten - topologie
126-128
Reguläre Figuren
126-128
Anschauungsunterricht in Mathematischer Statistik I, Einführung
126-128
Drs. J.D. de Jong overleden 128
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 5

In memoriam Prof. Dr. Fred. Schuh 1875 - 1966
129
Drs. J.D. de Jong overleden
130
Onderwijsvernieuwing in België
131-142
Julius Wilhelm Richard Dedekind
142-143
Nog eens iets over functie-notaties
144-151
Kalender: Colleges sterrenkunde voor afgestudeerden 151
Isotrope coördinaten
152-158
Gewöhnliche Differentialgleichungen
158-159
The Elements of Real Analysis
158-159
Galileo Galileï
158-159
Introduction to abstract Algebra
158-159
Basic Concepts of Elementary Mathematics
158-159
Recreatie 160
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 6

Modernization of school mathematics in England
161-168
Reële en P-adische getallen van topologisch standpunt uit bezien
169-176
Verscheidenheden LXI: Wiskundigen over zichzelf.
177-181
Korrel CXXI (Over de cirkelbundel) 182-183
Grondslag voor Meetkunde I
183-186
Quick Calculus, A short manual of self instruction
183-186
Algebra and Trigonometry
183-186
Werken met een rekenliniaal (Een geprogrammeerde tekst); 2. F. Bouman, ir. W. Geerts, dr. D.J. Lock: Algebra (een geprogrammeerde cursus voor het VHMO), deel I
183-186
Algebra voor de brugklas
183-186
Berichten: Zestiende congres van Leraren in de Wiskunde en de Natuurwetenschappen; Het tweede Nederlandse Mathematische Congres; Adres van de onderwijscommissie van de Nederlandse astronomen-club aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 186-190
Recreatie 191-192
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 7

De vierde Nederlandse Wiskunde-Olympiade (1965)
193-201
Wiskunde-Olympiade in Zuid-Afrika 201
Puntspiegeling. Een les gegeven door R. Holvoet
202-207
Eliminatie van parameters
208-212
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 212-217
Openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos tot de Algemene Vergadering van 28 december 1965
218-220
Elementary Set Theory, part I
221
Post-universitaire cursussen te Mons 221
Recreatie 221-224
Wimecos
224
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 8

Groepen van eindige orde, een didactisch experiment
225-237
1. Deel XII, van Wissekerke, Liber Desideratus 1494; 2. Deel XIV, Georgius de Hungaria, Arithmeticae summa tripartita
237
Sur les nouveaux programmes de mathématiques scolaires en Pologne
238-243
De reële getallen van getaltheoretisch standpunt uit bekeken
244-254
Cursussen moderne wiskunde voor leraren 254-255
Recreatie 255-256
Essential Business Mathematics
256
Practische Ruimtemeetkunde voor het technisch onderwijs
256
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 9

Hoeken
257-269
Korrel CXXXII Verzamelingen 270
Verscheidenheden LXII: Kaarten leggen
271-272
Recreatie en rekenmachines
273-276
The UICSM Program, old and new
277-282
Staatsexamen gymnasium A en B 1965 uit het verslag van de commissie 282-283
Staatsexamen H.B.S.-A en B 1965 uit het verslag van de commissie 283-285
Verzamelingen en Relaties
285-287
Preparatory Mathematics for Elementary Teachers
285-287
A Gateway to abstract mathematics
285-287
Wimecos 287
Recreatie 287-288
Cover {"id":41,"volume":41,"year_start":1965,"year_end":1966,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 41 (1965-1966), nummer 10

Nieuw programma voor de akte wiskunde l.o. 289-297
Die Wahrscheinlichkeit, Eine Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
297
Georg Friedrich Bernhard Riemann
298
Functies en functies-notaties
299-304
Introduction to Calculus and Analysis dl. I
304
Nodig en voldoende, onnodig en voldoende
305-308
Verscheidenheden LXIII: Een kwestie van wrijving
309-310
Berichten: Vakantiecursus 1966 310
Wimecos 311
Die onderwijs van wiskunde, algemene wiskunde en rekenkunde aan die openbare middelbare en hoërskole vir blankes in Suid-Afrika
311-316
Statistische Methoden und ihre Anwendungen
311-316
Dutch Classics on History of Science, deel XV, S. Stevin, De thiende 1585
311-316
Ordinary Differential Equations
311-316
Einführung in die Vektorraume
311-316
Beschouwingen over onderzoek en onderwijs in de wiskunde [rede]
311-316
Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems
311-316
Mathematische Rätsel und Probleme
311-316
Recreatie 316-320